Aikidoliitto
suomisport

Liittotiedote 18.1.2019

Tässä tiedotteessa:

  • Lisenssit vuodelle 2020
  • Vuosi-ilmoitus 2019 on avattu täytettäväksi

I den här infon:

  • Licenserna för år 2020
  • Årsanmälan för 2019 har öppnats och kan fyllas i

Lisenssit vuodelle 2020

Lisenssit vuodelle 2020 ovat ostettavissa Suomisportista 23.12. alkaen. Aikidoliiton jokaisen jäsenseuran jokaisella harrastajalla tulee olla aikidolisenssi.

Liitto tarjoaa myös vuonna 2020 uusille yli 18-vuotiaille harjoittelijoille tutustumislisenssin.

Tutustumislisenssin Sporttiturva eli tapaturmavakuutus on voimassa Suomessa järjestettävillä kursseilla, jotka kestävät enintään kolme kuukautta tai siihen asti, kun menet ensimmäiseen vyökokeeseesi. Sinun tulee hankkia Aikidoliiton A-lisenssi ennen ensimmäistä, 6. kyu:n, vyökoetta. Peruskurssin vakuutusturva sisältää vain kurssiohjelman mukaisen harjoitustoiminnan (ei kilpailuja eikä leirejä). Vakuutus on voimassa vain niillä kursseilla, joita varten se on otettu. Vakuutus päättyy viimeistään 31.12.2020. Aikidoliitto maksaa vakuutuksen puolestasi. Vakuutus on voimassa, kun olet ilmoittautunut Suomisportissa Tutustumislisenssi-tapahtumaan.

Tarkemmat tiedot ja linkki lisenssinostoon löytyvät liiton sivuilta.

Vuosi-ilmoitus 2019 on avattu täytettäväksi

Jäsenseurojen vuosi-ilmoitus Aikidoliittoon on avattu täytettäväksi ja siihen pääsee liiton etusivulta. Vuosi-ilmoituksen tulee olla täytetty 31.1.2020 mennessä.

Licenserna för år 2020

Licenserna för år 2020 kan köpas via Suomisport från och med 23.12. Alla som tränar i en förening som är medlem i Aikidoförbundet måste ha aikidolicens.

Förbundet erbjuder också en introduktionslicens år 2020 för nya tränande över 18-år.

Introduktionslicensens Sporttiturva, eller olycksförsäkring, är i kraft på kurser som ordnas i Finland, vars längd är minst tre månader eller tills dess du graderar första gången. Du måste skaffa Aikidoförbundets A-licens innan första, 6.kyu, bältesgradering. Grundkursens försäkring täcker endast träningsaktivitet enligt kursprogrammet (inte tävlingar eller läger). Försäkringen är ikraft endast på de kurser för vilka den är tecknad. Försäkringen upphör senast 31.12.2020. Aikidoförbundet betalar försäkringen åt dig. Försäkringen är ikraft när du har anmält dig via Suomisport till eventet Tutustumislisenssi.

Noggrannare information och länk till licensköp finns på förbundets sidor.

Årsanmälan för 2019 har öppnats och kan fyllas i

Medlemsföreningarnas årsanmälan till Aikidoförbundet har öppnats för att fyllas i och man hittar dit via förbundets startsida. Årsanmälan ska vara ifylld senast 31.1.2020.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto