Aikidoliitto

Liittotiedote 28.1.2020

Tässä tiedotteessa:

  • Jäsenseurojen vuosi-ilmoitus liittoon
  • Lisenssi
  • Lisenssien valvontaa on tiukennettu dan-graduointien yhteydessä
  • Aikidoliiton hopeiset ja pronssiset ansiomerkit

I den här infon:

  • Medlemsföreningarnas årsanmälan till förbundet
  • Licens
  • Skärpt övervakning av licenser inför dan-graderingar
  • Förtjänsttecknen i silver och brons

Jäsenseurojen vuosi-ilmoitus liittoon

Seurojen vuosi-ilmoitus toimintavuodelta 2019 on avattu täytettäväksi joulukuussa ja sen tulee olla täytettynä jokaisen seuran osalta 31.1.2020. Liiton internet-sivujen seurakäyttäjä pääsee vuosi-ilmoitukseen liiton etusivulta. Seuraavat seurat ovat jo hoitaneet velvoitteensa (raportti on otettu tänään): Aikido Dojo Kokoro, Yawara Nage, Varkauden Aikidoseura, Rovaniemen Aikidoseura, Porvoo Aikikai, Aalto Aikikai, Yatagarasu, Kajaanin Aiki-Jo, Nivalan Aikidoseura, Seigikai, Kaigan, Suomen Budokeskus, Aikido Ryushinkan, Kizunanokai, Tampereen Aikidoseura Nozomi, Holjutai ja Hämeenlinnan Aikidoseura.

Lisenssi

Lisenssit kuntoon! Aikidoliiton jokaisen jäsenseuran jokaisella harrastajalla tulee olla aikidolisenssi. Lisätiedot ja linkki Suomisportiin tässä.

Lisenssien valvontaa on tiukennettu dan-graduointien yhteydessä

Päätöksen perustana on, että lisenssimaksut luovat aineellisen perustan sille, että aikidoa voidaan harjoittaa järjestäytyneesti Suomessa. Lisäksi on parempi, että mahdollisimman laaja joukko harrastajia maksaa lisenssin, kuin että suppea joukko joutuu maksamaan korkeampia lisenssimaksuja.

Ennen 1. danin koetta kokelaalla tulee olla ollut lisenssi ainakin yhtenä vuonna, ennen 2. danin koetta (1. danin suorituksen jälkeen) kokelaalla tulee olla ollut lisenssi ainakin kahtena vuonna, ennen 3. danin koetta (2. danin suorituksen jälkeen) ainakin kolmena vuonna ja ennen 4. danin koetta (3. danin suorituksen jälkeen) ainakin neljänä vuonna. Kun vaatimus harjoitteluvuosista edellisen danin jälkeen menee samalla tavalla kuin kunkin danin järjestysluku, uusi sääntö tulee voimaan neljän vuoden kuluessa seuraavalla liukumalla:

Vuonna 2019
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 1 vlm.
3. dan: 1 vlm.
4. dan: 1 vlm.

Vuonna 2020
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 2 vlm.
3. dan: 2 vlm.
4. dan: 2 vlm.

Vuonna 2021
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 2 vlm.
3. dan: 3 vlm.
4. dan: 3 vlm.

Vuonna 2022
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 2 vlm.
3. dan: 3 vlm.
4. dan: 4 vlm.

Ja tästä eteenpäin kuten v. 2022. Hallitus käsittelee poikkeustapaukset hakemuksesta, esim. jos aikidon harrastaja on asunut ulkomailla ja harrastanut aikidoa siellä paikallisten ohjeiden mukaan.

Aikidoliiton hopeiset ja pronssiset ansiomerkit

Aikidoliiton hallitus on päättänyt, että ensimmäiset kultaiset ansiomerkit luovutetaan liiton 50-vuotisjuhlassa 24.10.2020. Hopeisia ja pronssisia voidaan jakaa jo aiemmin juhlavuonna ansiomerkkisäännön mukaisesti.

Medlemsföreningarnas årsanmälan till förbundet

Föreningarnas årsanmälan för verksamhetsåret 2019 öppnades i december och kunde fyllas i då och varje förening ska ha fyllt i den 31.1.2020. Föreningsanvändaren för förbundets internetsidor kommer åt årsanmälan via förbundets första sida. Följande föreningar har redan skött sina förpliktelser (rapporten tagen idag): Aikido Dojo Kokoro, Yawara Nage, Varkauden Aikidoseura, Rovaniemen Aikidoseura, Porvoo Aikikai, Aalto Aikikai, Yatagarasu, Kajaanin Aiki-Jo, Nivalan Aikidoseura, Seigikai, Kaigan, Suomen Budokeskus, Aikido Ryushinkan, Kizunanokai, Tampereen Aikidoseura Nozomi, Holjutai och Hämeenlinnan Aikidoseura.

Licens

Licenserna i skick! Varje tränande i Aikidoförbundets alla medlemsföreningar måste ha aikidolicens. Tilläggsuppgifter och länk till Suomisport här.

Skärpt övervakning av licenser inför dan-graderingar

Beslutet grundar sig på att licensavgifterna utgör en väsentlig grund för att aikido ska kunna utövas på ett organiserat sätt i FInland. Det är bättre att en så stor grupp utövare som möjligt betalar licensen, än att en liten grupp tvingas betala en högre licensavgift. Innan utövaren graderar 1.dan måste man ha haft licens åtminstone ett år, inför 2.dan måste man ha haft licens åtminstone två år (efter genomförd 1.dan gradering), inför 3.dan måste man ha haft licens åtminstone tre år (efter genomförd 2.dan gradering) och inför 4.dan åtminstone fyra år (efter genomförd 3.dan gradering). Eftersom kraven på träningsår från föregående dan följer samma system, börjar regeln gälla inom fyra år enligt följande förskjutning:

År 2019
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 1 ålb
3.dan: 1 ålb
4.dan: 1 ålb

År 2020
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 2 ålb
3.dan: 2 ålb
4.dan: 2 ålb

År 2021
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 2 ålb
3.dan: 3 ålb
4.dan: 3 ålb

År 2022
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 2 ålb
3.dan: 3 ålb
4.dan: 4 ålb

Åren därefter enligt år 2022. Styrelsen behandlar undantag genom ansökan, t.ex. om aikidoutövaren har bott utomlands och har tränat enligt där gällande regler.

Förtjänsttecknen i silver och brons

Aikidoförbundets styrelse har beslutat att de första förtjänsttecknena i guld delas ut på förbundets 50-årsfest 24.10.2020. Silver och brons kan delas ut tidigare under jubileumsåret i enlighet med reglerna för förtjänsttecken.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto