Aikidoliitto

Suomen Aikidoliitto ry

Suomen Aikidoliitto – Finland Aikikai ry on aikidotoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1970. Sen tarkoituksena on ohjata ja kehittää aikidotoimintaa sekä luoda mahdollisimman hyvät puitteet lajin harrastamiselle Suomessa.

Liiton toiminnassa kiinnitetään huomioita eettisten arvojen toteutumiseen. Suomen Aikidoliiton eettiset periaatteet hyväksyttiin liittokokouksessa syksyllä 2004.

Aikidoliitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden kamppailulajiliittojen kanssa. Vuosina 2020 ja 2021 liitto toteuttaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa yhdessä Taekwondon, Judon, Karaten, Miekkailu ja 5-ottelun sekä Nyrkkeilyn kanssa.

Toimielimet

Aikidoliiton toiminnan ylin päättävä elin on liittokokous, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Käytännön toimintaa ohjaa hallitus, jonka päätösten toimeenpanossa pääsihteerillä on keskeinen rooli. Päivittäisestä asioiden hoitamisesta vastaa pääsihteeri.

Toimintaa tukevat tekninen, koulutus– ja juniorivaliokunta, jotka vastaavat nimensä mukaisista osa-alueista. Aikidoliiton toimielinten jäsenet ja yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulla. Aikidoliiton ja sen toimielinten säännöt ovat materiaalisalkussa.

Jäsenyydet

Aikidoliitto on jäsen neljässä liikunta-alan järjestössä. Kolme jäsenyyttä liittyy aikidoon ja yksi liikuntaan. Jäsenyyksillä pyritään edistämään suomalaisen aikidon kehitystä ja ylläpitämään aktiivisia suhteita tärkeiksi katsottuihin tahoihin.

Aikikai Foundation: the World Aikido Headquarters

Aikikai Foundation on maailmanlaajuinen aikidon kattojärjestö, joka edustaa Morihei Ueshiban jälkeläisten aikidolinjaa. Aikikai on myös suurin maailmanlaajuinen aikidojärjestö, jonka tunnustamia järjestöjä toimii lukuisissa maissa eri puolilla maailmaa. Suomen Aikidoliitto hyväksyttiin Aikikain jäseneksi 24. helmikuuta 1977.

Suomalaisten aikidon harrastajien mustien vöiden arvot rekisteröidään Aikikaissa.

European Aikido Federation

European Aikido Federation (EAF, Euroopan Aikidoliitto) on eurooppalaisten Aikikai-aikidojärjestöjen yhteenliittymä, jonka toiminta on kuitenkin viime vuosina ollut melko vähäistä. Suomen Aikidoliitto on ollut Euroopan liiton jäsen vuodesta 1978.

The International Aikido Federation

International Aikido Federation (Kansainvälinen Aikidoliitto) on Aikikai-aikidon kansallisten jäsenjärjestöjen yhteistyöelin. Aikidoliitosta tuli kansainvälisen liiton jäsen samalla kun se liittyi Aikikai Foundationiin vuonna 1977.

Suomen Olympiakomitea

Aikidoliitto liittyi Suomen Olympiakomitea ry:n jäseneksi Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n  ja Olympiakomitean yhdistyttyä vuoden 2017 alusta.