Aikidoliitto
Kokyonage

2020 Syysliittokokouksen asioita

Aikidoliiton syysliittokokouksen 14.11. päätökset ja keskustelu

Aikidoliiton syysliittokokouksessa 14.11.2020 päätettiin ja keskusteltiin seuraavista asioista:

 • Liiton hallituksen kokoonpano vuoden 2021 alusta on kahdeksan jäsentä.
  Hallituksessa jatkavat: Auno Mäkinen, puheenjohtaja (Vantaan Jukara), Harri Kaimio (Vantaan Jukara), Juha Oittinen (Akari) ja Anu Välimäki (Lahti Yuko Aikikai).
  Uudet jäsenet: Veli-Matti Jantunen (Akebono), Tero Lassila (Kajaanin Aiki-Jo), Juha Selesvuo (Vantaan Jukara) ja Kari-Pekka Uutela (Rovaniemen Aikidoseura).
 • Jäsenmaksu pysyy ennallaan ja on 200 euroa. Seuran liittymisvuosi on maksuton ja kaksi seuraavaa vuotta 110 euroa. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3. edellisvuosien tapaan.
 • Lisenssien hinnat nousevat vain, jos Pohjola Vakuutus Oy korottaa omaa osuuttaan. A-lisenssin hinta on 90 euroa ja B-lisenssin 40 euroa.
 • Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan valittiin jatkokaudelle Aikidoliiton edustajiksi Jaana Liisa Kuoppa ja Michael Saarikoski. Kurinpitovaliokunnan uudistetut säännöt hyväksyttiin.
 • Hyväksyttiin lisäys Aikidoliiton sääntöihin pykälään 8: ”Epäillyissä antidopingrikkomuksissa 1.1.2021 alkaen kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.”

Förbundsstyrelsens ärenden

På Aikidoförbundets höstmöte 14.11 beslöts om och diskuterades följande ärenden:

 • Förbundets styrelse från början av 2021 består av åtta medlemmar.
  I styrelsen fortsätter: Auno Mäkinen, ordförande (Vantaan Jukara), Harri Kaimio (Vantaan Jukara), Juha Oittinen (Akari) och Anu Välimäki (Lahti Yuko Aikikai).
  Nya medlemmar: Veli-Matti Jantunen (Akebono), Tero Lassila (Kajaanin Aiki-Jo), Juha Selesvuo (Vantaan Jukara) och Kari-Pekka Uutela (Rovaniemen Aikidoseura).
 • Medlemsavgiften förblir den samma och är 200 euro. Föreningens anslutningsår är gratis och de två därpå följande åren 110 euro. Medlemsavgiftens förfallodatum är 31.3 liksom tidigare år.
 • Licensavgiften stiger endast ifall Pohjola Försäkring Ab höjer sin andel. A-licensens pris är 90 euro och B-licensen 40 euro.
 • Till Kampförbundens gemensamma disciplinutskott valdes Jaana Liisa Kuoppa och Michael Saarikoski som representanter för Aikidoförbundet. Disciplinutkottets förnyade stadgar godkändes.
 • Ett tillägg till Aikidoförundets stadgar paragraf 8 godkändes: ”Vid misstanke om brott mot antidopningsregler ska disciplinära befogenheter från och med 1.1.2021 användas enligt gällande disciplinorgan som omnämns i Finlands antidopningsreglement.”

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto