Aikidoliitto

Liittokokous

Aikidoliiton liittokokous

Aikidoliiton liittokokous on liiton ylin päättävä elin. Se kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään helmi – huhtikuussa ja syyskokous loka – joulukuussa. Tarvittaessa voidaan kutsua ylimääräinen liittokokous. Kokouksen puitteet on määritelty liiton säännöissä.

Liittokokous pidetään yleensä Helsingissä.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
 4. esitellään tilit ja tilintarkastajain lausunto vuosikertomuksen ja tilien johdosta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
 4. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, vaali kolmeksi vuodeksi kerrallaan
 5. toimitetaan hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 6. vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma
 7. määrätään tilintarkastajien palkkiot
 8. valitaan tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit
 9. määrätään liiton varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenten kannatusmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 10. vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 11. päätetään niistä avustuksista, joita liitto mahdollisesti jakaa jäsenseuroilleen tai näiden jäsenille aikidotoimintaa varten
 12. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada varsinaisissa kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta varten ennen tammikuun 15. päivää ja syyskokousta varten ennen syyskuun 15. päivää. Asiat, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa käsiteltäväksi mutta ei päätettäväksi, jos vähintään puolet kokouksessa edustettuina olevista jäsenistä niin haluaa.