Aikidoliitto

Aikido lajina

Aikido on kaiken ikäisille ja kokoisille, aktiivisille ihmisille sopiva budolaji. Aikidossa harjoitellaan taistelutaitoa, jonka avulla voi torjua hyökkäyksen vahingoittamatta hyökkääjää pysyvästi. Ajatus perustuu vastustajan voiman hyväksikäyttöön, tasapainon horjuttamiseen ja pyöreään, spiraalinomaiseen liikkeeseen.

aikidokanjiNäillä sivuilla esittelemme aikidoa lajina ja sen harjoittelua sekä Suomen Aikidoliittoa. Aikidon historia vie kiinnostuneen Japaniin ja sikäläiseen kulttuurimaisemaan. Lajin ominaispiirteet ja filosofia ovat parhaiten ymmärrettävissä sieltä käsin.

Lajia harrastavat myös juniori-ikäiset. Heidän harjoittelunsa on leikinomaisempaa, mutta perusteiltaan samaa kuin aikuisilla. Juniorityön kehittäminen on Aikidoliiton toiminnan keskeisiä osa-alueita.

Aikidoa harjoitellaan eri puolilla maailmaa, mikä on mukava asia matkustavaiselle ihmiselle. Oman tutun harrastuksen parissa voi ähistä niin Tokiossa, Tukholmassa kuin Dallasissakin. Suomessa lajilla on oma historiansa ja omat merkkitapahtumansa.

Lajissa käytettävä sanasto on japaninkielistä, jonka kuitenkin oppii nopeasti harjoittelun edetessä.

Aikido – itsensä voittamisen taito

Aikido on kaiken ikäisille ja kokoisille, aktiivisille ihmisille sopiva budolaji. Aikidossa harjoitellaan taistelutaitoa, jonka avulla voi torjua hyökkäyksen vahingoittamatta hyökkääjää pysyvästi. Lajissa käytetään hyväksi hyökkääjän omaa voimaa, jonka avulla hänet ohjataan osaksi hyökkäyksen vastaanottajan liikettä.

Aikidon varsinainen päämäärä ei kuitenkaan liity itsepuolustukseen vaan itsensä voittamiseen. Lajin tarkoitus on ymmärtää väkivallan mielettömyys ja etsiä rauhallisia tapoja ratkaista ristiriitoja. Aikidon tarkoitus on suojella elämää, eikä vahingoittaa muita.

Aikido kehittää yleiskunnon lisäksi tasapainoa, koordinaatiokykyä ja notkeutta. Lajin aloittamiskynnys on matala, sillä harrastuksen alkuvaiheessa edetään rauhallisesti ja luodaan vankka perusta myöhemmille haasteille. Monille aikidosta tulee elinikäinen harrastus, jopa elämäntapa. Aikidossa ei kilpailla.

Historia ja synty

Morihei Ueshiba
Morihei Ueshiba

Aikidon, kuten muidenkin japanilaisten budolajien, juuret ovat samuraiden taistelutaidoissa. Lajin on kehittänyt Morihei Ueshiba (1883-1969), joka oli lapsuudestaan asti harjoitellut erilaisia taistelutaitoja, mm. sumoa. Laajemmassa määrin Ueshiba harjoitteli Tenshin Shinyo-ryu- ja Yagyu-ryu-jujutsua sekä erityisesti Daito-ryu-aikijujutsua Sokaku Takedan (1859-1943) ohjauksessa.

Pitkän harjoittelun jälkeen Ueshiba alkoi kaivata budoa, joka olisi luonteeltaan väkivallatonta. Tämän takia hän kehitti pitkälti Daito-ryun pohjalta uuden lajin, aikidon. Aikidon filosofiaan on vaikuttanut paljon myös shinto-opettaja Onisaburo Deguchi (1871-1948), jonka oppeihin Ueshiba oli mieltynyt.

Morihei Ueshiba koki budolajien tehtäväksi rauhan eikä väkivallan lisäämisen. Toisen maailmansodan aikaiset kokemukset vaikuttivat tämän filosofian jalostumiseen nykyiseen muotoonsa.

O-sensein – suuren opettajan, kuten aikidon harrastajat Ueshibaa kutsuvat – kuoltua hänen jälkeläisensä ovat jatkaneet lajin johtohahmoina. Ensiksi Kisshomaru Ueshiba (1921-1999) ja nykyään Moriteru Ueshiba (s. 1951).

Aikido maailmalla

Aikidoa harjoitellaan ympäri maailmaa. Eniten luonnollisesti Japanissa, mutta myös Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa on paljon harrastajia. Yhteensä aikidon harrastajia arvioidaan olevan yli miljoona. Euroopassa merkittävin aikidomaa on Ranska, jonne laji kotiutui jo 1950-luvulla.

Aikidon kansainvälisyyden ansiosta sitä voi harjoitella monissa maissa ja paikoissa. Monet suomalaiset harrastajat käyvätkin katsastamassa loma- ja työmatkoillaan paikallisia aikidoryhmiä. Lisäksi useat ovat tehneet pitkiä harjoitusmatkoja mm. Ranskaan ja Japaniin.

Jos olet kiinnostunut harjoittelemaan lajia ulkomailla, niin hyviä lähtökohtia ovat seuraavien hakukoneiden seuraluettelot: Aikiweb, Dojo search ja Aikido FAQ, Aikido Dojo Guide.

Aikikai

Ueshiban perheeseen sidoksissa oleva Aikikai-aikido on suurin maailmalla vaikuttava aikidoyhteisö. Aikikain sisällä on kuitenkin tyylillisesti erilaisia painotuksia ja useita merkittäviä opettajia omine seuraajineen. Suomessa harjoitellaan pääasiassa Aikikai-aikidoa.

Muut tyylisuunnat

Lisäksi on olemassa muita aikidotyylejä. Esimerkkejä tunnetuista ja kansainvälisesti levinneistä tyyleistä ovat ki-aikido, Yoshinkan ja Shodokan. Ki-aikidoa ja Shodokan aikidoa voi harjoitella myös Suomessa.