Aikidoliitto
Avustukset kuvituskuva

Liittotiedote 6.5.2020

Tässä tiedotteessa:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushaku urheiluseuroille koronapandemian haittojen lieventämiseksi
  • Aikido-lehti
  • Puhtaasti paras -verkkokoulutus

I den här infon:

  • Undervisnings- och kulturministeriets bidragsansökan för idrottsföreningar som hamnat i trångmål pga coronapandemin
  • Aikidobladet
  • Rent är bäst – nätutbildning

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustushaku urheiluseuroille koronapandemian haittojen lieventämiseksi

Koronapandemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee näitä organisaatioita erityisavustuksella. Avustuksen tavoitteena on lievittää koronapandemian seurauksena aiheutuneita taloudellisia menetyksiä ja turvata järjestöjen toimintakykyä poikkeustilanteessa. Hakuaika päättyy 14.5.2020. Tässä linkki tukihaun sivulle: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukea-liikunta-ja-urheiluseuroille-seka-liikunnan-koulutuskeskuksille-koronapandemian-haittojen-lieventamiseksi

Kannattaa hakea tukea, jos seuralla on vaikeuksia esim. tilavuokrien kanssa.

Ministeriöstä viestittiin, että seuroja pyydetään tarkkuuteen tietojen laittamisessa hakemukseen eli hakemuksen teossa.

Aikido-lehti

Aikido-lehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, ja vuoden ensimmäinen numero menee painoon kesän alussa. Juttuja otetaan vastaan lehden toimitukseen: toimitus@aikidoliitto.fi. Jos haluat jakaa aikidoyhteisölle aikidoelämääsi liittyviä asioita ja ajatuksia, niin lähetä postia toimitukseen 7.6. mennessä, kiitos!

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Aikidoliiton yhteistyökumppani antidopingtoiminnassa on Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Heidän internet-sivuiltaan löytyy verkkokoulutus Puhtaasti paras, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän osiota, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin osion suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia.


Undervisnings- och kulturministeriets bidragsansökan för idrottsföreningar som hamnat i trångmål pga coronapandemin

Coronapandemin har försvårat verksamheten för lokala motions- och idrottsföreningar. Undervisnings- och kulturministeriet stöder de här organisationerna med ett specialbidrag. Målet med bidraget är att sprida på följderna som ekonomiska utgifter orsakat och säkra organisationernas verksamhetsförmåga för att komma igenom det akuta undantagstillståndet. Ansökningstiden utgår 14.5.2020. Här är länken till ansökan: https://minedu.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/tukea-liikunta-ja-urheiluseuroille-seka-liikunnan-koulutuskeskuksille-koronapandemian-haittojen-lieventamiseksi

Det lönar sig att ansöka, t.ex. ifall föreningen har problem med hyran av utrymmen.

Aikidobladet

Aikidobladet publiceras två gånger per år och årets första nummer går i tryck i början av sommaren. Ämnen tas emot av tidningens kansli: toimitus@aikidoliitto.fi. Ifall du vill dela med dig av saker och tankar om ditt aikidoliv till aikidogemenskapen, så skicka dem till kansliet senast 7.6, tack!

Rent är bäst – nätutbildning

Aikidoförbundets samarbetspartner inom antidopingverksamheten är Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf. Via deras hemsida hittar man nätutbildningen Rent är bäst  genom vilken idrottare och deras stödpersoner kan lära sig om och bekräfta sin kunskap om ämnen inom antidoping. Utbildningens innehåll grundar sig på antidoping regelverket, som trädde ikraft 1.1.2015. I nätutbildningen ingår sju delar i vilka ingår ämnen inom antidoping. Varje del tar cirka 3-4 minuter att genomföra.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto