Aikidoliitto
Koulutus kuvituskuva

Kevään koulutuksista

Tänä keväänä ovat tulossa seuraavat Aikidoliiton järjestämistä koulutuksista:

  • Koulutusviikonloppu: kyu-tasoleiri ja graduointituomarikoulutus
  • I tason ohjaajakoulutus (VOK 1)
  • Lisäksi Turussa järjestetään tasoleiri dan-kokeeseen menijöille 18.-19.4.

Kyu-tasoleiri

Koulutusvaliokunnan jäsenet Erkki Ylimäki 5. dan, Antti Pekkarinen 4. dan ja Kenneth Granö 3. dan ohjaavat Aikidoliiton ensimmäisen kyu-tasoleirin. Vaatimuksena on voimassa oleva A- tai B-lisenssi.

Kyu-tasoleirin tarkoituksena on antaa kyu-tason harjoittelijalle ja ohjaajalle perusteita kyu-graduointivaatimusten oppimistavoitteista. Leirillä tutustutaan yleisellä tasolla uken rooliin harjoittelussa ja käydään läpi yhteisesti harjoittelun kunnioittamisen periaatetta. Tärkeintä on oppia ymmärtämään mitä harjoitellaan. Eri kyu-tasojen oppimistavoitteita käydään läpi tarvittaessa tasoryhmissä. Leirillä tutustutaan aikidon tyylieroihin ja yritetään luoda yhteistä positiivista harjoittelukulttuuria. Leirillä ei arvostella harjoittelijaa, eikä pidetä tekniikkakokeita.

Leiri pidetään lauantaina 28.3. klo 12-18 Awasen dojolla Helsingissä osoitteessa Tallberginkatu 1 C, 4. kerros.

Leirin hinta, 40 euroa, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomisportissa. Ilmoittautumisen eräpäivä on 19.3.2020. Ilmoittautumislinkki.

Jos osallistuu sekä lauantain kyu-tasoleirille että sunnuntain graduointituomarikoulukseen, on mahdollista yöpyä Awasen dojolla hintaan viisi euroa.

Huom! Kyu-tasoleiri ei ole dan-graduointiin valmistava tasoleiri, eikä siitä saa dan-kokeeseen vaadittavaa tasoleirimerkintää.

Kannustattehan seurojenne ohjaajia ja harjoittelijoita osallistumaan tähän koulutukseen! Uudistetuista kyu-vaatimuksista on noussut paljon kysymyksiä ja pohdintoja.

Graduointituomarikoulutus

Koulutusta suositellaan graduointioikeudet omaaville graduointituomareille ja sen suorittamista edellytetään uusilta tuomareilta, jotka eivät ole sitä vielä suorittaneet. Koulutus on hyödyllinen myös niille, jotka neuvovat graduointeihin valmistautuvia. Koulutukseen voivat osallistua kaikki aikidon harrastajat, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä vyökokeissa vaaditaan.

Ohjaajana toimii Erkki Ylimäki ja apuohjaajana Kenneth Granö koulutusvaliokunnasta.

Koulutus järjestetään sunnuntaina 29.3. klo 9:30-15:45 Awasen dojolla Helsingissä osoitteessa Tallberginkatu 1 C, 4. kerros.

Koulutuksen hinta, 40 euroa, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomisportissa. Ilmoittautumisen eräpäivä on 19.3.2020. Ilmoittautumislinkki.

I tason ohjaajakoulutus (VOK 1)

Yhteistyössä Seishinkain ja Yatagarasun kanssa järjestetään I tason ohjaajakoulutus VOK 1. Koulutus sisältää kaksi lähiviikonloppua sekä etätehtävät, ja sen laajuus on 50 h. Vaatimuksena on vähintään 3. kyun vyöarvo.

Ensimmäinen lähiviikonloppu 3.-4.4. järjestetään Tammisaaressa Seishinkain dojolla. Toinen lähiviikonloppu 25.-26.4. järjestetään Helsingissä Yatagarasun dojolla. Koulutuksen ohjaa Kustaa Ylitalo.

Koulutuksen hinta on 160 euroa ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomisportin kautta. Jos täydennät aiempaa VOK 1 -koulutustasi ja aiot osallistua vain osaan koulutusta, olethan yhteydessa liittoon: laura.vonboehm@aikidoliitto.fi. Ilmoittautumislinkki.

Den här våren är följande utbildningar på kommande som Aikidoförbundet ordnar:

  • Veckoslutsutbildning: kyu-nivåläger och graderingsdomarutbildning
  • I nivå instruktörsutbildning (VOK-1)
  • Dessutom ordnas nivåläger i Åbo 18-19.4 för de som siktar på dan-gradering.

Kyu-nivåläger

Utbildningsutskottets medlemmar Erkki Ylimäki 5. dan, Antti Pekkarinen 4. dan och Kenneth Granö 3. dan instruerar på Aikidoförbundets första kyu-nivåläger. Krav är ikraftvarande A- eller B-licens.

Avsikten med kyu-nivålägret är att ge utövare och instruktörer på kyu-nivå grunderna i kyu-graderingskravens inlärningsmål. På lägret bekantar man sig på en allmän nivå med ukens roll i träningen och man går igenom pinciper för och respekt i att träna tillsammans. Viktigaste är att lära sig vad man tränar. De olika inlärningsmålen för olika kyu-nivåer gås igenom i nivågrupper vid behov. På lägret bekantar man sig med olika stilar inom aikido och försöker skapa en gemensam positiv träningskultur. Utövarna bedöms inte på lägret och det hålls inte teknikprov heller.

Lägret hålls lördag 28.3 kl. 12-18 i Awase dojon i Helsingfors på adressen Tallbergsgatan 1 C, 4. våningen.

Lägret kostar 40 euro och betalas i samband med anmälan via Suomisport. Anmälningens förfalloddag är 19.3.2020. Länk till anmälan.

Ifall man deltar både i lördagens kyu-nivåläger och i söndagens graderingsdomarutbildning, finns det möjlighet att övernatta i Awase dojon för 5 euro.

Obs! Kyu-nivåläger motsvarar inte nivåläger inför dan-gradering, man får inte nivålägeranteckning som krävs inför dan-gradering.

Uppmana era instruktörer och utövare att delta i den här utbildningen! Det har uppstått många frågor och funderingar kring de nya kyu-kraven.

Graderingsdomarutbildning

Utbildningen rekommenderas för graderingsdomare som har graderingsrätt och den måste genomföras för nya domare som ännu inte genomfört den. Utbildningen är nyttig också för dem som ger råd till de som förbereder sig inför en gradering. Alla de som tränar aikido och är intresserade av vad som krävs i bältesgraderingar kan delta i utbildningen.

Som instruktörer fungerar Erkki Ylimäki och hjälpinstruktör Kenneth Granö från utbildningsutskottet.

Utbildningen ordnas söndag 29.3 kl. 9:30-15:45 i Awase dojon i Helsingfors på adressen Tallbergsgatan 1 C, 4. våningen.

Utbildningen kostar 40 euro och betalas i samband med anmälan via Suomisport. Anmälningens förfallodag är 19.3.2020. Länk till anmälan.

I nivå instruktörsutbildning (VOK-1)

Tillsammans med Seishinkai och Yatagarasu ordnas I nivå instruktörsutbildning (VOK-1). Utbildningen innehåller två veckoslut och en distansuppgift, och omfattningen är 50 h. Krav är minst 3.kyus bältesgrad.

Första veckoslutet med närstudier är 3-4.4 och ordnas i Ekenäs Seishinkai dojo. Andra veckoslutet ordnas i Helsinfors Yatagarasu dojo. Utbildningen leds av Kustaa Ylitalo.

Utbildningens kostar 160 euro och den betalas i samband med anmälan via Suomisport. Ifall du kompletterar din tidigare VOK-1 utbildning och vill delta endast i en del av utbildningen, ta då kontakt med förbundet: laura.vonboehm@aikidoliitto.fi. Länk till anmälan.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto