Ohjeet dan-graduointien järjestämisestä

Suomen Aikidoliitto ry

Dan-graduointien järjestäminen                                                                                                                                                                  Hyväksytty 10.11.2016

Suomen Aikidoliitto järjestää vuosittain 8-10 dan-graduointia Suomessa. Dan-graduoinnit järjestetään joko tasoleirien tai seuraleirien yhteydessä seuraavasti.

Tasoleirien yhteydessä järjestettävät dan-graduoinnit

 • Jäsenseura hakee Aikidoliitolta seuraavan vuoden tasoleirin yhteydessä järjestettävää dan-graduointia edeltävän vuoden 15. syyskuuta mennessä. Hakemus osoitetaan Aikidoliitolle ja lähetetään yhdessä tasoleirihakemuksen kanssa sähköpostitse pääsihteerille.
 • Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavaa:
  • Seuran nimi, yhteyshenkilö ja toivomus graduointiajankohdasta
  • Toteamus, että seura vastaa graduointijärjestelyistä sekä tilaan liittyvistä kustannuksista
  • Graduoinnin paikka, tila ja tatamin koko
 • Dan-graduoinnin tuomareina toimii kaksi liittovalmentajaa (teknisen valiokunnan jäsentä)
 • Aikidoliitto korvaa Teknisen valiokunnan jäsenten matkakustannukset Aikidoliiton matkustussääntöjen mukaisesti osana tasoleirin kustannuksia
 • Dan-graduointiin voi osallistua kokelaita tasoleirin ulkopuolelta

Seuraleirien yhteydessä järjestettävät dan-graduoinnit

 • Jäsenseura hakee Aikidoliitolta seuraavan vuoden seuraleirin yhteydessä järjestettävää dan-graduointia edeltävän vuoden 15. syyskuuta mennessä. Hakemus osoitetaan Aikidoliitolle ja toimitetaan sähköpostitse pääsihteerille.
 • Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavaa:
  • Seuran nimi, yhteyshenkilö, toivomus graduointi-ajankohdasta
  • Toteamus, että seura vastaa graduointi-järjestelyistä ja tilaan liittyvistä kustannuksista
  • Tatamin koko
 • Dan-graduoinnin tuomareina toimii kaksi liittovalmentajaa (teknisen valiokunnan jäsentä)
 • Seura korvaa Teknisen valiokunnan jäsenten matkakustannukset Aikidoliiton matkustussääntöjen mukaisesti
 • Dan-graduointiin voi osallistua kokelaita osallistumatta kyseiseen leiriin

Tekninen valiokunta käsittelee dan-graduointihakemukset ja lähettää ehdotuksen niistä hallitukselle hyväksyttäväksi syyskuun loppuun mennessä.
Hakemusten kesken valitaan enintään kymmenen graduointitilaisuutta vuodessa, johon voi sisältyä enintään kuusi taso- tai kuusi seuraleireillä järjestettävää graduointia.
Graduointeja valittaessa huomioon otetaan maantieteellinen sijainti, arvio harrastajien lukumäärästä, tila ja graduoinnin ajankohta.
Seuraleirien yhteydessä järjestettävissä graduoinneissa etusijalla ovat suuret leirit, jotta graduoinnit palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla opetustilanteina koko jäsenkuntaa ja lisäävät dan-graduointien läpinäkyvyyttä.

Seuralle voidaan myöntää yksi tasoleiri vuodessa. Kaikki osallistujat, myös liittovalmentajat, jotka eivät toimi tasoleirin valmentajina, maksavat osallistumismaksun.