Aikidoliitto
covid-19

Suomen Aikidoliiton suositukset harjoitustoimintaan alkaen 1.6.2020

Kamppailulajien yhteiset ohjeet seuraharjoitteluun 1.6. alkaen

Nämä ohjeet koskevat harjoittelua seuroissa 1.6. alkaen. Harjoituksiin saa osallistua kerralla korkeintaan 50 henkeä turvaetäisyys huomioiden. Mitä pienempänä harjoitusryhmät pidetään, sitä parempi. Ohjeistus voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Seuraa liiton ja viranomaisten viestintää.

Toimitaan vastuullisesti ja pidetään tauti kurissa.

Tämä on liiton suositus. Vastuu harjoitustoiminnasta on seuralla.

 • Harjoituksiin tulo on ehdottomasti kielletty, jos itsellä tai lähipiirillä on pieniäkään sairastumisen oireita.
 • Suositaan ulkoharjoittelua.
 • Kädet on pestävä huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä ennen ja jälkeen harjoituksen. Harjoituspaikassa on oltava saatavilla käsidesiä.
 • Aivastetaan ja yskitään omaan hihaan.
 • Sisäharjoittelutiloja on siivottava tehostetusti.
 • Jos harjoitellaan sisällä, lyhennetään salissa vietettyä yhteistä aikaa viemällä mahdollisuuksien mukaan alkulämmittelyt ja loppujäähdyttelyt ulos.
 • Pyritään pitämään vähintään kahden metrin välimatka harjoittelijoiden välillä tai noin kymmenen neliömetrin tila per harrastaja sekä ulko- että sisäharjoittelussa.
 • Mahdollisuuksien mukaan suositaan sellaisia harjoitteita, joissa ei tarvita lähikontaktia.
 • Jos harjoituksissa on lähikontaktiharjoitteita, tehdään ne mahdollisuuksien mukaan vakioparin kanssa.
 • Mahdollisuuksien mukaan järjestetään harjoitukset vakioryhmille.
 • Jos käytetään seuran yhteisiä harjoitusvälineitä, sama henkilö käyttää samaa välinettä koko harjoituksen ajan. Harjoituksen jälkeen harjoitusvälineet desinfioidaan.
 • Omia harjoitusvälineitä ja etenkään juomapulloa ei lainata muille.
 • Huutamisia (kiai, kihap) ja tuuletuksia (yläfemmat) vältetään.
 • Harjoituksiin (saliin) saavutaan juuri ennen harjoituksen alkua ja lähdetään välittömästi harjoituksen päätyttyä.
 • Vaatteet vaihdetaan kotona, jos mahdollista, eikä käytetä harjoituspaikan pukuhuoneita.
 • Jos harjoitusryhmän jäsenellä todetaan koronatartunta tai sitä on syytä epäillä, on noudatettava viranomaisten ohjeita ryhmän jäsenten karanteeniin asettamisesta. Ohjeet löytyvät Olympiakomitean ohjeesta (ks. alla).

Ohjeistusta ovat olleet tekemässä Suomen Aikidoliitto, Suomen Judoliitto, Suomen Karateliitto, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen Nyrkkeilyliitto, Suomen Painonnostoliitto ja Suomen Taekwondoliitto.

Nämä ohjeet on laadittu täydentämään Suomen Olympiakomitean suosituksia: https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Suomen Aikidoliitto tiedottaa lisää sitä mukaa, kun saamme uusia ohjeita ja liiton hallitus tekee päätöksiä. Kesän mahdollisista tasoleireistä ja dan-graduoinneista tiedotetaan liittotiedotteella, liiton etusivulla sekä tapahtumakalenterissa ja liiton Facebookissa. Helsingin (Awase 21.3.) tasoleiri ja dan-graduointi jouduttiin siirtämään puolitoista viikkoa ennen tapahtumaa, joten sekä leirin että graduoinnin osallistujat ovat selvillä ja heille tiedotetaan henkilökohtaisesti.

Aikidoliiton tavoitteena on järjestää koronaviruksen takia siirretyt tasoleirit ja dan-graduoinnit (Helsinki / Awase 21.3. ja Turku Aikikai 18.4.) kesän aikana. Porvoon dan-graduointi pyritään järjestämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 11.7. Huom! Porvoon dan-graduointiin ilmoittautumisen eräpäivä on 5.6. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Dan-graduoinnit tullaan järjestämään tietyin rajoituksin, esim. ilman yleisöä.

Kampgrenarnas gemensamma anvisningar gällande träningsverksamheten från 1.6

De här anvisningarna gäller föreningarnas träning från 1.6. Högst 50 personer får delta i träningarna per gång och med beaktande av trygghetsavstånd. Ju mindre träningsgrupper man har desto bättre. Anvisningarna kan ändra med kort varsel. Följ förbundets och myndigheternas meddelanden.

Låt oss agera ansvarsfullt och hålla sjukdomen i schack.

Det här är förbundets rekommendationer. Föreningen har ansvar för träningsverksamheten.

 • Det är absolut förbjudet att komma till träningen ifall man själv eller någon i ens närhet har minsta sjukdomssymtom
 • Uteträning rekommenderas
 • Händerna måste tvättas med tvål och varmt vatten innan och efter träningen. Handdesinficering måste finnas tillgängligt på träningsplatsen
 • Nys och hosta i eget armveck
 • Träningsutrymmen inomhus måste städas omsorgsfullt
 • Ifall man tränar inomhus, ska man korta ner tiden man vistas i salen genom att om möjligt värma upp och stretcha utomhus
 • Sträva till att hålla minst två meters avstånd mellan tränande eller cirka tio kvadratmeter per tränande, både inom- och utomhus
 • Ifall det är möjligt rekommenderas träning där närkontakt inte behövs
 • Ifall närkontakt förekommer i träningen ska de om möjligt utföras med samma par
 • Ifall man använder föreningens träningsmaterial ska samma person använda samma material under hela träningen. Efter träningen ska materialet desinficeras
 • Eget träningsmaterial och speciellt dricksflaskor ska man inte låna åt andra
 • Rop (kiai, kihap) och hälsningar (high five) undviks
 • Kom till träningen (salen) precis innan träningen börjar och lämna träningen omedelbart efter att den slutat
 • Ombyte av kläder hemma, om möjligt; använd inte omklädningsrummen på träningsplatsen heller
 • Ifall en medlem i träningsgruppen konstateras ha coronasmittats eller man har orsak att misstänka det, ska man följa myndigheternas anvisningar gällande en medlems placering i karantän. Anvisningarna finns i Olympiakommitténs anvisningar (se nedan).

Anvisningarna har uppgjorts av Finlands Aikidoförbund, Finlands Judoförbund, Finlands Karateförbund, Finlands Fäktning och 5-kamp förbund, Finlands Boxningsförbund, Finlands Tyngdlyftningsförbund och Finlands Taekwondoförbund.

De här anvisningarna uppfyller Finlands Olympiakommittés rekommendationer: https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Finlands Aikidoförbund informerar mera vart efter vi får nya direktiv och förbundet gör sina beslut. Information gällande eventuella nivåläger och dan-graderingar kommer via förbundsinformationen i normal ordning, på förbundets hemsidor samt i händelsekalendern och på förbundets Facebook. Nivålägret och dan-graderingen i Helsingfors (Awase 21.3) tvingades vi flytta fram en och en halv vecka innan händelsen. Deltagarna både i lägret och i graderingen vet om det och de informerades personligen.

Aikidoförbundets mål är att pga coronaviruset ordna nivålägren och dan-graderingarna (Helsingfors / Awase 21.3 och Turku Aikikai 18.4) under sommaren. Dan-graderingen i Borgå strävar vi till att ordna enligt ursprunglig plan 11.7. Obs! Anmälan till dan-gradering i Borgå senast 5.6. Försenade anmälningar beaktas inte. Dan-graderingarna kommer att ordnas med begränsningar, t.ex. utan publik.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto