Aikidoliitto

Kyu graderingskrav för Junior

Inledning

Juniorernas kyu-grader är ämnade för aikidoutövare under 13 år. Även 13-15 åriga utövare kan avlägga juniorers kyu-grader, ifall föreningen så besluter. Juniorernas kyu-grader bör registreras i föreningarna och för detta ändamål kan Suomisport användas. Som kännetecken för avlagda bältesgrader används färgade band som fastsätts i bägge ändar av bältet. Aikidoförbundets diplom beviljas de som avlagt hela kyu-grader.

När junioren övergår till vuxenträning bör övergången bli så motiverande och ändamålsenlig som möjligt. Från fall till fall bör föreningens instruktörer överväga vilken lösning som är den mest lämpliga för junioren.

Grundregeln är att hela juniorgrader motsvarar vuxnas kyu-grader. Om junioren exempelvis avlagt hel 5.e kyu-grad (två blåa band) så kan hen till följande avlägga 4.e kyu-grad som motsvarar vuxengrad, förutsatt att instruktören tycker detta är lämpligt. Om junioren har avlagt endast det första blåa bandet så kan hen till följande avlägga vuxnas 5.e kyu. Enligt behov kan junioren även påbörja avläggande av vuxnas bältesgrader från samma bältesgrader som hen hade som junior. Således skulle exempelvis den junior som avlagt juniorernas 4.kyu-grad kunna genomföra 4.e kyu vuxengrad.

I en förening finns ibland motiverade juniorer vars bältesgrader tenderar ta slut innan de är tillräckligt gamla för att överflyttas till vuxenträning. En junior som fyllt 11 år och avlagt en hel kyu-grad kan då ges möjlighet att avlägga bältesprov som motsvarar och i förbundet registreras som vuxen bältesgrad. En förutsättning för att avlägga bältesprov är att den egna instruktören samt att den som bedömer graderingen anser att junioren har tillräcklig mental och fysisk mognad. En förutsättning för att bältesgraden registreras till förbundet är därtill köp av vuxen-aikidopass samt avläggande av den avgift som förbundet fastslagit.

Vid utförande av vuxenbältesgrad bedöms tekniken enligt vuxnas graderingskrav och den som bedömer graderingen bör av Aikidoförbundet ha bestyrkt rätt att bedöma den bältesgrad som utförs.

Ladda kraven i pdf-form.

Tidsgränser

NivåTid
I gult band10 träningsdagar från start
II gula band10 träningsdagar efter genomfört I gult band
8. kyu, III gula band10 träningsdagar efter genomfört II gula bandet
I orange band15 träningsdagar efter genomfört 8.kyu
7. kyu, II orangea band15 träningsdagar efter genomfört I orange band
I grönt band15 träningsdagar efter genomfört 7.kyu
6. kyu , II gröna band15 träningsdagar efter genomfört I grönt band
I blått band20 träningsdagar efter genomfört 6.kyu
5. kyu, II blåa band20 träningsdagar efter genomfört I blåa bandet
I brunt band20 träningsdagar efter genomfört 5.kyu
4. kyu, II bruna band20 träningsdagar efter genomfört I bruna bandet

8. kyu I

gult band

NamnBeskrivning
Dojobeteende
taisabakitenkan
ukemimae, ushiro
ikkyotachiwaza
aihanmi katatedori
omote

II gula band

NamnBeskrivning
taino-tenkan-ho
kamaetandoku, sotai
taisabakiirimi-tenkan
ikkyotachiwaza
aihanmi katatedori
ura
shihonagetachiwaza
gyakuhanmi katatedori
omote

III gula band

NamnBeskrivning
ikkyo-undo
shomen-uchimot ett par
iriminagetachiwaza
aihanmi katatedori
shihonagetachiwaza
gyakuhanmi katatedori
ura
iriminagetachiwaza
shomen-uchi
Jiyuwazatachiwaza
aihanmi katatedori
2 st fritt valda tekniker

7. kyu

I orange band

NamnBeskrivning
shikkomae,ushiro
nikyotachiwaza
aihanmi katatedori
omote
kotegaeshitachiwaza
aihanmi katatedori
omote, ura
tenchinagetachiwaza
ryotedor

II orange band

NamnBeskrivning
nikyotachiwaza
aihanmi katatedori
ura
ikkyotachiwaza
gyakuhanmi katatedori
omote
kokyunagetachiwaza
gyakuhanmi katatedori
kokyuhosuwariwaza
ryotedori
Jiyuwazatachiwaza
gyakuhanmi katatedori
2 st fritt valda tekniker

6. kyu

I grönt band

NamnBeskrivning
shikkotenkan, irimi-tenkan
sankyotachiwaza
aihanmi katatedori
omote, ura
shihonagetachiwaza
aihanmi katatedori
omote, ura
ikkyotachiwaza
gyakuhanmi katatedori
ura

II gröna band

NamnBeskrivning
ukemitobikoshi ukemi
ikkyotachiwaza
shomen-uchi
omote, ura
iriminagesuwariwaza
shomen-uchi
ikkyosuwariwaza
shomen-uchi
omote, ura
Jiyuwazatachiwaza
shomen-uchi
2 st fritt valda tekniker

5. kyu

I blått band

NamnBeskrivning
ukemiSlagukemi
nikyotachiwaza
katatedori
omote, ura
iriminagetachiwaza
guakuhanmi katatedori
nikyotachiwaza
katadori
omote, ura
iriminagetachiwaza
katadori

II blåa band

NamnBeskrivning
kokyunagetachiwaza
gyakuhanmi katatedori
nikyotachiwaza
shomen-uchi
omote, ura
kotegaeshitachiwaza
shomen-uchi
ikkyosuwariwaza
katadori
omote, ura
Jiyuwazatachiwaza
katadori
2 st fritt valda tekniker

4. kyu

I brunt band

NamnBeskrivning
Yokomen-uchimot partnern
Kokyunagetachiwaza
guakuhanmi katatedori
två olika
Sankyotachiwaza
guakuhanmi katatedori
omote, ura
Sankyotachiwaza
shomen uchi
omote, ura
Iriminagetachiwaza
yokomen-uchi

II brunt band

NamnBeskrivning
Ukemikotegaeshi ukemi
Kotegaeshitachiwaza
guakuhanmi katatedori
Shihonagetachiwaza
yokomen uchi
omote, ura
Nikyosuwariwaza
shomen uchi
omote, ura
Fritachiwaza
yokomen uchi
2 st fritt valda tekniker
Jiyuwazatachiwaza
guakuhanmi katatedori