Graduointi

Aikidoon kuuluu olennaisesti vyöarvojärjestelmä. Vyökoejärjestelmän tarkoitus on tarjota harjoittelijoille ohjenuora, joka antaa mahdollisuuden välitavoitteisiin aikidon pitkällä polulla.

Aikidoliiton nykyiset kyu-arvojen vyökoevaatimukset ovat astuneet voimaan 12. tammikuuta 2019. Vuoden 2007 vaatimuksia voidaan kuitenkin noudattaa siirtymäkauden ajan. Siirtymäkausi päättyy 31.7.2019, jonka jälkeen noudatetaan ainoastaan uusia (vuoden 2019) vaatimuksia.

Dan-graduoinneissa noudatetaan aiempiin (vuoden 2007) kyu-vyökoevaatimuksiin sisältyvää tekniikkalistaa, kunnes dan-graduointivaatimukset on uudistettu.

Vyökokeeseen voivat osallistua vain Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurojen jäsenet. Muualta kuin Suomesta tulevan pitää saada omalta liitoltaan tai maansa pääopettajalta kirjallinen lupa osallistumiseen. Vastaavasti mikäli suomalainen liiton jäsen haluaa suorittaa vyökokeen ulkomailla, tulee hänellä olla Suomen Aikidoliitto ry:n lupa.

Ohjeet ja hakemukset

Yleiset

Suorittaja

Juniorien kyu-graduointi

Kyu-graduointi

Dan-graduointi

Järjestäjä