Lisenssi

Aikidolisenssi ja tuplaturvavakuutus

Oletko koskaan ajatellut, että saattaisit loukkaantua osallistuessasi aikidoharjoituksiin? Ole järkevä ja vakuuta itsesi ennen kuin on myöhäistä. Vaarattomiltakin näyttävät loukkaantumiset voivat tulla yllättävän kalliiksi. Pienellä kustannuksella varmistat, ettet vahingon sattuessa itse joudu maksumieheksi.

Suomen Aikidoliiton edullinen Pohjolan lisenssivakuutus on varma vakuutus, joka kattaa harjoituksissa ja leireillä sattuneiden vammojen hoitokulut. Vakuutuksen lisäksi olet oikeutettu osallistumaan Aikidoliiton järjestämiin tilaisuuksiin (mm. leirit, koulutus) sekä saat Aikido-lehden postitettuna suoraan kotiisi.

Urheiluliittojen lisenssissä on kaksi osaa; varsinainen lisenssi ja vakuutus. Lisenssi on liittojen tapa hoitaa rekisteröintitarvetta. Lisenssituloilla ylläpidetään liiton tarjoamia palveluja jäsenseuroille ja jäsenille: mm. koulutus-, valmennus-, leiri-, juniori-, tiedotus- sekä kansainvälistä toimintaa.

Urheiluliitot ovat halunneet varmistua harrastajiensa turvasta lajia harrastettaessa. Liitot edellyttävät joko lisenssivakuutuksen tai muun vastaavan vakuutusturvan voimassaoloa. Lisenssivakuutus on liiton neuvottelema edullinen ryhmävakuutus, joka kattaa kyseisessä lajissa sattuneet tapaturmat.

Aikidolisenssi loppukaudeksi 1.8.- 31.12.2017

Tuoteseloste       Produktbeskrivning         Product description

A-lisenssi (sisältää aikidotapaturmavakuutuksen) yli 18-vuotiaille 70 €
B1-lisenssi alle 18-vuotiaille ja B2-lisenssi 11-vuotiaille ja nuoremmille (sisältävät aikidotapaturmavakuutuksen) 30 €

Aikidotapaturmavakuutuksen korvaukset: A-lisenssi B1-lisenssi B2-lisenssi
Vamman hoitokulut 15.000€ 15.000€ 15.000€
Haittakorvaus 30.000€ 30.000€ 30.000€
Kuolema 8.500€ 8.500€ 8.500€
Omavastuu 100€ 100€

Sporttiturva tulee voimaan 1.1.2017, kun maksat sen tammikuun 2017 aikana. Jos maksat myöhemmin, se tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä. Säilytä maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Sporttiturva päättyy 31.12.2017.

Jos sinulla on oma vakuutus, joka kattaa aikidossa sattuneet tapaturmat, sinun tarvitsee hankkia vain aikidolisenssin lisenssiosuus.

Peruskurssilisenssi

Tuoteseloste         Produktbeskrivning        Product description

Peruskurssilisenssin hinta on 25 €.

Vuoden 2017 alusta aikidon peruskurssin aloittavilla uusilla vähintään 18-vuotiailla harjoittelijoilla on mahdollisuus ostaa varsinaisen lisenssin sijasta vaihtoehtoisesti niin kutsuttu peruskurssivakuutus.

Peruskurssin Sporttiturva on voimassa Suomessa järjestettävillä kursseilla, jotka kestävät enintään 6 kuukautta. Vakuutusturva sisältää vain kurssiohjelman mukaisen harjoitustoiminnan (ei leirejä). Vakuutus on voimassa vain niillä kursseilla, joita varten se on otettu. Vakuutus
päättyy viimeistään 31.12.2017

Kurssivakuutuksen päättyessä harrastajan tulee hankkia liiton varsinainen lisenssi ja kamppailulajit kattava vakuutus valinnaisesti joko liiton tai oman vakuutusyhtiönsä kautta.

Jos sinulla on oma vakuutus, joka kattaa aikidossa sattuneet tapaturmat, sinun tarvitsee hankkia vain peruskurssilisenssin lisenssiosuus. Lisenssiosuuden hinta on 20 €.

Miten menettelet?

Aikidoliitto siirtyy vuoden 2017 alusta uuteen Suomisport-rekisteriin: Lisenssi ostetaan 1.1.2017 lähtien osoitteesta: www.suomisport.fi

Suomisport:  Pikakäyttöohje         Instructioins

Vakuutuksettoman lisenssin ostamista varten sinulla tulee olla oma aikidon kattava tapaturmavakuutus. Vakuutuksettoman lisenssin voi ostaa vain em. verkkopalvelusta ja tarvitset sen ostamiseen oman vakuutuksesi vakuutusnumeron.

Huom! Kaikki tapaturmavakuutukset eivät korvaa kamppailulajeista syntyneitä vahinkoja. Tarkista vakuutusehtosi omasta vakuutusyhtiöstäsi!

Toimintaohjeet vahinkotilanteessa löytyvät tuoteselosteesta (katso ylempää tällä sivulla).

Aikidoliitto käyttää toistaiseksi vielä sporttirekisteriä jäsenrekisterinä, johon tallennetaan mm. vyöarvot ja suoritetut Aikidoliiton koulutukset. Rekisteriuudistuksen edetessä myös nämä tiedot siirretään Suomisport-rekisteriin.

Tuplaturvavakuutus

Seurat ovat Liiton kautta ilmaiseksi mukana Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (VALO) ja Pohjolan urheilun yhteisessä vakuutussopimuksessa, joka kattaa toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutukset. Seuran ei siis kannata hankkia omia vastaavia vakuutuksia.

Sopimuksessa mukana olevien liittojen sekä niiden alaisten seurojen, piirien ja alueiden kaikki vapaaehtoiset toimijat on vakuutettu mahdollisen tapaturman ja vastuuvahinkojen varalta.

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liittojen, alueiden, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä – esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien järjestämistä, valmennusta, koulutusta, varainhankintaa sekä luottamusmies- ja toimistotyötä – tekeville sattuvia tapaturmia.

Toiminnanvastuuvakuutus puolestaan korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vakuutusmaksut hoidetaan niin, että VALO kerää sopimuksessa mukana olevilta lajiliitoilta maksut liittojen saaman valtionavun määrään suhteutettuna ja maksaa vakuutuksen. Tämäkin sopimus osoittaa, mikä merkitys on sillä että urheilujärjestöt toimivat yhdessä. Kokonaishinta ei ole edes kymmenesosaa siitä, mitä se olisi ollut, jos kaikki liitot olisivat erikseen maksaneet vastaavan vakuutusturvan.