Aikidoliitto

Koulutus

Koulutustoimintaa ohjaa koulutusvaliokunta. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen, koulu­tusten suunnittelu ja koulutusmateriaalien tuottaminen. Lisäksi valiokunnan tehtä­viin kuuluu kyu-graduointioikeushakemusten käsittely, ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely ja graduointivaatimusten laatiminen yhteistyössä teknisen valio­kunnan kanssa.

Suomen Aikidoliiton koulutusrakenne on uudistunut vuoden 2002 alusta lähtien. Aikidon koulutustoiminta koostuu kolmesta toisiaan tukevasta koulutusmuodosta; lajikoulutus, seurakoulutus sekä valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK). Aikidoliiton koulutusvalikoimasta osa seura- ja VOK-koulutuksista on kehitetty yhteistyössä muiden lajiliittojen kanssa (Taekwondoliitto, Taidoliitto). Koulutustilaisuuksia myös järjestetään yhteistyössä, koska siten pienissä lajiliitoissa koulutettavia riittää enemmän ja koulutuksia pystytään järjestämään riittävän usein ja eri puolilla Suomea. Koulutustarpeita kartoitetaan liiton jäsenistöltä jatkuvasti ja koulutussuunnitelma päivitetään jäsenten tarpeen mukaisesti.

Lajikoulutus

Suomen Aikidoliiton lajinomainen koulutus on suunnattu kaikille aikidon harrastajille riippumatta osaamistasosta tai fyysisistä kyvyistä. Pääosa aikidon lajikoulutuksesta tapahtuu Aikidoliiton jäsenseurojen normaaleissa harjoituksissa. Erittäin merkittävä rooli on myös jäsenseurojen järjestämässä ahkerassa leiritoiminnassa. Liitto tukee yksittäisiä jäsenseuroja leirien järjestelyissä esim. ylläpitämällä leirikalenteria Aikidoliiton kotisivuilla.

Seurakoulutus

Seurakoulutuksen tarkoituksena on edistää Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen valmiuksia hoitaa yleisiä seuran asioita (talous, viestintä jne).

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Katso Aikidoliiton VOK -rakenne tästä.

Valmentajatasot

TasoNimikeKouluttaja
5AmmattivalmentajaJyväskylän Yliopisto
4AmmattivalmentajaUrheiluopistot / AMK
3Lajiliiton ammattitutkinto (150h)Suomen Aikidoliitto / Urheiluopistot
2Seuraohjaajatutkinto (100h)Suomen Aikidoliitto
1Perusohjaajatutkinto (50h)Suomen Aikidoliitto
– aikuisten ohjaaja
– lasten ja nuorten ohjaaja

Hakeutuminen koulutukseen

Aikidoliiton järjestämät valmentaja- ja ohjaajakoulutukset on tarkoitettu liiton jäsenseurojen jäsenille, jotka haluavat kehittää omia ohjaajataitojaan. Koulutukseen osallistujalta vaaditaan kyseisen valmentajatason lajitaitojen mukaista vyöarvoa (esimerkiksi I tason koulutuksessa 3. kyu). Mikäli kurssilla on tilaa, voidaan koulutukseen ottaa mukaan myös alemman vyöarvon omaavia henkilöitä. Valmentajatason pätevyyden kouluttautuja saa kuitenkin vasta, kun hänellä on siihen vaadittava vyöarvo suoritettuna.

Koulutuksista tiedotetaan Aikidoliiton kotisivuilla ja liittotiedotteessa. Koulutuksiin tulee ilmoittautua määräpäivään mennessä ohjeiden mukaisesti. Muiden järjestöjen yleiskoulutuksista katso tietoa esim:

Valmentajatasojen suoritusohjeet

Valmentajatasojen suorittaminen edellyttää Suomen Aikidoliiton määrittelemien kurssien käymistä tai vastaavien opintojen suorittamista muulla tavoin.

Aikidoliiton järjestämien 1- ja 2-tason koulutusten yleisosiot voi korvata muualla suoritetuilla kursseilla ja opinnoilla. Korvaavuuksia haettaessa hakijan tulee täyttää valmentajatasojen korvaavuushakemus, johon liitetään kopiot koulutus- ja kurssitodistuksista. Hakemuksesta tulee myös ilmetä, mille tasolle korvaavuutta haetaan. Korvaavuutta haetaan vain kokonaisille valmentajatasoille (esimerkiksi 1-taso), ei yksittäisille koulutusosioille!

Valmentajatasojen suorittamiseen liittyvien valinnaisten opintojen (muiden kuin Aikidoliiton järjestämien) hyväksilukeminen edellyttää todistusten (kopio) toimittamista Aikidoliittoon.

Kaikkien 4- tai 5-tason valmentajapätevyyttä hakevien tulee täyttää korvaavuushakemus ja toimittaa se yhdessä koulutus- ja kurssitodistuskopioiden kanssa Aikidoliittoon. Hakemus liitteineen lähetetään Aikidoliiton toimistoon sähköpostilla.