Aikidoliitto

Ohjeet kyu-graduoinnin järjestämisestä

1.1.2012

  1. Graduoija vastaa graduointiin liittyvistä asioista, käytännön järjestelyt voi hoitaa seuran edustaja (mm. hankkii ilmoittautumiskaavakkeet ja passit).
  2. Liiton virallisia ilmoittautumiskaavakkeita, diplomeja ja passeja on oltava tilaisuudessa saatavilla. Tilaukset tehdään Aikidoliittoon hyvissä ajoin.
  3. Hyväksyttyjen ilmoittautumiskaavake (koontikaavake) toimitetaan seuran Suomisportin päivittämisestä vastaavalle henkilölle. Graduoijan tai tilaisuuden järjestäjän tulee tarkistaa, että kaavakkeet on asianmukaisesti ja selkeästi täytetty. Kaikki kaavakkeen kohdat tulee täyttää! Hyväksytty vyöarvo ja myöntäjän allekirjoitus koontikaavakkeessa vahvistavat graduoinnin. Seuran Suomisportista vastaava henkilö (seurakäyttäjä) päivittää vyöarvot rekisteriin mahdollisimman pian vyökokeen jälkeen ja arkistoi seuran arkistoon hyväksyttyjen vyöarvojen koontikaavakkeen ja ilmoittautumiskaavakkeet.
  4. Kyu-graduointimaksu vuonna 2021 on 15 euroa. Liitto laskuttaa seuroja kerran vuodessa, joulu-tammikuussa, vyöarvoista. Jos seura haluaa laskun useammin tai eri ajankohtana, graduoinnit on mahdollista ilmoittaa liittoon ympäri vuoden. Lasku laaditaan Suomisportista saatavan vyöarvoraportin perusteella.
  5. Ensimmäisen vyökokeen, 6. kyun, suorituksen yhteydessä lunastetaan aikidopassi. Passit tilataan Aikidoliitosta, hinta on 10 euroa. Seura voi halutessaan lisätä hintaan oman seuraosuuden.
  6. Myös juniorigraduoinnit (täydet kyu-arvot) rekisteröidään Suomisportiin. Liitto ei peri maksua juniorigraduoinneista.