Ohjeet kyu-graduoinnin järjestämisestä

1.1.2012

1. Graduoija vastaa graduointiin liittyvistä asioista, käytännön järjestelyt voi hoitaa
seuran edustaja (mm. hankkii ilmoittautumiskaavakkeet ja passit). Ulkomaisen
opettajan graduoidessa vastaa tilaisuuden järjestäjä käytännön asioista.

2. Liiton virallisia ilmoittautumiskaavakkeita, diplomeja ja passeja on oltava tilaisuudessa
saatavilla. Tilaukset tehdään Aikidoliittoon hyvissä ajoin.

3. Hyväksyttyjen ilmoittautumiskaavake (koontikaavake) toimitetaan SEURAN
Sporttirekisterin päivittämisestä vastaavalle henkilölle.
Graduoijan tai tilaisuuden järjestäjän tulee tarkistaa, että kaavakkeet on
asianmukaisesti ja selkeästi täytetty. Kaikki kaavakkeen kohdat tulee täyttää!
Hyväksytty vyöarvo ja myöntäjän allekirjoitus koontikaavakkeessa vahvistavat
graduoinnin.
Seuran sporttirekisteristä vastaava henkilö päivittää vyöarvot rekisteriin
mahdollisimman pian vyökokeen jälkeen ja arkistoi seuran arkistoon
hyväksyttyjen vyöarvojen koontikaavakkeen ja ilmoittautumiskaavakkeet.
HUOM: Rekisteriin tallennetaan täydelliset henkilötiedot!

4. Kyu-graduointimaksu vuonna 2016 on 15 €. Liitto laskuttaa seuroja
puolivuosittain vyöarvoista Lasku laaditaan sporttirekisteristä saatavan vyöarvoraportin
perusteella. Huolehtikaa siitä että vyöarvot rekisteröidään kevään osalta kesäkuun loppuun
mennessä ja syksyn osalta joulukuun loppuun mennessä.

5. Graduoitaessa kyu-arvoja lunastetaan aikidopassi, mikäli sitä ei vielä ole. Passit tilataan
Aikidoliitosta, hinta on 10 €. Seura voi halutessaan lisätä hintaan oman seuraosuuden.
Passinumero ja täydellinen syntymäaika on ehdottomasti ilmoitettava
rekisteröitäessä vyöarvoja sporttirekisteriin !!

6. Myös juniorigraduoinnit (täydet kyu-arvot) rekisteröidään sporttirekisteriin. Liitto ei
peri maksua juniorigraduoinneista.