Aikidoliitto

Kyu graderingskrav för vuxna

Inledning

Kyu-graderingskrav

Aikidoförbundets nuvarande graderingskrav för kyu-grader trädde ikraft 12.1.2019. Kraven har specificerats 8.9.2019. Ladda kraven i pdf-form.

Kyu-graderna är tänkta för de aikidoutövare som fyllt 13 år.

Aikidoförbundet tar ut avgiften för graderingar årligen. För att delta i en gradering ska deltagaren fylla i en anmälningsblankett och inom utsatt tid ge den till den som håller graderingen. Alla med kyu-grad ska ha ett aikidopass med vid graderingstillfället. För godkända kyu-grader ges Aikidoförbundets diplom.

Föreningarna registrerar kyu-graderna i Sportregistret. Föreningarna faktureras på basen av registrerade bältesgrader i registret.

Kännetecken för bältesgraderna 6. – 4.kyu är ett vitt bälte. De som genomfört 3. – 1.kyu får använda brunt bälte och hakama.

Kyu-gradernas nivå

Namngivna tekniker som begärs utförs alltid som grundteknik (kihonwaza) stående på plats. Grundteknikerna utförs som kataform. Fria tekniker (jiyuwaza) får göras som tillämpade (oyowaza) och variation av grundteknik (henkawaza). Fria tekniker (jiyuwaza) görs i rörelse och inga lås görs.

Föreningsspecifika tillägg

Verksamma föreningsintruktörer/graderingsdomare/andra instruktörer i föreningarna kan göra föreningsspecifika tillägg i graderingskraven. Tilläggen ska göras skriftligt och skickas till Utbildningsutskottet för kännedom.

Tidsgränser

NivåTid
6. kyu20 träningsdagar från att man börjat träna
5. kyu30 träningsdagar
4. kyu40 träningsdagar
3. kyu50 träningsdagar
2. kyu50 träningsdagar
1. kyu60 träningsdagar

6. Kyu

Inlärningsmål

 • Rak position
 • Eleven känner till migi-(höger) och hidari-(vänster) hanmi (grundposition i aikido, stå något snett)
 • taisabaki (förflyttning), tenkan (sväng), irmitenkan (steg-sväng)
 • kan utföra mae- (framåt) och ushiro (bakåt) ukemi (kontrollerat fall) från knästående och stående (suwari- och tachiwaza) (migi/hidari)
 • Gungande ushiro-ukemi (migi/hidari)
 • Roterande ushiro ukemi (vänster och höger)
 • Känna till skillnaden mellan omote (framför) och ura (bakom)
 • Allmänt dojouppträdande och graderingsetikett är kända
 • När tekniker utförs kan eleven visa tekniken utan formellt genomförande (kata)

Tekniker

NamnBeskrivning
Ikkyo
(1.tekniken)
tachiwaza (tekniker stående)
aihanmi katatedori (grepp i handled)
omote (framför), ura (bakom)
Shihonage
(kast i fyra riktningar)
tachiwaza
aihanmi katatedori omote, ura
Iriminage
(ingångskast)
tachiwaza
aihanmi katatedori
Kokyoho
(kokyu-voiman heitto)
suwariwaza (tekniker knästående)
ryotedori (grepp i båda handlederna

Rekommenderade tilläggstekniker

 • Grundställningar (kamae)
 • svängar tachi- och suwariwaza (taisabaki)
 • ikkyo-undo (ikkyoövning)
 • tainotenkan-ho (tenkan med en partner)
 • shomen uchi (handkant slag mot ansiktet) och yokomen uchi (handkant slag mot huvudets sida) slag
 • sträva efter att ha balans genom att använda hanmi

5. Kyu

Inlärningsmål

 • Vid teknikutförandet fästs uppmärksamhet på kroppens avslappning
 • Användning av tegatana (handkanten) i shomen- och yokomenslag och mottagande av slagen
 • Ikkyo-undo (observera hur knän och höften används, hur armarna förs framåt och nedåt)
 • Shikko (knägående och stöd på främre fötterna) framåt och bakåt
 • Teknikerna genomförs utan upprepning genom nya försök, samt inledande uppfattning om avstånd

Tekniker

NamnBeskrivning
Ikkyotachiwaza
shomen uchi (slag med handens kant mot ansikte)
katatedori
Shihonagetachiwaza
katatedori
Iriminagetachiwaza
shomen uchi
Kokyohosuwariwaza
ryotedori
Katatedori = gyaku hanmi

Rekommenderade tilläggstekniker

 • Röra sig i shikko (mae, ushiro, tenkan-typiska övningar)
 • shomen och yokomenuchi-slag
 • olika mottags- och rörelseträningar
 • göra mae-ukemi över hinder
 • lära sig slagukemi genom att stanna i mattan
 • nikkyo handledslås

4. Kyu

Inlärningsmål

 • Ingångar på utsidan (shomen uchi) och insidan (yokomenuchi), mottag och lås
 • Låsteknikerna tydliga och känna till skillnaderna på lås
 • Behärska situationen på kort avstånd (katadori)
 • Teknikerna genomförs i oavbruten rörelse, avstånd börjar synas i utförandena (snabbhet behöver inte läggas till). Genomför ukemi och stannar i mattan, tydligt genomförande av yokomen och shomen uchi, katadorigreppets balansbrytning
 • Förstår skillnaden mellan omote och ura och kan visa det i teknikerna

Tekniker

NamnBeskrivning
Ikkyotachiwaza
shomen uchi
katadori
Nikyo
(2.tekniken)
tachiwaza
shomen uchi
katadori
Shihonagetachiwaza
yokomen uchi
Iriminagetachiwaza
shomen uchi
Kokyohosuwariwaza
ryotedori

Rekommenderade tilläggstekniker

 • Shikko rörelser
 • kagari-keiko (flera anfallare på led) kokyonage (kast med kokyo-kraft) typiska övningar
 • shiho- och hachi-undo
 • suwariwaza shomen uchi ikkyo och nikyo
 • kotegaeshi (handledsvrid) från olika grepp
 • ryotedori tenchinage (himmel & jordkast)
 • katatedori kokyoho
 • presentation av olika tsuki (slag med knytnäve eller stick med vapen)
 • munedori (grepp i dräkten i brösthöjd) vs. katadori
 • olika övningar att möta upp och få uken ur balans

3. Kyu

Inlärningsmål

 • Göra rörelse och positionering i teknikerna knästående och stående
 • Tydliga grepp i låsteknikerna
 • Timing syns, förstår betydelsen av avstånd och balansbrytning i teknikerna
 • Uförande av slagukemi rekommenderas från höfthöjd, inlärning av skillnaden mellan grundteknik (kihonwaza) och tillämpad teknik (oyowaza) inleds
 • Konsekvent och smidigt mottag av slag och teknik, exemplarikst dojouppträdande
 • Klarar sig som uke i låstekniker och förstår ukens roll i kasttekniker.

Tekniker

NamnBeskrivning
Ikkyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Nikyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Sankyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Yonkyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
Shihonagetachiwaza
ryotedori
yokomen uchi
Iriminagetachiwaza
shomen uchi
tsuki
Kotegaeshitachiwaza
shomen uchi
tsuki
Tenchinagetachiwaza
ryotedori
Jiyuwazatachiwaza
katatedori
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori
Katatedori = gyaku hanmi
Tsuki = chudan och jodan

Rekommenderade tilläggstekniker

 • Shikko rörelser
 • Kakarigeiko kokyunage typiska övningar
 • Introducera koshinage
 • Uchikaitennage
 • Sotokaitenosae
 • Ryotedori kokyunage olika variationsövningar
 • Shomen uchi uchikaiten sankyo
 • Sotokaitennage
 • Suwariwaza iriminage
 • Introducera hanmi-handachiwaza
 • Träna mera krävande höga ukemi (koshinage, shihonage -ukemit)

2. Kyu

Inlärningsmål

 • Toriwaza från kort avstånd (katadori)
 • Katatedori (aihanmi, gyakuhanmi) anpassade tekniker mot anfall med två händer (morotedori)
 • Rytm och koncentration syns i rörelserna
 • Hanmi handachiwaza inlärning inleds
 • Utövaren förstår ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo -tekniker från tachi- och suwariwaza, balansbrytning och byte av grepp syns, i graderingen syns avstånd och timing i teknikerna
 • Kan utföra teknikerna i rörelse och stillastående
 • I utförande av jiyuwaza ska rörelsens kontinuitet synas
 • Klara sig som uke i lås- och kasttekniker

Tekniker

NamnBeskrivning
Ikkyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katadori
Nikyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katadori
Sankyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katadori
Yonkyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katadori
Shihonagehamni handachiwaza
katatedori
Iriminagetachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katatedoritachiwaza
tsuki
Kotegaeshitachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katatedoritachiwaza
tsuki
Kaitennagetachiwaza
katatedori
Tenchinagetachiwaza
ryotedori
Jiyuwazatachiwaza
ryotedori
yokomen uchi
morotedori
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori
Katatedori = gyaku hanmi
Tsuki = chudan och jodan
Kaitennage = uchi- och sotokaitennage

Rekommenderade tilläggstekniker

 • Introducera sparkar, samt tekniker från morotedori jujigarami, ryokatadori kokyunage och ushirowaza kokyunage, koshinage och sotokaitennage

1. Kyu

Inlärningsmål

 • Identifiera skillnaden mellan gokyo och ikkyo
 • Behålla koncentrationen under hela graderingen
 • Rytm och koncentration på teknikerna syns tydligt
 • Teknik, lås, byte av grepp och slutlås är tydliga, rörelser görs med god hållning
 • Förstår betydelsen av kihon waza i aikido
 • Kan fungera som uke i lås- och kasttekniker

Tekniker

NamnBeskrivning
Ikkyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadoriushirowaza
ryotedori
Nikyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadoriushirowaza
ryotedori
Sankyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadoriushirowaza
ryotedori
Yonkyotachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadoriushirowaza
ryotedori
Gokyotachiwaza
yokomen uchi
Shihonagetachiwaza och hamni handachiwaza
katatedori
ryotedori
Iriminagetachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katatedoritachiwaza
tsuki
Kotegaeshitachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katatedoritachiwaza
tsuki
Kaitennagetachiwaza och suwariwaza
shomen uchi
katatedoritachiwaza
tsuki
Tenchinagetachiwaza
ryotedori
Jiyuwazatachiwaza
ryotedori
morotedoriushirowaza
ryotedori
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori
Katatedori = gyaku hanmi
Tsuki = chudan och jodan
Kaitennage = uchi- och sotokaitennage

Rekommenderade tilläggstekniker

 • Teknikträning som saknas i grundtekniklistan för bältesgraden. De är: koshinage, hijikimeosae, uchikaiten sankyo, aikiotoshi. Bekanta sig med olika ovanligare anfallsformer: ushiro eridori, katatedori kubishime, maegeri, munedori, katadori menuchi, ushiroryokatadori, ushiroryohijidori samt ovanligare anfallsformer-teknikkombinationer (maegeri iriminage, chudan tsuki sotokaitennage)
 • Jiyuwaza träning utökas genom att täcka toriwaza jiyuwaza och uchiwaza jiyuwaza
 • Tanken kring anfallsformer och teknikernas likheter fördjupas
 • Bekanta sig med ameno torifune träning