Aikidoliitto

Liittotiedote 20.9.2021

Tässä tiedotteessa:

  • tasoleirit ja dan-graduoinnit 2021
  • suunnitellut tasoleirit keväälle 2022
  • seurawebinaari Urheilijan ja harrastajan polku 28.9.2021
  • 1-tason junioriohjaajakoulutus syksyllä 2022

Tasoleirejä ja muita koulutuksia järjestetään enemmänkin vuonna 2022. Tiedot päivitetään tapahtumakalenteriin.

Tasoleirit ja dan-graduoinnit 2021

Dan-graduointi / Akebono
Aika: 23.10.2021
Paikka: Järvenpää
Graduointihakemus liitossa viimeistään: 24.9.2021
Graduointituomarit: Juhani Laisi, Miranda Saarentaus

Tasoleiri ja dan-graduointi / Vihti Aikikai
Aika: 20.-21.11.2021
Paikka: Nummela
Graduointihakemus liitossa viimeistään: 22.10.2021
Graduointituomarit ilmoitetaan myöhemmin liiton tapahtumakalenterissa
Tasoleiri-ilmoittautuminen avataan: 1.11.2021

Tasoleiri ja dan-graduointi / Awase
Aika: 11.-12.12.2021
Paikka: Helsinki
Graduointihakemus liitossa viimeistään: 12.11.2021
Graduointituomarit ilmoitetaan myöhemmin liiton tapahtumakalenterissa
Tasoleiri-ilmoittautuminen avataan: 22.11.2021

Eräpäivän jälkeen tulleita dan-graduointihakemuksia ei hyväksytä. Tutustukaa Graduointi-osion alla dan-graduoinnin ohjeisiin, mm. lisenssien valvontaan ennen graduointia. 1. dan- ja 2. dan-kokelaan tulee olla ennen vyökoetta osallistunut kahdelle tasoleirille. Ennen 1. dania kahdelle sekä 1. ja 2. danin välissä kahdelle tasoleirille. Tasoleirille ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportin kautta, ja ilmoittautumislinkki päivitetään tapahtumakalenteriin.

Suunnitellut tasoleirit keväälle 2022

Hietamäen Dojolle, Porvoo Aikikaihin,Turku Aikikaihin ja Meido-Kaniin on suunnitteilla tasoleiri kevätkaudella 2022. Meido-Kanin tasoleiri tulisi olemaan ylemmille dan-arvoille (3.-4. dan) suunnattu. Näistä ja muista koulutuksista tulee lisätietoa tapahtumakalenteriin, kunhan päätöksiä saadaan tehtyä.

Seurawebinaari 2: Urheilijan ja harrastajan polku 28.9. klo 18:00-19:30

Toisessa seurawebinaarissa käydään läpi monipuolista ja liikuntasuositusten mukaista liikkumista. Asiantuntija-alustuksen lisäksi pohditaan, miten eri ikäryhmien toimintaa voisi järjestää kamppailuseuroissa. Webinaarissa jaetaan hyviä ideoita ja keskustellaan erilaisista mahdollisuuksista huomioida eri kohderyhmät toiminnassa. Yhteisen keskustelun kautta osallistujat saavat omaan seuraan mallin, jonka kautta voi kuvata urheilijan ja liikkujan polkua eli harrastamisen mahdollisuuksia seurassa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

1-tason junioriohjaajakoulutus syksyllä 2022

Syksyllä 2022 on Aikidoliiton vuoro järjestää kamppailulajien yhteinen 1-tason junioriohjaajakoulutus. Koulutus sisältää kaksi lähiviikonloppua ja etätehtävät. Jos seuranne junioriohjaajilla ei vielä ole koulutusta, kannustakaa heitä osallistumaan ensi syksyn koulutukseen.


Förbundsinfo om nivålägren och andra utbildningar

Info. Publicerat: 20.09.2021, 16:17

Finlands Aikidoförbund

I den här infon:

– nivålägren och dan-graderingarna 2021

– planerade nivåläger för våren 2022

– föreningswebinariet En idrottares och amatörs stig 28.9.2021

– 1-nivå juniorinstruktörsubildning hösten 2022

Det ordnas flera nivåläger och andra utbildningar under år 2022. Uppgifter uppdateras i förbundets händelsekalender.

Mottagare av infon: vänligen vidarebefordra informationen till er förening, tack!

Nivålägren och dan-graderingarna 2021

– Dan-gradering / Akebono
Tidpunkt: 23.10.2021
Plats: Järvenpää
Graderingsansökan till förbundet senast: 24.9.2021
Graderingsdomare: Juhani Laisi, Miranda Saarentaus -Dan-gradering / Akebono Tidpunkt: 23.10.2021 Plats: Järvenpää Graderingsansökan till förbundet senast: 24.9.2021 Graderingsdomare: Juhani Laisi, Miranda Saarentaus   – Nivåläger och dan-gradering / Vihti Aikikai Tidpunkt: 20.-21.11.2021 Paikka: Nummela Graderingsansökan till förbundet senast: 22.10.2021 Graderingsdomare meddelas senare i förbundets händelsekalender Anmälan till nivå-lägret öppnas: 1.11.2021   – Nivåläger och dan-gradering / Awase Tidpunkt: 11.-12.12.2021 Plats: Helsinki Graderingsansökan till förbundet senast: 12.11.2021 Graderingsdomare meddelas senare i förbundets händelsekalender Anmälan till nivå-lägret öppnas: 22.11.2021

Ansökningar som kommit in efter förfallodagen godkänns inte. Bekanta dig med dan-graderingens instruktioner på förbundets internetsidor under avdelningen Graduointi, bl.a. övervakningen av licenser innan gradering. 1.dan- och 2-dan-kandidater måste ha deltagit i två nivåläger innan deltagande i bältesprov. Före 1.dan i två och mellan 1. och 2.dan i två nivåläger. Skild anmälan görs till nivålägren. Anmälan görs via Suomisport och anmälningslänken uppdateras i händelsekalendern.

Planerade nivåläger våren 2022

Hietamäen Dojo, Porvoo Aikikai, Turku Aikikai och Meido-kan planerar nivåläger till våren 2022. Nivålägret på Meido-kan planeras för högre dan-grader (3.-4.dan). Tilläggsinformation om de här och andra utbildningar kommer i förbundets händelsekalender när beslut har gjorts.

Föreningswebinariet En idrottares och amatörs stig 28.9.2021

På det andra föreningswebinariet går man igenom mångsidig rörelse i enlighet med träningsrekommendationer. Förutom presentationer av experter kommer det att behandlas hur aktiviteter i olika åldersgrupper skulle kunna organiseras i brottningsklubbar. På webinariet delas goda idéer och diskuteras olika möjligheter att överväga olika målgrupper i verksamheten. Via gemensamma diskussioner får deltagarna en modell för sin egen klubb, genom vilken de kan beskriva idrottarens stig, dvs möjligheterna till intressen i klubben. Ytterligare information och anmälan.

1.nivå juniorinstruktörsutblidning hösten 2022

Hösten 2022 är det Aikidoförbundets tur att ordna kampsporternas gemensamma 1-nivå juniorinstruktörsutbildning. Utbildningen innehåller två veckoslut närstudier och distansarbete. Ifall er förening ännu inte har utbildade juniorinstruktörer lönar det sig för dem att delta i utbildningen nästa höst.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto