Aikidoliitto

Kyu-vaatimukset aikuiset (2007)

Kyu-arvot on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille aikidoharjoittelijoille.

Aikidoliitto vahvistaa perittävän vyökoemaksun vuosittain. Osallistuttaessa graduointiin tulee osallistujan täyttää ilmoittautumislomake graduoinnin pitäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Kaikilla kyu-arvoilla tulee olla aikidopassi osallistuttaessa vyökokeeseen. Myönnetyistä kyu-arvoista annetaan Aikidoliiton diplomi.

Seurat rekisteröivät kyu-arvot  Sporttirekisteriin. Seuroja laskutetaan rekisteriin rekisteröityjen vyöarvojen perusteella.

Vyöarvoilla 6. – 4. kyu tunnusmerkkinä on valkoinen vyö. 3. – 1.kyun suorittaneet saavat käyttää ruskeaa vyötä ja hakamaa.

Kyu-arvojen tasot

Nimeltä pyydettävät tekniikat suoritetaan aina perustekniikalla (kihonwaza) paikaltaan tehtynä. Perustekniikan suoritustapa on katamainen. Vapaatekniikoissa (jiyuwaza) saa tehdä sovellutuksia (oyowaza) ja perustekniikan variaatioita (henkawaza). Vapaatekniikat (jiyuwaza) tehdään liikkeestä eikä niissä tehdä loppulukkoja.

6.kyu

20 harjoituspäivää
2 kk harjoittelun aloittamisesta

Tasovaatimukset

asennon, tekniikan muodon ja ukemin osaaminen ovat tärkeitä. Suorituksissa tulee olla selkeä ero omoten ja uran välillä. On osattava dojo-reiho (kumarrukset: minne, miten, milloin ja miksi).

Tekniikat

NimiKuvaus
dojokäytös
aikitaiso
kamaetandoku, sotai
taisabakitenkan, irimi-tenkan
ukemimae, ushiro
ikkyo-undo
taino-tenkan-ho
tachiwaza
aihanmi katatedoriikkyo omote, ura
iriminage
gyakuhanmi katatedorishihonage omote, ura
kokyunage
ryotedoritenchinage
shomen-uchiiriminage
suwariwaza
ryotedorikokyu-ho

5. kyu

20 harjoituspäivää
2 kk 6. kyun suorittamisesta

Tasovaatimukset

Irimi-tenkanin soveltaminen käytäntöön. Ai hanmi katatedori nikyo ura tehdään rannelukkona ja katadori nikyo olkapäähän tukien. Ukemi matalan esteen yli.

Tekniikat

NimiKuvaus
zengo-undo
shikkomae, ushiro, tenkan, irimi-tenkan
ukemitobikoshi ukemi
tachiwaza
aihanmi katatedorinikyo omote, ura
sankyo omote, ura
kotegaeshi
shihonage omote, ura
gyakuhanmi katatedoriikkyo omote, ura
katadorinikyo omote, ura
shomen-uchiikkyo omote, ura
suwariwaza
shomen-uchiikkyo omote, ura

4. kyu

40 harjoituspäivää
3 kk 5. kyun suorittamisesta

Tasovaatimukset

Seuraavien asioiden oppiminen alkaa: ma-ai (etäisyys), ajoitus, oman liikkeen kontrolli ja lyöntiukemi, joka tehdään polven korkeudelta. Nikyo ura tehdään olkapäälukkona.

Tekniikat

NimiKuvaus
shiho-undo
ukemikotegaeshi ukemi
tachiwaza
katatedorinikyo omote, ura
sankyo omote, ura
yonkyo omote, ura
kotegaeshi
iriminage
udekimenage
kokyu-ho
kokyunage useita erilaisia
katadoriiriminage
shomen-uchinikyo omote, ura
sankyo omote, ura
kotegaeshi
yokomen-uchishihonage omote, ura
suwariwaza
katadoriikkyo omote, ura
shomen-uchinikyo omote, ura

3. kyu

80 harjoituspäivää
6 kk 4. kyun suorittamisesta

Tasovaatimukset

Lyöntiukemin tekeminen lonkan korkeudelta. Perustekniikan (kihonwaza) ja sovelletun (oyowaza) tekniikan eron tulee näkyä selvästi. Lyöntien vastaanoton on oltava varma. Tekniikoissa pitäisi näkyä seuraavia asioita: liikkeen oikea voima, nopeus sekä rytmi yhdistettynä hengitysrytmiin sekä valppauteen (zanshin). On osattava dojokäytös esimerkillisesti.

Tekniikat

NimiKuvaus
ukemishihonage ukemi
tachiwaza
aihanmi katatedorikoshinage
katatedorikoshinage
uchikaitennage
sotokaitenosae
ryotedoriikkyo omote, ura
iriminage
shihonage omote, ura
kotegaeshi
kokyunage useita erilaisia
yokomen-uchiikkyo omote, ura
iriminage
kotegaeshi
shomen-uchishihonage omote
uchikaiten sankyo
sotokaitennage
suwariwaza
shomen-uchisankyo omote, ura
yonkyo omote, ura
iriminage
yokomen-uchiikkyo omote, ura
jiyuwazakatatedori

2. kyu

100 harjoituspäivää
8 kk 3. kyun suorittamisesta

Tasovaatimukset

Hanmi-handachiwazan perustietous on hallittava. Suwariwazan tulee olla sujuvaa. Kokelaan on pystyttävä näyttämään tartuntaotteista tulevat tekniikat sekä paikaltaan että liikkeestä.

Bokkenin perustietous hallittava.

Tekniikat

NimiKuvaus
tsukichudan, jodan, jun-tsuki, gyaku-tsuki
maegerichudan
tachiwaza
katateryotedoriikkyo omote, ura
nikyo omote, ura
iriminage
kotegaeshi
jujigarami
kokyu-ho
ryokatadoriikkyo omote, ura
kokyunage
kokyu-ho
shomen-uchigokyo omote, ura
yokomen-uchigokyo omote, ura
ushirowaza
ryotedoriikkyo omote, ura
sankyo omote, ura
iriminage
shihonage omote, ura
kotegaeshi
kokyunage
koshinage
hanmihandachiwaza
katatedorishihonage omote, ura
ikkyo omote, ura
suwariwaza
shomenuchikotegaeshi
sotokaitennage
jiyuwazaryotedori
yokomen-uchi

1. kyu

160 harjoituspäivää
10 kk 2. kyun suorittamisesta

Tasovaatimukset

Ushirowazan pitää olla sujuvaa. Hanmi-handachiwazan pitää olla sujuvaa. Uke tulee hallita liikkeiden aikana. Hijikimeosae tehdään kainalolukkona. Erityisesti kiinnitetään huomiota hyökkäyksen oikea-aikaiseen vastaanottoon. Tekniikan ja liikkumisen kokonaisuuden tulee pysyä tasapainossa. Perustekniikan tulee olla selkeää ja johdonmukaista.

Jon (tai bon) perustietous on hallittava.

Tekniikat

NimiKuvaus
tachiwaza
katadori-menuchinikyo omote, ura
iriminage
shihonage omote
kotegaeshi
koshinage
chudan-tsukiikkyo omote, ura
kotegaeshi
sotokaitennage
hijikimeosae
uchikaiten sankyo
jodan-tsukiikkyo omote, ura
shihonage omote
maegeriiriminage
kokyu-ho
ushirowaza
ryokatadoriikkyo omote
kokyunage
kokyu-ho
aikiotoshi
eridoriikkyo
katatedori-kubishimesankyo
koshinage
kokyonage
hanmihandachiwaza
ryotedorishihonage omote, ura
kokyunage
shomen-uchiiriminage
jiyuwazashomen-uchi
ushirowaza toriwaza

Seurakohtaiset lisäykset

Seuroissa toimivat seuravalmentajat/graduointituomarit/muut ohjaajat voivat tehdä seurakohtaisia lisäyksiä graduointivaatimuksiin. Lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja ne on lähetettävä Koulutusvaliokunnalle tiedoksi.