Aikidoliitto
covid-19

Liittotiedote 19.3.2020

Kaikki Aikidoliiton alaiset tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun saakka

Tapahtumat pyritään valtaosin siirtämään myöhemmin päätettävään ajankohtaan. Tapahtumakohtaiset lisätiedot löytyvät tapahtumakalenterista sitä mukaa kuin lisätietoa on ja mahdolliset uudet ajankohdat on päätetty. Liitto suosittaa jäseniään seuraamaan valtioneuvoston, THL:n ja Suomen Olympiakomitean tiedotusta koronavirus-tilanteesta. Olympiakomitean internet-sivuilta löytyy urheiluseuroille ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa, mm. suositukset toimintamaksuista ja sääntömääräisten vuosikokousten järjestämisestä. Olympiakomitean etusivulla on myös Seuratoiminnan Help Desk, josta voi kysyä mieltä askarruttavia asioita seuratoiminnasta.

Alla händelser underordnade Aikidförbundet inhiberas till slutet av maj

Ansträngningar görs för att försöka flytta fram händelserna till en senare tidpunkt. Tilläggsinformation om specifika händelser finns i händelsekalendern när ny information kommer och möjliga nya tidpunkter är fastslagna. Förbundet rekommenderar medlemmarna att följa informationen från regeringen, Institutet för hälsa och välfärd och Finlands Olympiakommitté. Via Olympiakommitténs hemsidor finns aktuell och nyttig information till idrottsföreningar, bl.a. rekommendationer för verksamheten och hur man ordna stadgeenliga årsmöten. På Olympiakommitténs första sida finns Föreningsverksamheters Help Desk där man kan fråga oss om funderingar ni har kring ärenden inom föreningsverksamheten.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto