Graduointioikeuksien haltijat

Aikidoliiton graduointioikeudet vuodelle 2018

A-lisenssi

Granström Tom
Heinonen Jari
Hirvonen Asko
Juutinen Mika
Kato Toshio
Korpinen Lasse
Pyysalo Kyösti
Vilokkinen Jyri

B-lisenssi

Lassila Tero
Nyström Taina

C-lisenssi

Konttila Jani
Laitila Pekka
Tuomala Tommi
Wik Graziella

D-lisenssi

Dias Marco
Fri-Bergström Camilla
Hiltula Veijo
Järvelin Jaana
Marttinen Sami
Marttinen Toni
Ojala Ulrika
Rupponen Kari
Valjus Jari

Japanilaiset opettaja-arvot

Fukushidoin

Airaksinen Juha
Alasuutari Jari
Borgmästars Joakim
Granö Kenneth
Grönlund Erik
Eriksson Jouni
Eskelinen Pertti
Huhtiniemi Ismo
Humalajoki Jarmo
Huttunen Elsa
Jalkanen Markus
Jantunen Veli-Matti
Jokinen Petri
Joutsela Sanna
Kamras Ben
Karppinen Kimmo
Karvonen Kai-Mikael
Kettunen Teemu
Konkarikoski Kimmo
Kuukankorpi Arttu
Kämppi Tarja
Laakso Tarmo
Lehto Risto
Levkin Juri
Liljeqvist Marko
Lindberg Johan
Lindevall Mikko
Louko Reijo
Lyytikäinen Marko
Mustonen Heikki
Miettinen Heli
Mäntysaari Miia
Mäntysaari Pasi
Ohtonen Saku
Oljakka Veikko
Peltoniemi Pasi
Piirto Juhani
Pokki Kari
Posti Sami
Poutiainen Sami
Puhakka Petteri
Rajala Reijo
Rastamo Antti
Salokannel Kimmo
Selamo Kaisa
Siltala Sami
Setälä Jani
Särkikoski Mika
Tarkka Petri
Telanto Tommi
Tuominen Jarkko
Uutela Kari-Pekka
Watka Jukka-Pekka

Shidoin

Delcos Remi
Halttunen Jarmo
Hartikka Jani
Hirvonen Esa
Kiviharju Timo
Kuusinen Markku
Kurki Teemu
Laisi Tuula
Lappalainen Kari
Laulainen Tuomo
Lehväslaiho Pertti
Luoma Jukka
Manderbacka Tiina
Mantere Kari
Minkkinen Timo
Mäki Erkki
Mäkinen Auno
Pekkarinen Antti
Pohjasniemi Kari
Rautila Harri
Räty Risto
Saarentaus Miranda
Sarkkinen Hannu
Stadius Kari
Särkisaari Petri
Tarkki Jani
Tenhunen Risto
Virkki Harri-Pekka
Wiklund Mari
Ylimäki Erkki
Ylitalo Kustaa

Shihan

Helminen Jukka
Laisi Juhani
Silenius Petteri