Aikidoliitto

Liittotiedote 30.12.2016

Tässä tiedotteessa:

 • Aikidoliiton valiokunnat
 • Lisenssi
 • Peruskurssivakuutus
 • Tasoleirit
 • Uusia dan-arvoja
 • Vuoden 2017 dan-graduointitilaisuudet

I den här infon:

 • Aikidoförbundets utskott
 • Licens
 • Grundkursförsäkring
 • Nya dan-grader
 • Dan-graderingstillfällen under 2017

Aikidoliiton valiokunnat

Vuoden 2017 alusta liiton valiokuntien luottamushenkilöinä toimivat

Tekninen Valiokunta: Tiina Manderbacka, Juhani Laisi, Kustaa Ylitalo sekä uusina jäseninä Tom Granström, Jani Hartikka, Petri Särkisaari sekä Mari Wiklund

Koulutusvaliokunta: Uusina jäseninä Antti Pekkarinen, Jani Tarkki sekä Erkki Ylimäki

Juniorivaliokunta: Uusina jäseninä Miska Laakso, Kari Mantere, Antti Pekkarinen sekä Sami Poutiainen

Lisenssi

Suomisport on liikunta- ja urheiluyhteisön uusi yhteinen digitaalinen urheilupalvelu.

Aikidoliito kuuluu agilityn, cheerleadingin ja taekwondoon rinnalla niin sanottuihin pilottiliittoihin, jotka siirtyvät ensimmäisinä Sporttirekisteristä Suomisporttiin.

Huolimatta siitä, että joudumme mahdollisesti kohtaamaan alkuvaiheen kehitystyön tuomia vaikeuksia, on hyvin tärkeää, että saamme olla mukana heti alusta asti: Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus muokata järjestelmää juuri meille aikidoihmisille sopivaksi.

Ensimmäisessä vaiheessa Suomisportin kautta myydään lisenssejä ja vakuutuksia. Palvelu laajenee tulevan vuoden aikana mm. vyökoe- ja koulutusrekisteriin. Toisin sanoen hetken aikaa käytössämme on kaksi järjestelmää päällekkäin.

Lisenssin ja vakuutusten myynti alkaa perinteisesti 1.1.2017. Edellisvuosista poiketen harjoittelijoille ei lähetetä lisenssilaskua @postitse vaan, jokainen käy itse osoitteen www.suomisport.fi  kautta rekisteröitymässä uuteen järjestelmään.

Peruskurssivakuutus

Vuoden 2017 alusta aikidon peruskurssin aloittavilla uusilla 18-vuotta täyttäneillä harjoittelijoilla on mahdollisuus ostaa varsinaisen lisenssin sijasta vaihtoehtoisesti niin kutsuttu peruskurssivakuutus.

Peruskurssivakuutus on voimassa 6 kk vakuutuksen hankintapäivästä. Vakuutuksen hinta on 25€

Kurssivakuutuksen päättyessä harrastajan tulee hankkia liiton lisenssi ja kamppailulajit kattava vakuutus, valinnaisesti joko liiton tai oman vakuutusyhtiönsä kautta.

Niin peruskurssivakuutuksesta, kuin lisenssistä ja siihen liittyvästä kamppailulajit kattavasta vakuutuksesta, löydät lisätietoa osoitteesta www.aikidoliitto.fi/liitto/lisenssi/ tai puhelimitse liiton toimistolta numerosta 040 573 8166

Tasoleirit

 Vuoden 2017 ensimmäinen tasoleiri pidetään Joensuu Aikikai ry:n isännöimänä Joensuussa. Liittovalmentajina tasoleirillä toimivat Kustaa Ylitalo ja Mari Wiklund.

Lisätietoa leiristä löytyy osoitteesta www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=65

Leirin yhteydessä pidetään dan-graduointi.

Dan-arvoja

Uudet dan-arvot 16.7.2016 lähtien

Hangossa 16.7.2016

 • 1.dan: Ertamo Sampsa, Korkalainen Jami, Kortelahti Harri, Mäki Milla, Tuovinen Eemeli
 • 2.dan: Tuovinen Juha

Klaukkalassa 20.8.2016

 • 1.dan: Selesvuo Juha
 • 2.dan: Pirinen Matti
 • 3.dan: Laitila Pekka, Pokki Kari

Tampereella 17.9.2016

 • 1.dan: Hagnäs Andreas, Lundqvist Jan, Tuikkala Riku, Wiis Gun-Marie

Järvenpäässä 22.10.2016

 • 1.dan: Hauhtonen Juhani, Hölttä Pentti, Kiiski Juha, Kukka Tapio, Oljakka Tarja,
 • 2.dan: Elovirta Jarno, Sillanpää Jyri, Vikman Osmo

Vuoden 2017 dan-graduointitilaisuudet  

Tulevan vuoden dan-graduointitilaisuudet pyritään päivittämään mahdollisimman pian liiton kotisivuille osoitteeseen www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Samasta osoitteesta löytyy myös ilmoittautumiskaavake koetilaisuuksiin.

Aikidoliitto toivottaa jäsenseuroilleen oikein mukavaa aikidohenkistä vuotta 2017  

Förbundsinfo

I den här infon:

 • Aikidoförbundets utskott
 • Licens
 • Grundkursförsäkring
 • Nya dan-grader
 • Dan-graderingstillfällen under 2017

Aikidoförbundets utskott

Som förtroendevalda i förbundets utskott 2017 fungerar

Tekniska utskottet: Tiina Manderbacka, Juhani Laisi, Kustaa Ylitalo som nya medlemmar Tom Granström, Jani Hartikka, Petri Särkisaari och Mari Wiklund

Utbildningsutskottet: Som nya medlemmar Antti Pekkarinen, Jani Tarkki och Erkki Ylimäki

Juniorutskottet: Som nya medlemmar Miska Laakso, Kari Mantere, Antti Pekkarinen och Sami Poutiainen

Licens

Suomisport är motions- och idrottssammanslutningens nya gemensamma digitala idrottstjänst. Aikidoförbundet hör tillsammans med agility, cheerleader och taekwondo till så kallat pilotförbund, som överförs som första från Sportregistret till Suomisport.

Trots att vi möjligen stöter på problem i inledningsskedet med utvecklingsarbetet, är det viktigt att vi får vara med direkt från början: det här är ett unikt tillfälle att ändra systemet så att det lämpar sig för oss aikidoutövare.

I första skedet säljs licenser och försäkringar via Suomisport. Tjänsten utökas inkommande år bl.a. med bältesprov- och utbildningsregister. Med andra ord har vi under en tid två system i användning.

Försäljningen av licens och försäkring börjar 1.1.2017. Med undantag från tidigare år skickas inte licensfakturan per epost till de som tränar, utan alla ska själva gå till adressen www.suomisport.fi och registrera sig i nya systemet.

Grundkursförsäkring

Från början av 2017 har de som börjar på grundkurs i aikido och fyllt 18 år möjlighet att i stället för vanlig försäkring köpa en så kallad grundkursförsäkring.

Grundkursförsäkringen är i kraft 6 månader från det datum den skaffas. Försäkringen kostar 25 €.

När försäkringen upphör måste man skaffa förbundets licens och täckande försäkring för kampsporter, antingen genom förbundet eller eget försäkringsbolag.

Tilläggsinfo om både grundkursförsäkringen och licens med tillhörande täckande försäkring för kampsporter, hittar du på adressen www.aikidoliitto.fi/liitto/lisenssi/ eller via telefon till förbundets kansli på nummer 040 573 8166

Nivålägren

Värd för första nivålägret 2017 är Joensuu Aikikai rf i Joensuu. Kustaa Ylitalo och Mari Wiklund fungerar som förbundsinstruktörer. Tilläggsinfo om lägret finns på adressen www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=65

I samband med lägret ordnas dan-gradering.

Dan-grader

Nya dan-grader från och med 16.7.2016

Hangö 16.7.2016

 • 1.dan: Ertamo Sampsa, Korkalainen Jami, Kortelahti Harri, Mäki Milla, Tuovinen Eemeli
 • 2.dan: Tuovinen Juha

Klaukkala 20.8.2016

 • 1.dan: Selesvuo Juha
 • 2.dan: Pirinen Matti
 • 3.dan: Laitila Pekka, Pokki Kari

Tammerfors 17.9.2016

 • 1.dan: Hagnäs Andreas, Lundqvist Jan, Tuikkala Riku, Wiis Gun-Marie

Järvenpää 22.10.2016

 • 1.dan: Hauhtonen Juhani, Hölttä Pentti, Kiiski Juha, Kukka Tapio, Oljakka Tarja,
 • 2.dan: Elovirta Jarno, Sillanpää Jyri, Vikman Osmo

Dan-graderingstillfällen under 2017

Det kommande årets dan-graderingstillfällen uppdateras så fort som möjligt på förbundets hemsidor via adressen www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Via samma adress hittar man också anmälningsblanketten för graderingstillfället.

Aikidoförbundet önskar sina medlemsföreningar riktigt trevligt aikidoår 2017 

Liittotiedotteen ruotsinkielinen käännös Joakim borgmästars

Arkisto