Aikidoliitto

Liittotiedote 13.3.2017

Tässä tiedotteessa:

 • Liittokokous
 • Aikidoliiton oikeusvaliokunnan päätös
 • Japanilaisten opettaja-arvojen haku
 • Aikidoliiton tasoleirit
 • Aikidoliiton kotisivujen video-materiaali
 • Hombun vuosimerkit
 • Uusia dan-arvoja

I den här infon:

 • Förbundsmöte
 • Aikidoförbundets beslut i rättsutskottet
 • Ansökan om Japansk instruktörstitel
 • Aikidoförbundets nivåläger
 • Aikidoförbundets video-material på hemsidorna
 • Hombus årsmärken
 • Nya dan-grader

Liittokokous

Aikidoliiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään Vantaalla 1.4.2017.

Kokouksessa käsitellään Suomen Aikidoliiton sääntömääräiset asiat esityslistan mukaisesti.

Esityslista liitteineen toimitetaan sähköpostitse jäsenseurojen yhteyshenkilöille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Ennen kokousta jäsenseurojen harjoittelijoilla on mahdollisuus, vyöarvosta riippumatta, ottaa osaa Rajatorpan kalliosuojassa pidettäviin aikidoharjoituksiin.

Harjoituksista ei peritä maksua – osallistujan aikidolisenssin ja vakuutuksen tulee kuitenkin olla ajan tasalla.

Päivän ohjelma ja lisätietoa itse kokouksesta osoitteesta: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=80

Seuroista toivotaan runsasta osanottoa päättämään yhteisistä asioista.

Aikidoliiton Oikeusvaliokunnan päätös

Aikidoliiton Oikeusvaliokunta on antanut 7.3.2017 päätöksen koskien Aikidoliiton hallituksen 10.11.2016 antamaa Hokutokai ry:tä koskevaa kurinpitoasiaa.

Valiokunta katsoo päätöksessään, että kurinpitoimet ovat olleen oikeellisia.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakuntaan 30 päivä kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeusvaliokunnan päätös on kokonaisuudessaan tarvittaessa tilattavissa liiton toimistolta.

Japanilaisten opettaja-arvojen haku

Opettaja-arvot haetaan sähköisellä hakemuksella Suomen Aikidoliitosta aikido@aikidoliitto.fi

Hakemusten määräpäivät vuodelle 2017 ovat 31.5.2017 sekä 30.11.2017.

Hallitus käsittelee hakemukset määräpäivää seuraavassa kokouksessaan.

Ohjaaja-arvohakemus löytyy liiton kotisivuilta osoitteesta:  https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/  kohta ”Ohjaajatittelin hakemus”.

Opettaja-arvojen hakukriteerit löytyvät osoitteesta: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/1860-2/

Aikidoliiton tasoleirit

Liiton seuraava tasoleiri pidetään Vihdissä 24.-25.3.2017. Kouluttajina toimivat Juhani Laisi ja Kustaa Ylitalo https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=100

Tämän vuoden kaikkien tasoleirien ajankohdat löytyvät osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Toimisto muistuttaa, että dan-kokelaan tulee olla ennen vyökoetta osallistunut kahdelle tasoleirille (sääntö voimassa 1.7.2017 alkaen – sitä ennen toisen tasoleirin voi korvata korkea-arvoisen aikido-opettajan leirillä).

Vuoden 2017 dan-graduointien ajankohdat sekä dan-graduointihakemus löytyvät osoittesta: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Aikidoliiton kotisivujen video-materiaali

Aikidoliitto on perustanut youtube-tilin osoitteen: https://www.youtube.com/channel/UClSCGCKvHcP5C_VHl7Sf3NQ

Tilillä on tarkoitus julkaista suomalaista aikidovideomateriaalia: Juuri nyt kannattaa käydä kurkkaamassa Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mainostoimisto M.IDEA:n tekemät videoinnit tämän vuoden Matkamessuilta Helsingistä.

Hombun vuosimerkit

Vuosi vaihtui ja on aika tarkistaa dan-passit Hobun vuosimerkkien osalta; merkkejä on tilattavissa liiton toimistolta osoitteesta aikido@aikidoliitto.fi

Uusia dan-arvoja

Uudet dan-arvot 17.12.2016 lähtien

Vantaalla 17.12.2016

 • 1.dan: Alamännistö Seppo, Heistman Outi, Kaimio Harri, Rajala Anne, Tuomi Arto
 • 2.dan: Kokko Jaana
 • 3.dan: Pernica Katrin, Uutela Kari-Pekka, Viksten Arto

Joensuussa 21.1.2017

 • 1.dan: Ilvonen Pasi, Pykäläinen Susanna
 • 2.dan: Saarinen Juuli

_______________________________________________________________

Förbundsinfo

I den här infon:

 • Förbundsmöte
 • Aikidoförbundets beslut i rättsutskottet
 • Ansökan om Japansk instruktörstitel
 • Aikidoförbundets nivåläger
 • Aikidoförbundets video-material på hemsidorna
 • Hombus årsmärken
 • Nya dan-grader

Förbundsmöte

Aikidoförbundets stadgeenliga vårförbundsmöte hålls i Vanda 1.4.2017. På mötet behandlas Finlands Aikidoförbunds stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan. Föredragningslistans bilagor skickas per epost till föreningsmedlemmarnas kontaktpersoner senast två veckor före mötet.

Innan mötet har föreningsmedlemmarnas medlemmar möjlighet att, oberoende av bältesgrad, delta i aikidoträning i Råtorps bergsutrymmen. Träningen kostar ingenting – deltagarens aikidolicens och försäkrning måste dock vara i kraft.

Dagens progam och tilläggsinformation om själva mötet via adressen: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=80

Många deltagande föreningar önskas delta i beslut om gemensamma ärenden.

Aikidoförbundets beslut i rättsutskottet

Aikidoförbundets Rättsutskott har 7.3.2017 angivit beslut om Aikidoförbundets styrelse givna disciplinärende 10.11.2016 gällande Hokutokai rf. Utskottet anser i sitt beslut, att de disciplinära åtgärderna har varit korrekta.

Ändring i beslutet kan sökas genom klagan till Idrottens rättssäkerhetsnämnd inom 30 dagar från beslutets tillkännagivande.

Ansökan om Japansk instruktörstitel

Instruktörtitlarna ansöks genom elektronisk ansökan från Finlands Aikidoförbund aikido@aikidoliitto.fi

Förfallodatum för ansökan för året 2017 är 31.5.2017 och 30.11.2017. Styrelsen behandlar ansökningarna på följande möte efter förfallodatum.

Ansökan om instruktörs grad hittas via förbundets hemsidor på adressen:  https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/  via ”Ohjaajatittelin hakemus”.

Ansökningskriterierna för instruktörtitlar finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/1860-2/

Aikidoförbundets nivåläger

Förbundets följande nivåläger hålls i Vihtis 24-25.3.2017. Som utbildare fungerar Juhani Laisi och Kustaa Ylitalo https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=100

Nivålägrens tidpunkter för det här året hittas via adressen:  https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Kansliet påminner om att den som tänker genomföra dan-gradering måste innan graderingen ha deltagit i två nivåläger (regeln i kraft från 1.7.2017 – före det kan andra nivålägret ersättas med ett läger med en höggraderad aikidoinstruktör).

Tidpunkter för dan-graderingar under år 2017 samt dan-graderingsansökan hittas via adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Aikidoförbundets video-material på hemsidorna

Aikidoförbundet har öppnat en Youtube-kanal på adressen: https://www.youtube.com/channel/UClSCGCKvHcP5C_VHl7Sf3NQ

Meningen är att publicera finländskt aikidovideomaterial via kanalen: Just nu lönar det sig att kika på videon från det här årets Resemässa från Helsingfors, som är gjorda av reklambyrån M.IDEA, studerande på Lahden Ammattikorkeakoulu.

Hombus årsmärken

Året skiftade och det är dags att kontrollera dan-passen gällande Hombus årsmärken; märken kan beställas från förbundets kansli på adressen aikido@aikidolitto.fi

Nya dan-grader

Nya dan-grader från och med 17.12.2016

I Vanda 17.12.2016

 • 1.dan: Alamännistö Seppo, Heistman Outi, Kaimio Harri, Rajala Anne, Tuomi Arto
 • 2.dan: Kokko Jaana
 • 3.dan: Pernica Katrin, Uutela Kari-Pekka, Viksten Arto

I Joensuu 21.1.2017

 • 1.dan: Ilvonen Pasi, Pykäläinen Susanna
 • 2.dan: Saarinen Juuli

Ruotsinnos Joakim Borgmästars

Pauliina Niskanen

Arkisto