Aikidoliitto

Ohjeet dan-graduointien järjestämisestä

Dan-graduoinnit järjestetään joko tasoleirien tai seuraleirien yhteydessä seuraavasti:

Tasoleirien yhteydessä järjestettävät dan-graduoinnit

 • Jäsenseura hakee Aikidoliitolta hakemuksella tasoleiriä ja dan-graduointia. Hakemuksen vuosittaiset eräpäivät ovat 15.3. syksyn tasoleirejä ja dan-graduointeja varten, ja 15.9. keväällä järjestettäville tasoleireille ja dan-graduoinneille.
 • Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavaa:
  • Seuran nimi, yhteyshenkilö ja toivomus graduointiajankohdasta
  • Toteamus, että seura vastaa graduointijärjestelyistä ja tilaan liittyvistä kustannuksista
  • Graduoinnin paikka, tila ja tatamin koko
 • Dan-graduoinnin tuomareina toimii kaksi liittovalmentajaa (teknisen valiokunnan jäsentä)
 • Aikidoliitto korvaa teknisen valiokunnan jäsenten matkakustannukset Aikidoliiton matkustussäännön mukaisesti osana tasoleirin kustannuksia
 • Dan-graduointiin voi osallistua kokelaita tasoleirin ulkopuolelta

Seuraleirien yhteydessä järjestettävät dan-graduoinnit

 • Jäsenseura hakee Aikidoliitolta hakemuksella seuraleirin yhteydessä järjestettävää dan-graduointia.
 • Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavaa:
  • Seuran nimi, yhteyshenkilö ja toivomus graduointi-ajankohdasta
  • Toteamus, että seura vastaa graduointijärjestelyistä ja tilaan liittyvistä kustannuksista
  • Tatamin koko
 • Dan-graduoinnin tuomareina toimii kaksi liittovalmentajaa (teknisen valiokunnan jäsentä)
 • Seura korvaa teknisen valiokunnan jäsenten matkakustannukset Aikidoliiton matkustussäännön mukaisesti
 • Dan-graduointiin voi osallistua kokelaita osallistumatta kyseiseen leiriin

Tekninen valiokunta käsittelee dan-graduointihakemukset ja lähettää ehdotuksen niistä hallitukselle hyväksyttäväksi.
Hakemusten kesken valitaan enintään kymmenen graduointitilaisuutta vuodessa.
Graduointeja valittaessa huomioon otetaan maantieteellinen sijainti, arvio harrastajien lukumäärästä, tila ja graduoinnin ajankohta.
Seuraleirien yhteydessä järjestettävissä graduoinneissa etusijalla ovat suuret leirit, jotta graduoinnit palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla opetustilanteina koko jäsenkuntaa ja lisäävät dan-graduointien läpinäkyvyyttä.

Seuralle voidaan myöntää yksi tasoleiri vuodessa. Kaikki osallistujat, myös liittovalmentajat, jotka eivät toimi tasoleirin valmentajina, maksavat osallistumismaksun.