Aikidoliitto

Teknisen valiokunnan säännöt

Nämä säännöt ovat voimassa 15.2.2017 alkaen. Päivitetty 15.12.2023.

Tarkoitus

Tekninen valiokunta toimii Suomen Aikidoliiton hallituksen asiantuntijaelimenä. Valiokunta edustaa korkeinta asiantuntemusta ja kokemusta lajin teknisistä asioista. Sen jäsenet toimivat graduointituomareina Suomessa järjestettävissä dan–graduoinneissa ja esittävät vyöarvojen myöntämistä Hombu dojolle. Lisäksi valiokunta vastaa dan–graduointi koulutuksesta ja järjestää koulutus- sekä graduointitilaisuuksia.

 Jäsenet

Tekninen valiokunta koostuu 6-8 jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Teknisen valiokunnan jäsenestä käytetään nimitystä liittovalmentaja.

Liittovalmentajan edellytykset

 1. jäsenyys Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 2. toimii aktiivisesti valmennustehtävissä Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 3. pitkäaikainen ja laaja-alainen valmennuskokemus aikidosta
 4. vyöarvovaatimus 5. dan ja valmentajakoulutus
 5. graduointituomarikokemus
 6. sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin periaatteisiin
 7. voimassaoleva lisenssi sekä kamppailulajit kattava vakuutus

Liittovalmentajien valinta

 1. Suomen Aikidoliitto ry:n hallitus päättää liittovalmentajien määrästä resurssien ja toiminnan tarpeiden mukaisesti
 2. Suomen Aikidoliitto ry:n hallitus valitsee hakemusten perusteella parhaat mahdolliset
 3. valinnan edellytyksenä sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin periaatteisiin
 4. valinnassa painotetaan valmentajakoulutusta ja –kokemusta sekä yhteistyökykyä Suomen Aikidoliitto ry:n hallituksen ja muiden toimijoiden kanssa
 5. sitoutuminen aktiiviseen valmennustyöhön sekä dan–graduointien ja niihin liittyvien koulutusten järjestämiseen

Liittovalmentajan toimikausi

 1. 2 vuotta, toimikausi on kalenterivuosi
 2. Liittovalmentaja voi halutessaan hakea eroa valiokunnasta
 3. Suomen Aikidoliitto ry:n hallitus voi erottaa liittovalmentajan halutessaan kesken kauden, jos edellytykset liittovalmentajana toimimiselle eivät täyty
 4. Suomen Aikidoliitto ry:n hallitus valitsee tarvittaessa uuden liittovalmentajan kesken kauden

Liittovalmentajan tehtävät

 1. Toimia dan–graduointien tuomarina ja valmentajana dan–graduointeihin valmistavissa koulutustapahtumissa
 2. Toimia Suomen Aikidoliitto ry:n arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 3. Vahvistaa ja edistää Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöjen mukaista toimintaa

 Teknisen valiokunnan tehtävät

 1. Edistää ja kehittää aikidoa Suomessa yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa
 2. Toimia tuomaristona dan–graduoinneissa. Paikalla on oltava vähintään kaksi (2) liittovalmentajaa, joista yksi toimii tilaisuuden puheenjohtajana. Kokelaiden valmentajilla on halutessaan oikeus olla graduointitilaisuuden tuomaristossa läsnäolo- ja puheoikeudella
 3. Myöntää ulkomailla suoritettavaan dan–graduointiin vaadittavan luvan, mikäli tällainen on tarpeellinen
 4. Dan-graduointivaatimusten 1-4.dan laatiminen ja vaatimusten esittäminen hallitukselle vahvistettavaksi
 5. Harkitsee ja esittää suositusdanarvot (1.-4.dan) Suomen Aikidoliitto ry:n hallitukselle, joka vahvistaa ne edelleen esitettäväksi Aikikai Hombu dojolle
 6. Harkitsee ja esittää ylemmät dan-arvot (5.-7.dan) Suomen Aikidoliitto ry:n hallitukselle, joka vahvistaa ne edelleen esitettäväksi Aikikai Hombu dojolle
 7. Suosittelee ja esittelee kunniadan-arvoasteet (1.-8. dan) Suomen Aikidoliitto ry:n hallitukselle edelleen esitettäviksi Aikikai Hombu dojolle.
 8. Tekee suunnitelman dan–graduointien ja niihin valmistavien leirien aikatauluista hallituksen vahvistettavaksi syyskuun loppuun mennessä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan
 9. Tuottaa kokouksistaan pöytäkirjat Suomen Aikidoliitto ry:n hallitukselle tiedoksi ja arkistoitavaksi kahden viikon kuluessa kokouksesta

 Muuta

Suomen Aikidoliitto ry:n hallituksen puheenjohtajalla tai valtuutetulla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus teknisen valiokunnan kokouksissa. Hallituksen jäsenet eivät kuitenkaan voi osallistua kokouksiin niiden asiakokonaisuuksien osalta, joissa käsitellään hallituksen pyytämää lausuntoa valituksesta teknisen valiokunnan päätöksestä.

Tekninen valiokunta aikatauluttaa toimintansa sopeuttaen sen Suomen Aikidoliitto ry:n muuhun toimintaan.

Liittovalmentaja ei voi toimia Suomen Aikidoliitto ry:n hallituksen jäsenenä eikä edusta Suomen Aikidoliitto ry:tä ilman Suomen Aikidoliitto ry:n hallituksen valtuutusta kolmansille osapuolille muutoin kuin näissä säännöissä on tarkoitettu.

Liittovalmentaja ei edusta Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenyhdistystä tai yksittäistä valmentajaa toimiessaan liittovalmentajan tehtävissä.

Puheenjohtajana toimivalla liittovalmentajalla on oltava vähintään 6. dan. Puheenjohtaja ei ole Suomen Aikidoliitto ry:n päävalmentaja eikä siihen rinnastettavassa asemassa.

Teknisen valiokunnan päätöksistä voidaan valittaa Suomen Aikidoliitto ry:n hallitukselle, joka pyytää lausunnon tekniseltä valiokunnalta. Tekninen valiokunta antaa lausunnon kahden (2) viikon kuluessa pyynnön saatuaan. Lausunnon saatuaan Suomen Aikidoliitto ry:n hallitus käsittelee asian vahvistaen asian tai hylkää, jolloin asia palautetaan teknisen valiokunnan uudelleenharkittavaksi, ja tekninen valiokunta antaa uuden lausuntonsa kahden (2) viikon kuluessa. Teknisen valiokunnan uuden lausunnon saatuaan hallitus ratkaisee asian lopullisesti.