Aikidoliitto

Dan-vaatimukset

Johdanto

Dan-vyökoevaatimukset

Dan-graduointivaatimukset on päivitetty vuonna 2021. Uudistuneet dan-graduointivaatimukset ovat käytössä 1.9.2021 alkaen.

Dan-arvojen suoritusohjeet

 • Sitoutuminen Aikidoliiton arvoihin, sääntöihin ja ohjeisiin on olennainen osa aikidossa edistymistä
 • Aiempien vyöarvojen kumulatiivinen osaaminen edellytetään
 • Vyökoetekniikat tarkoittavat kaikkia kyu-graduointimatriisissa mainittuja tekniikoita ja suositeltavia lisäharjoitteita sekä oppimistavoitteita
 • Lisätietoja dan-arvojen suoritusohjeista löytyy Suomen Aikidoliiton sivuilta.
 • 1. danissa ikäraja on 15 vuotta
 • 5. ja 6. dan: katso Dan-arvojen suoritusohjeet
 • Kokelaan oppimistavoitteiden täyttyminen on suosittelijan vastuulla

Katso myös asetekniikkoihin liittyvät vaatimukset.

Aikarajat

TasoAika
1. dan100 harjoituspäivää, vuosi 1. kyun suorittamisesta
2. dan200 harjoituspäivää, vuosi 1. danin rekisteröimisestä Hombu Dojolle
3. dan300 harjoituspäivää, 2 vuotta 2. danin rekisteröimisestä Hombu Dojolle
4. dan400 harjoituspäivää, 3 vuotta 3. danin rekisteröimisestä Hombu Dojolle

1. dan

Oppimistavoitteet

 • Kokelas osaa suorittaa aseettomat perustekniikat eri hyökkäysmuodoista
 • Tekniikoiden suorittaminen on johdonmukaista ja selkeää. Kokelaan asento on hyvä, voimaa käytetään vain tarvittava määrä ja tekniikka on liikkuvaa ja rentoa. Tekniikka, lukot, otteenvaihdot ja loppulukot ovat selkeitä ja hallittuja. Suorituksessa keskittyminen säilyy koko kokeen ajan.
 • Etäisyyden ja keskilinjan käyttö ja ajoitus ovat selkeitä.
 • Kokelas hallitsee jowazan perusteet.

Tekniikat

Nimikuvaus
taibukiwazajowaza jiywaza
wazasuwariwaza
hanmihandachiwaza
tachiwaza
ushirowaza
kaikki aseettomat tekniikat eri hyökkäysmuodoista
taninzudorifutaridori
vähintään 2 paikaltaan tartuntaotteista, muuten vapaasti liikkeestä, hyökkäykset erilaisista ote- ja lyöntimuodoista.

2. dan

Oppimistavoitteet

 • Tekniikoiden suorittaminen on johdonmukaista ja selkeää. Kokelaan asento on hyvä, voimankäyttö on säädeltyä, horjutus, tekniikka, lukot, otteenvaihdot ja loppulukot ovat selkeitä ja tekniikka tehdään omalla keskilinjalla. Suorituksessa keskittyminen säilyy koko kokeen ajan. Ymmärrys ajoituksen, etäisyyden ja horjutuksen yhteydestä näkyy suorituksessa. Perustekniikan ja soveltavan tekniikan erottelu alkaa näkyä suorituksessa.
 • Vastatekniikoiden (kaeshiwaza) perusteet ovat hallinnassa.
 • Taninzudorissa puolustautuminen useita hyökkääjiä vastaan onnistuu, kokelas alkaa hallita tilan, etäisyyden ja ajoituksen käyttöä useita hyökkääjiä vastaan ja pystyy rytmittämään hyökkäysten vastaanottoa.
 • Kokelas hallitsee tantodorin perusteet.
 • 1. daniin verrattuna nage (tori) hallitsee ja kontrolloi tilannetta.

Tekniikat

Nimikuvaus
taibukiwazatantodori
5 kpl lyönneistä
2 kpl paikalta edestä
2 kpl paikalta takaa
wazakuten 1.dan
kaeshiwazaikkyo 2 erilaista
nikyo 2 erilaista
iriminage 2 erilaista
taninzudorisannindori
vähintään 2 paikaltaan tartuntaotteista, muuten vapaasti liikkeestä, hyökkäykset erilaisista ote- ja lyöntimuodoista.

3. dan

Oppimistavoitteet

 • Tekniikka on tasoltaan esimerkillistä (suorituksessa näkyy oikea ajoitus, etäisyys, vastaanotto, horjutus ja niiden yhteys, sekä johdonmukainen tekniikoiden suoritus sekä hyvä oma asento, keskilinjan käyttö, liike lähtee jaloista ja lantiosta, liikkuminen on hallittua).
 • Kokelas pystyy mukauttamaan tekniikan uken hyökkäykseen ja liikkeen muutoksiin
 • Kokelas osaa tehdä tekniikoita aseella suoritettavia hyökkäyksiä vastaan niin, että niillä on yhteys hänen aseettomaan tekniikkaansa. Ymmärrys etäisyyden muutoksesta suhteessa aseettomaan tekniikkaan ja aseen luonteen merkityksestä näkyy suorituksessa.
 • Kokelas osaa puolustautua useita yhtäaikaisia hyökkääjiä vastaan, niin että hallitsee tilan, ajoituksen ja etäisyyden tilanteessa ja pystyy rytmittämään hyökkäysten vastaanottoa ja omaa sijoittumistaan suhteessa hyökkääjiin.
 • Kokelas osaa vastatekniikoita ja alkaa hahmottaa perustekniikan ja soveltavan tekniikan sekä vastatekniikan väliset erot ja yhtäläisyydet.
 • Jiyuwazan merkitys kasvaa vyökoetta arvioitaessa. Jiyuwaza on liikkuvaa, dynaamista, virtaavaa, keskittynyttä ja ennalta suunnittelematonta.

Tekniikat

Nimikuvaus
taibukiwazajodori 5 kpl
tachidori 5 kpl
wazakuten 2.dan
kaeshiwazasankyo 2 erilaista
shihonage 2 erilaista
kotegaeshi 2 erilaista
taninzudorisannindori
paikaltaan vähintään 2 tekniikkaa
yonindori
liikkeestä

4. dan

Oppimistavoitteet

 • Tekniikka on tasoltaan esimerkillistä (tekniikassa näkyy oikea ajoitus, etäisyys,vastaanotto, horjutus ja niiden yhteys, tekniikan suoritus on johdonmukaista ja siinä näkyy hyvä oma asento, voimantuotto jaloista ja lantiosta, omalla keskilinjalla toimiminen, rentous, rytmitys ja keskittyminen)
 • Kokelas pystyy soveltamaan ja mukauttamaan tekniikkansa uken liikkeeseen
 • Kokelas osaa tehdä tekniikoita aseellisia hyökkäyksiä vastaan niin, että niillä on selvä yhteys hänen aseettomaan tekniikkaansa ja etäisyyden ja aseen luonteen huomioiminen näkyy suorituksesta.
 • Kokelas osaa puolustautua useita yhtäaikaisia hyökkääjiä vastaan, niin että hallitsee tilan, etäisyyden ja ajoituksen käyttöä ja pystyy rytmittämään hyökkäysten vastaanottoa, ja omaa sijoittumistaan suhteessa hyökkääjiin, tilanteen pitää olla virtaava
 • Kokelas osaa tehdä vastatekniikoita ja ymmärtää perustekniikan, soveltavan tekniikan, vapaan tekniikan ja vastatekniikan väliset erot ja yhtäläisyydet
 • Erityistä huomiota kiinnitetään jiyuwazan suorittamiseen. Jiyuwaza on liikkuvaa, dynaamista, virtaavaa ja ennalta suunnittelematonta. Keskittyminen säilyy koko suorituksen ajan katkeamattomana.

Tekniikat

 • kuten 3. dan