Aikidoliitto

Koulutusvaliokunnan säännöt

Aikidoliiton hallitus hyväksynyt 19.9.2017

Koulutusvaliokunta on Aikidoliiton hallituksen alainen toimielin.

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on

 1. edistää ja kehittää aikidoa Suomessa yhteistyössä kaikkien Aikidoliiton toimijoiden kanssa
 2. Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen
 3. koulutusten suunnittelu, toteuttaminen ja koulutusmateriaalien tuottaminen
 4. Kyuleirien kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen
 5. kyu-graduointioikeushakemusten käsittely
 6. ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely
 7. aikuisten ja nuorten kyu-graduointivaatimusten, 6.-1. kyu, laatiminen ja vaatimusten esittäminen Tekniselle valiokunnalle kommentoitavaksi sekä hallitukselle kommentoitavaksi ja vahvistettavaksi
 8. tuottaa kokouksistaan pöytäkirjat Suomen Aikidoliitto ry:n hallitukselle tiedoksi ja arkistoitavaksi kahden viikon kuluessa kokouksesta

Jäsenyyden edellytykset

 1. jäsenyys Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 2. toimii aktiivisesti valmennustehtävissä Aikidoliiton jäsenseurassa
 3. vyöarvovaatimus 2. dan ja vähintään 1. tason valmentajakoulutus
 4. graduointituomarikokemus
 5. sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin periaatteisiin
 6. voimassa oleva aikidolisenssi

Jäsenten valinta

 1. Suomen Aikidoliitto ry:n hallitus päättää jäsenten määrästä resurssien ja toiminnan tarpeiden mukaisesti
 2. Aikidoliiton hallitus valitsee hakemusten perusteella parhaat mahdolliset
 3. valinnan edellytyksenä on sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin
  periaatteisiin
 4. valinnassa painotetaan valmentajakoulutusta ja –kokemusta sekä yhteistyökykyä Aikidoliiton hallituksen ja muiden toimijoiden kanssa
 5. jäsen sitoutuu aktiiviseen koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja siihen liittyvien koulutusten järjestämiseen

Jäsenten toimikausi

 1. kaksi (2) vuotta, toimikausi on kalenterivuosi
 2. jäsen voi halutessaan hakea eroa valiokunnasta
 3. Suomen Aikidoliitto ry:n hallitus voi erottaa jäsenen halutessaan kesken kauden, jos edellytykset jäsenenä toimimiselle eivät täyty
 4. Aikidoliiton hallitus valitsee tarvittaessa uuden jäsenen kesken kauden

Jäsenen tehtävät

 1. osallistua koulutusvaliokunnan toimintaan
 2. olla mukana järjestämässä koulutustapahtumia
 3. toimia Suomen Aikidoliitto ry:n arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 4. vahvistaa ja edistää Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöjen mukaista toimintaa