Aikidoliitto

Arvot, visio ja missio

Aikidoliiton arvot

”Aikido on kaikille sopiva japanilainen budolaji, jossa korostuu pyrkimys ristiriitojen ratkaisemiseen ilman väkivaltaa.”

Lajimme on kotoisin Japanista, ja sen juuret ovat mm. samuraiden vanhoissa taistelutaidoissa. Nykyisessä aikidossa korostuu itsensä suojaaminen väkivallalta ja konfliktien lopettaminen tavalla, joka ei vahingoita hyökkääjää. Tämä on yksi syy siihen, että aikidon harjoittelu on erittäin turvallista.

”Suomalaisen aikidotoiminnan arvolähtökohdat ovat yhteisöllisyys, inklusiivisuus ja keskinäinen kunnioitus.”

Aikidoharjoituksissa samalla tatamilla harjoittelevat kaikki vasta-alkajista mustavöisiin. Jokainen voi harjoitella kenen kanssa tahansa, ja harjoittelutilanteessa jokainen on sekä oppimassa itse että mahdollistamassa harjoitteluparin oppimista. Aikidoa ei voi oppia yksin.

”Aikidon harjoittelussa tavoitteena on jokaisen oma kehittyminen ilman kilpailua.”

Harjoitellessamme aikidoa tavoittelemme kukin omia päämääriämme, on kyse sitten kamppailutaitojen kehittämisestä, fyysisen kunnon kohottamisesta tai henkisen tasapainon vahvistamisesta. Aikidoon ei kuulu pyrkimys toisten ihmisten voittamiseen tai alistamiseen.

”Suomalaisessa aikidotoiminnassa on kaikilla tasoilla sitouduttu yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä puhtaaseen urheiluun.”

Olemme Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestö ja sitoutuneet omalta osaltamme edistämään kaikkien ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Tämä sopii saumattomasti yhteen aikidon omien eettisten lähtökohtien kanssa.

Visio ja missio

”Aikido on Suomessa laajasti tunnettu ja harrastajamäärältään kasvava laji, jonka pariin on helppoa ja turvallista tulla mukaan.
Yhdessä jäsenseurojensa kanssa Aikidoliitto tarjoaa suomalaisille mahdollisuuden fyysisten ja henkisten voimavarojensa kehittämiseen.”

Aikidoliitto on ottanut 2020-luvun alkuvuosien tavoitteekseen kasvattaa lajin näkyvyyttä ja tunnettavuutta ja siten edesauttaa harrastajamäärien kasvua. Aikido on harrastuksena hyvin edullinen, eikä sen aloittaakseen tarvitse myöskään olla valmiiksi kovakuntoinen. Aikidoliitto kustantaa aloittavalle harrastajalle tutustumislisenssin, johon kuuluu kattava tapaturmavakuutus.