Aikidoliitto
aikidoliitto_taytekuva_sininen

Liittotiedote 23.6.2021

Tässä liittotiedotteessa:

  • Aikidoliiton somekampanja
  • Uudet dan-graduointivaatimukset voimaan 1.9.2021
  • Lisenssien valvonta ennen dan-graduointia
  • Kaikilla jäsenseurojen harrastajilla on oltava lisenssi
  • Aikidoliiton ansiomerkit
  • Suositus-danit

Aikidoliiton somekampanja

Aikidoliitto tekee valtakunnallisen somekampanjan, joka alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.1.2022. Kampanja toteutetaan yhdessä Fonecta Median kanssa. Kampanjan tarkoituksena on saada uusia harrastajia sekä jo aikidoon tutustuneita tatamille. Seuroilta toivotaan omien tietojen tarkastamista ja tarvittaessa päivittämistä liiton seurarekisterissä. Näin sivuillemme saapuvat ja seurakartalta itselleen seuran löytävät päätyvät varmemmin myös tatamille asti.

Uudet dan-graduointivaatimukset voimaan 1.9. alkaen

Teknisen valiokunnan puheenjohtaja Tom Granström valiokunnan puolesta:

Suomen Aikidoliiton teknisen valiokunnan valmistelema dan-graduointiuudistus on hyväksytty lopullisesti liiton hallituksessa 3.6.2021. Tekninen valiokunta pyysi palautetta kaikilta seurojen 1. kyu- ja dan-arvon omaavilta henkilöiltä uudistuksen sisällöstä sähköisellä palautekyselyllä sekä avoimessa etäkuulemistilaisuudessa 20.4.2021. Palautteen pohjalta Kristiina Manderbacka ja Jyri Sillanpää ovat tehneet yhteenvedon.

Palautteen ja kuulemistilaisuuden keskustelujen perusteella dan-graduointiuudistusta pidetään hyvänä. Suurimmat huolet liittyvät siihen parantaako dan-graduointiuudistus aikidon sisällön ja periaatteiden ymmärtämistä sekä graduointiaikojen lyhentämiseen. Kuulemistilaisuuden perusteella graduointitilaisuus halutaan pitää turvallisena tilaisuutena, jossa jokainen pystyy näyttämään parasta osaamistaan. Näihin kysymyksiin ja muihin mahdollisiin huolenaiheisiin pystytään parhaiten vastaamaan liiton tasoleireillä, joissa päästään puhumaan ja kokeilemaan asioita yhdessä.

Uudet dan-graduointivaatimukset otetaan käyttöön 1.9.2021 alkaen.

Palautetta voi edelleen antaa sähköpostitse (tekninen.valiokunta@aikidoliitto.fi).

Lisenssien valvonta ennen dan-graduointia

Tähän liittyvä informaatio löytyy liiton Graduointi-osiosta. Tällä hetkellä ennen 1. danin koetta kokelaalla tulee olla ollut lisenssi ainakin yhtenä vuonna, ennen 2. danin koetta (1. danin suorituksen jälkeen) kokelaalla tulee olla ollut lisenssi ainakin kahtena vuonna, ennen 3. danin koetta (2. danin suorituksen jälkeen) ainakin kolmena vuonna ja ennen 4. danin koetta (3. danin suorituksen jälkeen) ainakin neljänä vuonna. Nämä aikarajat tulevat muuttumaan uusien dan-vaatimusten aikarajojen mukaisiksi, ja ne päivitetään liiton sivuille 1.9.

Edellä mainituilla vähimmäismääräajoilla tarkoitetaan sitä, että kokelaalla on ollut lisenssi siten, että hän on pystynyt kokeiden välisenä aikana harjoittelemaan lisenssin maksaneena ja siten liiton jäsenseuroissa vaadittavan vuosimäärän ajan.

Kaikilla jäsenseurojen harrastajilla on oltava lisenssi

Aikidoliitolla on kolme lisenssiä: A-lisenssi 18 vuotta täyttäneille, B-lisenssi alle 18-vuotiaille ja tutustumislisenssi 18 vuotta täyttäneille aloittelijoille. Lisenssi edellytetään kaikilta jäsenseurojen harjoittelijoilta.

Lisenssi koostuu lisenssiosasta ja tapaturmavakuutuksesta. Lisenssi on tärkeä osa liiton omaa varainhankintaa. Myös tapaturmavakuutus on oltava, mutta sen voi halutessaan hankkia muutakin kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa lisenssinhaltijoiden lukumäärää myöntäessään valtionapua, joka on meille merkittävä tulonlähde. Lisäksi kunnat kiinnittävät yhä enenevissä määrin huomiota seurojen lisenssoitujen harrastajien määrään myöntäessään tukea tai salivuoroja.

Oman lisenssin voimassaolon voi tarkastaa Suomisportista. Jos kaikki ostavat lisenssin, saadaan lisenssi- ja vakuutusmaksut pidettyä kohtuullisina. On parempi, että suurempi joukko maksaa pienemmän maksun, kuin että pieni joukko maksaisi suuremman maksun koko harrastajakunnan puolesta.

Heinäkuussa julkaistava Aikido-lehti toimitetaan kaikkien lisenssinhaltijoiden postilaatikkoon.

Ansiomerkit

Aikidoliiton hallitus on päättänyt, että liiton ansiomerkit ovat myynnissä puoleen hintaan vielä 2021–2022. Pronssinen ansiomerkki maksaa 50 euroa, hopeinen 100 ja kultainen 250 euroa.

Suositus-danit

Suositus-dan-arvojen haun vuosittainen eräpäivä on 15.8. Hakemusten tulee olla eräpäivään mennessä liiton toimistolla. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. Lue lisää hakemuksella suoritettavista dan-arvoista Graduointi-osiosta.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto