Aikidoliitto

Kyu-vaatimukset aikuiset

Johdanto

Kyu-vyökoevaatimukset

Aikidoliiton nykyiset kyu-arvojen vyökoevaatimukset ovat astuneet voimaan 12.1.2019. Vaatimuksia on täsmennetty 8.9.2019. Lataa vaatimukset pdf-muodossa.

Kyu-arvot on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille aikidoharjoittelijoille.

Aikidoliitto vahvistaa perittävän vyökoemaksun vuosittain. Osallistuttaessa graduointiin tulee osallistujan täyttää ilmoittautumislomake graduoinnin pitäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Kaikilla kyu-arvoilla tulee olla aikidopassi osallistuttaessa vyökokeeseen. Myönnetyistä kyu-arvoista annetaan Aikidoliiton diplomi.

Seurat rekisteröivät kyu-arvot Sporttirekisteriin. Seuroja laskutetaan rekisteriin rekisteröityjen vyöarvojen perusteella.

Vyöarvoilla 6. – 4. kyu tunnusmerkkinä on valkoinen vyö. 3. – 1. kyun suorittaneet saavat käyttää ruskeaa vyötä ja hakamaa.

Kyu-arvojen tasot

Nimeltä pyydettävät tekniikat suoritetaan aina perustekniikalla (kihonwaza) paikaltaan tehtynä. Perustekniikan suoritustapa on katamainen. Vapaatekniikoissa (jiyuwaza) saa tehdä sovellutuksia (oyowaza) ja perustekniikan variaatioita (henkawaza). Vapaatekniikat (jiyuwaza) tehdään liikkeestä eikä niissä tehdä loppulukkoja.

Seurakohtaiset lisäykset

Seuroissa toimivat seuravalmentajat/graduointituomarit/muut ohjaajat voivat tehdä seurakohtaisia lisäyksiä graduointivaatimuksiin. Lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja ne on lähetettävä Koulutusvaliokunnalle tiedoksi.

Aikarajat

TasoAika
6. kyu20 harjoituspäivää
5. kyu30 harjoituspäivää
4. kyu40 harjoituspäivää
3. kyu50 harjoituspäivää
2. kyu50 harjoituspäivää
1. kyu60 harjoituspäivää

6. kyu

Oppimistavoitteet

 • Ryhdikäs asento
 • Kokelas tunnistaa migi (oikea)- ja hidari (vasen) hanmit, taisabakit (tenkan, irimitenkan) ja pystyy tekemään mae- ja ushiro ukemin polviltaan ja seisaaltaan (suwari- ja tachiwaza) (migi/hidari)
 • Keinahdus ushiro-ukemi (migi/hidari)
 • Ushiro ukemi pyörähtäen (vasen ja oikea)
 • Tunnistaa omoten ja uran välisen eron
 • Yleinen dojokäytös ja graduointietiketti ovat tiedossa
 • Tekniikoita suorittaessa kokelas pystyy näyttämään tekniikan ilman mallisuoritusta muodollisesti (kata)

Tekniikat

NimiKuvaus
Ikkyotachiwaza
aihanmi katatedori
Shihonagetachiwaza
aihanmi katatedori
Iriminagetachiwaza
aihanmi katatedori
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori

Lisäharjoitteet

 • Perusasennot (kamae)
 • Käännökset tachi- ja suwariwaza (taisabaki)
 • Ikkyo-undo
 • Tainotenkan-ho
 • Shomen ja yokomen uchi lyönti
 • Tavoittelee tasapainoisen hanmin käyttöä

5. kyu

Oppimistavoitteet

 • Suorituksessa kiinnitetään huomiota kehon rentouttamiseen
 • Tegatanan (kämmensyrjä) käyttö, shomen- ja yokomen uchi lyönnit ja näiden lyöntien vastaanotto
 • Ikkyo-undo (huomio polvien ja lantion käyttöön, käsien ojentaminen eteen ja alas)
 • Shikko eteen ja taakse
 • Tekniikoiden suoritus ilman toistuvia uudelleen yrityksiä, sekä alustava käsitys etäisyydestä

Tekniikat

NimiKuvaus
Ikkyotachiwaza
shomen uchi
katatedori
Shihonagetachiwaza
katatedori
Iriminagetachiwaza
shomen uchi
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori

Katatedori = gyaku hanmi

Lisäharjoitteet

 • Shikko liikkuminen (mae, ushiro, tenkan-tyyppiset harjoitteet)
 • Shomen ja yokomen uchi -lyönnit
 • Erilaiset kohtaamis- ja liikkumisharjoitteet
 • Mae-ukemin tekeminen esteen yli
 • Lyöntiukemin opetteleminen mattoon jääden
 • Nikyo rannelukko

4. kyu

Oppimistavoitteet

 • Sisäänmenot ulkopuolelle (shomen uchi) ja sisäpuolelle (yokomen uchi) vastaanotto ja sijoittuminen
 • Lukkotekniikoiden muoto selkeä ja lukkojen eroavaisuudet tunnistetaan
 • Tilan hallinta lyhyeltä etäisyydeltä (katadori)
 • Yhtenäinen tekniikoiden suoritus, etäisyys alkavat näkymään suorituksissa (nopeutta ei tarvitse lisätä), ukemin suoritus mattoon jääden, yokomen ja shomen uchin selkeä suoritustapa, katadori otteen horjutukset
 • Omoten ja uran ero ymmärrettävä ja pystyttävä näyttämään tekniikoissa.

Tekniikat

NimiKuvaus
Ikkyotachiwaza
shomen uchi
katadori
Nikyotachiwaza
shomen uchi
katadori
Shihonagetachiwaza
yokomen uchi
Iriminagetachiwaza
shomen uchi
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori

Lisäharjoitteet

 • Shikko liikkuminen
 • Kakarigeiko kokyunage tyyppinen harjoittelu
 • Shiho- ja hachi-undo
 • Suwariwaza shomen uchi ikkyo ja nikyo
 • Kotegaeshi eri otteista
 • Ryotedori tenchinage
 • Katatedori Kokyuho
 • Erilaisten tsukien esittely
 • Munedori vs. katadori
 • Erilaiset kohtaamisetäisyyden ja uken horjuttamisen harjoitteet

3. kyu

Oppimistavoitteet

 • Liikkuminen ja sijoittuminen tekniikoissa polviltaan ja seisaaltaan tehden
 • Selkeät lukkotekniikoiden otteet
 • Ajoitus näkyy, etäisyyden ja horjutuksen merkitys tekniikoissa ymmärretään
 • Suositellaan lyöntiukemin tekeminen lonkan korkeudelta, perustekniikan (kihonwaza) ja sovelletun tekniikan (oyowaza) eroavaisuuksien oppiminen alkaa
 • Johdonmukainen ja sujuva lyöntien vastaanotto ja tekniikka, esimerkillinen dojokäytös
 • Selviää ukena lukkotekniikoissa ja ymmärtää uken roolin heittotekniikoissa.

Tekniikat

NimiKuvaus
Ikkyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
Nikyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
Sankyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
Yonkyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
Shihonagetachiwaza
ryotedori
yokomen uchi
Iriminagetachiwaza
shomen uchi
tsuki
Kotegaeshitachiwaza
shomen uchi
tsuki
Tenchinagetachiwaza
ryotedori
Jiyuwazatachiwaza
katatedori
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori

Katatedori = gyaku hanmi
Tsuki = chudan ja jodan

Lisäharjoitteet

 • Shikko liikkuminen
 • Kakarigeiko kokyunage tyyppinen harjoittelu
 • Koshinagen esittely
 • Uchikaitennage
 • Sotokaitenosae
 • Ryotedori kokyunagen eri variaatioiden harjoittelu
 • Shomen uchi uchikaiten sankyo
 • Sotokaitennage
 • Suwariwaza iriminage
 • Esitellään hanmi-handachiwaza
 • Vaativampien korkeiden ukemien harjoittelu (koshinage, shihonage -ukemit)

2. kyu

Oppimistavoitteet

 • Toriwaza lyhyeltä etäisyydeltä (katadori)
 • Katatedori (aihanmi, gyakuhanmi) tekniikoiden soveltaminen kahdenkäden (morotedori) hyökkäyksiin
 • Liikkumisessa näkyy rytmitys ja keskitys
 • Hanmi handachiwazan oppiminen alkaa
 • Harjoittelija ymmärtää ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo -tekniikat tachi- ja suwariwazasta, horjutus ja otteiden vaihto näkyvät, koesuorituksessa näkyy etäisyys ja ajoitus tekniikoissa
 • Tekniikat on pystyttävä tekemään liikkeestä ja paikaltaan
 • Jiyuwazan suorituksessa on nähtävissä liikkeiden jatkuvuus
 • Selviää ukena lukko- ja heittotekniikoissa

Tekniikat

NimiKuvaus
Ikkyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katadori
Nikyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katadori
Sankyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katadori
Yonkyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katadori
Shihonagehamni handachiwaza
katatedori
Iriminagetachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katatedori
tachiwaza
tsuki
Kotegaeshitachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katatedori
tachiwaza
tsuki
Kaitennagetachiwaza
katatedori
Tenchinagetachiwaza
ryotedori
Jiyuwazatachiwaza
ryotedori
yokomen uchi
morotedori
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori

Katatedori = gyaku hanmi
Tsuki = chudan ja jodan
Kaitennage = uchi- ja sotokaitennage

Lisäharjoitteet

 • Esitellään potkut, sekä tekniikoista morotedori jujigarami, ryokatadori kokyunage ja ushirowaza kokyunage, koshinage ja sotokaitennage

1. kyu

Oppimistavoitteet

 • Gokyon ja ikkyon eron tunnistaminen
 • Keskittymisen säilyttäminen koko kokeen ajan
 • Rytmitys ja tekniikoiden keskitykset näkyvät selvästi
 • Tekniikka, lukot, otteenvaihdot ja loppulukot ovat selkeitä, liikkeet tehdään ryhdikkäässä asennossa
 • Ymmärtää kihon wazan merkityksen aikidossa
 • Osaa toimia ukena lukko- ja heittotekniikoissa

Tekniikat

NimiKuvaus
Ikkyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadori
ushirowaza
ryotedori
Nikyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadori
ushirowaza
ryotedori
Sankyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadori
ushirowaza
ryotedori
Yonkyotachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
yokomen uchi
katadori
ushirowaza
ryotedori
Gokyotachiwaza
yokomen uchi
Shihonagetachiwaza ja hamni handachiwaza
katatedori
ryotedori
Iriminagetachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katatedori
tachiwaza
tsuki
Kotegaeshitachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katatedori
tachiwaza
tsuki
Kaitennagetachiwaza ja suwariwaza
shomen uchi
katatedori
tachiwaza
tsuki
Tenchinagetachiwaza
ryotedori
Jiyuwazatachiwaza
ryotedori
morotedori
ushirowaza
ryotedori
Kokyuhosuwariwaza
ryotedori

Katatedori = gyaku hanmi
Tsuki = chudan ja jodan
Kaitennage = uchi- ja sotokaitennage

Lisäharjoitteet

 • Vyökokeiden perustekniikkalistalta puuttuvien tekniikoiden harjoittelu. Näitä ovat: koshinage, hijikimeosae, uchikaiten sankyo, aikiotoshi.
 • Tutustuminen erilaisiin harvinaisempiin hyökkäysmuotoihin: ushiro eridori, katatedori kubishime, maegeri, munedori, katadori menuchi, ushiroryokatadori, ushiroryohijidori sekä harvinaisemmat hyökkäysmuoto-tekniikkakombinaatiot (maegeri iriminage, chudan tsuki sotokaitennage)
 • Jiyuwazan harjoittelun laajentaminen kattamaan toriwaza jiyuwazan ja uchiwaza jiyuwazan
 • Hyökkäysmuotojen ja tekniikoiden yhtäläisyyksien ja erojen pohdinta alkaa
 • Tutustuminen ameno torifune harjoitteeseen