Aikidoliitto

Liittotiedote 25.1.2017

Tässä tiedotteessa:

 • Seurojen vuosi-ilmoitukset
 • Kamppailulajien yhteinen kurinpitoelin käynnisti toimintansa
 • Aikidoliiton sääntömääräinen kevätliittokokous
 • Japanilaiset opettaja-arvot sekä graduointituomarioikeudet vuodelle 2017
 • Suomisport-rekisteri
 • Vuoden 2017 tasoleirit ja dan-graduointitilaisuudet
 • Korkeita vyöarvoja Suomeen

I den här infon:

 • Föreningarnas årsanmälan
 • Kampsporternas gemensamma diciplinsektion startade sin verksamhet
 • Aikidoförbundets stadgeenliga vårmöte
 • Japanska lärartitlar och graderingsdomarrättigheter år 2017
 • Suomisport-registret
 • Nivålägren och dan-graderingstillfällen år 2017
 • Höga bältesgrader i Finland

Seurojen vuosi-ilmoitukset

Aikidoliiton toimisto pyytää ystävällisesti huomioimaan, että seurojen vuosi-ilmoituskaavake on avattu osoitteeseen https://www.aikidoliitto.fi/seurat/vuosi-ilmoitus/

Vuosi-ilmoituslomaketta on muokattu edellisvuosista vastaamaan paremmin niihin kysymyksiin, joista Aikidoliitto edelleen raportoi Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Vuosi-ilmoitus tulee tehdä 31.1.2017 mennessä.

Kamppailulajien yhteinen kurinpitoelin käynnisti toimintansa

Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa kamppailuliittojen yhteisellä toimistolla maanantaina 9.1. Mukaan yhteiseen valiokuntaan saatiin ensivaiheessa neljä liittoa: Judoliitto, Karateliitto, Miekkailu- ja 5-otteluliitto sekä Taekwondoliitto. Aikidoliiton ja Nyrkkeilyliiton osalta mukaantulo odottaa vielä kevätliittokokousten hyväksyntää.

Yhteisellä kurinpitovaliokunnalla haetaan toimintaan laatua, jatkuvuutta, riippumattomuutta liittojen hallituksista ja toimihenkilöistä sekä tehokkuutta. Kamppailulajiliitot ovat pieniä yksiköitä ja kurinpitoasioille ei ole ollut jatkuvaa ja suurta tarvetta minkään liiton kohdalla. Tällöin ei ole myöskään kertynyt tarvittavaa rutiinia ja asiantuntemusta hoitaa eteen tulevia tapauksia.

Yhteiseen kurinpitoon mukaan lähteneet liitot ovat kukin nimenneet kaksi edustajaansa kurinpitovaliokuntaan. Yhteisten kurinpitosääntöjen mukaan valiokunnan puheenjohtajan tulee olla lainopillisen koulutuksen saanut henkilö. Valiokunnan jäsenet eivät saa olla liittojen palkattuja toimihenkilöitä tai hallitusten jäseniä. Yhden liiton edustajat valiokunnassa pitää olla eri seuroista. Valiokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta (2017-2018).

Kurinpitopäätökset tehdään vähintään kolmen hengen kokoonpanolla siten, että päätökseen osallistuvista henkilöistä vähintään yksi edustaa lajia, jonka parista kurinpitotapaus on tullut vireille, vähintään yhdellä on lainopillinen koulutus ja mukana päätöksessä on vähintään yksi valiokunnan puheenjohtajistosta.

Järjestäytymiskokouksessaan kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta valitsi vuodeksi 2017 puheenjohtajakseen varatuomari Ari Launnen (Miekkailu- ja 5-otteluliitosta). Varapuheenjohtajiksi vuodelle 2017 valittiin varatuomari Kari Kuula (Karateliitosta) ja OTM Kari-Matti Lehti (Taekwondoliitosta).

Kurinpitovaliokunnan muut jäsenet ovat:

 • Sampo Mälkiä (Judoliitto)
 • Kimmo Töttölä (Judoliitto)
 • Lasse Kalliokorpi (Karateliitto)
 • Jaana Pihkala OTK (Miekkailu- ja 5-liitto)
 • Miia Ylikulju OTM (Taekwondoliitto)

Valiokunta täydentyy, jos Aikidoliiton ja Nyrkkeilyliiton kevätkokoukset antavat lopullisen siunauksensa mukaan tulolleen.

Järjestäytymiskokouksessaan kurinpitovaliokunta totesi, että se ei ota käsiteltäväkseen tapauksia, jotka ovat tulleet vireille liittojen kurinpitoelimissä ennen 1.1.2017. Ennen 1.1.2017 vireille tulleet tapaukset hoidetaan loppuun liittojen vanhojen sääntöjen ja toimielinten puitteissa.

Aikidoliiton sääntömääräinen kevätliittokokous

Liiton kevätkokous pidetään 1.4.2017.

Kokouksen esityslista ja muu liitemateriaali lähetetään jäsenseuroille lähempänä tapahtumaa.

Japanilaiset opettaja-arvot sekä graduointituomarioikeudet vuodelle 2017

Voimassaolevat opettaja-arvot sekä graduointituomarioikeudet vuodelle 2017 ovat nähtävissä liiton sivuilla osoitteessa https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/graduointioikeuksien-haltijat/

Toimisto kaipailee vielä ennen vuotta 2016 rekisteröityjen opettaja-arvojen haltioiden ilmoittautumisia: Harjoittelijan ei tarvitse uudelleen hakea kertaalleen myönnettyä arvonimeä, mutta hänen tulee ilmoittaa vapaamuotoisesti liittoon, että on edelleen aktiivinen lajin parissa. Hallitus vahvistaa ilmoittautuneiden harjoittelijoiden arvot erillispäätöksellä.

Suomisport-rekisteri

Suomisport on liikunta- ja urheiluyhteisön uusi yhteinen digitaalinen urheilupalvelu. Palvelun kautta on vuoden alusta lunastettu hieman yli 6000 lisenssiä.

Aikidoliiton lisenssejä on tänä vuonna lunastettu 542 kappaletta -vuonna 2016 vastaava luku oli 468 kappaletta.

Edellisvuosista poiketen harjoittelijoille ei lähetetä lisenssilaskua sähköpostitse, vaan jokainen käy itse osoitteen www.suomisport.fi  kautta rekisteröitymässä uuteen järjestelmään.

Uuteen järjestelmään siirtyminen on tuonut mukanaan jonkin verran yhteydenottoja jäsenistöltä, vaikkakin lunastettujen lisenssien määrään suhteutettuna yllättävän vähän.

Liiton toimisto kiittää nöyrimmästi kaikkia vastoinkäymisiä kohdanneita pitkistä hermoista: Järjestelmän kehitystyön kannalta virheilmoitukset ovat erittäin tärkeitä.

Tietoa lisenssistä ja vakuutuksesta löytyy Aikidoliiton kotisivuilta osoitteesta https://www.aikidoliitto.fi/liitto/lisenssi/  sekä liiton toimistolta sähköpostitse aikido@aikidoliitto.fi tai puhelimitse 040 573 8166

Vuoden 2017 tasoleirit ja dan-graduointitilaisuudet

Vuoden ensimmäinen tasoleiri pidettiin Kustaa Ylitalon ja Mari Wiklundin toimesta Joensuussa.

Seuraavaksi tasokasta koulutusta on tarjolla 24.-25.3.2017 Vihdissä, jossa kouluttajina toimivat Juhani Laisi ja Kustaa Ylitalo sekä 22.-23.4.2017 Turussa, jossa kouluttajina toimivat Tiina Manderbacka ja Kustaa Ylitalo.

Tämän vuoden tasoleirien ajankohdat näkyvät osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/ . Kalenteri täydentyy mm. kouluttajien osalta heti, kun yksityiskohdat saadaan lyötyä lukkoon järjestävien seurojen kanssa.

Vuoden 2017 dan-graduointien ajankohdat sekä dan-graduointihakemus löytyvät osoitteesta: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Korkeita vyöarvoja Suomeen

Suomen Aikidoliiton jäsenseurojen jäsenille on myönnetty 8.1.2017 seuraavat arvot:

 • Remi Delcos 6.dan
 • Tom Granström 6.dan
 • Harri-Pekka Virkki 6.dan
 • Esa Hirvonen 5.dan
 • Tuula Laisi 5.dan
 • Petri Särkisaari 5.dan
 • Harri Andersson 4.dan
 • Jarmo Koivisto 2.dan

Lisäksi Suomessa aikidouransa aloittaneelle ja mm. liiton talousvastaavana toimineelle Börje Lindénille on myönnetty 7.dan.

Myönnetyt arvot löytyvät osoitteesta: http://www.aikikai.or.jp/pdf/suisen/h29-0.pdf 

Aikidoliitto onnittelee lämpimästi kaikkia!

———————–

Förbundsinfo

I den här infon:

 • Föreningarnas årsanmälan
 • Kampsporternas gemensamma diciplinsektion startade sin verksamhet
 • Aikidoförbundets stadgeenliga vårmöte
 • Japanska lärartitlar och graderingsdomarrättigheter år 2017
 • Suomisport-registret
 • Nivålägren och dan-graderingstillfällen år 2017
 • Höga bältesgrader i Finland

Föreningarnas årsanmälan

Aikidoförbundets kansli ber vänligen observera, att föreningarnas blankett för årsanmälan kan öppnas via adressen https://www.aikidoliitto.fi/seurat/vuosi-ilmoitus/

Blanketten för årsanmälan är ändrad från tidigare år för att bättre svara på de frågor som Aikidoförbundet fortfarande rapporterar till Utbildnings- och kulturministeriet.

Årsanmälan ska göras senast 31.1.2017.

Kampsporternas gemensamma diciplinsektion startade sin verksamhet

Kampsporternas gemensamma disciplinsektion höll sitt konstituerande möte på kampförbundens gemensamma kansli måndagen den 9.1. Till den gemensamma sektionen anslöts inledningsvis fyra förbund: Judo-, Karate, Fäktnings- och 5-kampförbundet samt Taekwondoförbundet. För Aikidoförbundets och Boxningsförbundets del inväntas ännu godkännande av förbundens vårmöten.

Med gemensam disciplinsektion strävar man till kvalité, kontinuitet, oberoende av förbundens styrelse och tjänstemän, samt effektivitet i verksamheten. Kampsportförbunden är små enheter och disciplinärärendena har inte varit regelbundna och tillräckligt många för något förbund. Det här har lett till att nödvändiga rutiner och sakkännedom att föra kommande ärenden vidare inte uppnåtts.

De förbund som anslutit sig till den gemensamma disciplinen har var och en två representanter i disciplinsektionen. Enligt den gemensamma stadgan ska sektionens ordförande ha juridisk utbildning. Sektionens medlemmar får inte vara anställda tjänstemän eller styrelsemedlem i förbunden. Förbundets representanter i sektionen måste vara från olika föreningar. Mandatperioden för sektionens medlemmar är två år (2017-2018).

Disciplinbesluten görs med minst tre personers närvaro så, att minst en av deltagarna i beslutet representerar grenen, varifrån ärendet har initierats, minst en ska ha juridisk utbildning och i beslutet deltar åtminstone en i sektionens presidium.

På det konstituerande mötet valdes vice domare Ari Launnen (Fäktnings- och 5-kampförbundet) till ordförande för år 2017. Till viceordförande valdes vice domare Kari Kuula (Karateförbundet) och OTM Kari-Matti Lehti (Taekwondoförbundet).

Övriga medlemmar i Disciplinsektionen är:

 • Sampo Mälkiä (Judoförbundet)
 • Kimmo Töttölä (Judoförbundet)
 • Lasse Kalliokorpi (Karateförbundet)
 • Jaana Pihkala OTK (Fäktnings- och 5-kampförbundet)
 • Miia Ylikulju OTM (Taekwondoförbundet)

Sektionen fullbordas, ifall Aikidoförbundets och Boxningsförbundets vårmöten ger slutlig välsignelse att gå med.
På disciplinsektionens konstituerande möte bekräftades, att de inte tar till behandling ärenden, som initierats i förbundens egna organ före 1.1.2017. Ärenden som initierats före 1.1.2017 avslutas inom förbundens gamla organ.

Aikidoförbundets stadgeenliga vårmöte

Förbundets vårmöte hålls 1.4.2017.

Mötets föredragningslista och andra bilagor skickas till medlemsföreningarna när mötet närmar sig.

Japanska lärartitlar och graderingsdomarrättigheter år 2017

Ikraftvarande lärartitlar och graderingsdomarrättigheter för år 2017 finns att se på förbundets hemsidor på adressen https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/graduointioikeuksien-haltijat/

Kansliet saknar ännu anmälningar från de som beviljats lärartitlar före år 2016: innehavaren behöver inte ansöka beviljad titel på nytt, men måste fritt formulerat meddela förbundet, att man fortfarande är aktiv inom grenen. Styrelsen bekräftar titlarna med särskilt beslut åt de som meddelat.

Suomisport-registret

Suomisport är idrotts- och sportsamfundets nya gemensamma digitala idrottstjänst. Via tjänsten har lösts ut lite över 6000 licenser från början av året.

Det här året har det lösts ut 542 st licenser från Aikidoförbundet – år 2016 var motsvarande antal 468 st.

Med undantag av tidigare år skickas ingen licensfaktura till aikidoutövaren, utan var och en måste själv registrera sig i det nya systemet via adressen www.suomisport.fi

Överflyttningen till nya systemet har lett till att några har tagit kontakt från medlemsföreningarna, men överraskande få med tanke på mängden utlösta licenser.

Förbundets kansli tackar ödmjukt alla som stött på motgångar för deras långa tålamod: Med tanke på systemets utveckling är det viktigt att få information om felaktigheter.

Info om licenser och försäkringar finns på Aikidoförbundets hemsidor på adressen https://www.aikidoliitto.fi/liitto/lisenssi/ samt via epst till förbundets kansli aikido@aikidoliitto.fi eller per telefon 040 573 8166

Nivålägren och dan-graderingstillfällen år 2017

Årets första nivåläger höll Kustaa Ylitalo och Mari Wiklund i Joensuu.

Nästa nivåutbildning erbjuds 24-25.3.2017 i Vihtis, där Juhani Laisi och Kustaa Ylitalo fungerar som utbildare och i Åbo 22.23.4.2017, där Tiina Manderbacka och Kustaa Ylitalo fungerar som utbildare.

Det här årets tidpunkter för nivålägren finns på adressen https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/ . Kalendern fylls med utbildningar så snart som detaljerna fastställs med de föreningar som arrangerar.

Tidpunkterna för dan-graderingar under året 2017 samt dan-graderingsansökan finns på adressen https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Höga bältesgrader i Finland

Till medlemmar i Finlands Aikidoförbunds medlemsföreningar har 8.1.2017 beviljats följande grader:

 • Remi Delcos 6.dan
 • Tom Granström 6.dan
 • Harri-Pekka Virkki 6.dan
 • Esa Hirvonen 5.dan
 • Tuula Laisi 5.dan
 • Petri Särkisaari 5.dan
 • Harri Andersson 4.dan
 • Jarmo Koivisto 2.dan

Dessutom har Börje Lindén, som inledde sin aikidokarriär i Finland, beviljats 7.dan.

Beviljade grader finns på adressen http://www.aikikai.or.jp/pdf/suisen/h29-0.pdf 

Varma gratulationer från Aikdoförbundet till er alla!

Liittotiedotteen ruotsinkielinen käännös Joakim borgmästars

Arkisto