Aikidoliitto

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa

Oheiseen linkkiin https://www.prh.fi/stc/attachments/yhdistysrekisteri/yhdistykset_poistokuulutus_foreningar_avregistreringskungorelse_2016.pdf listattujen yhdistyksiä kehotetaan yhdistyslain 41 a § nojalla ilmoittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) kirjallisesti toimintansa edelleen jatkumisesta.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 12.01.2017.

Yhdistykset joilta ei saada tietoa toiminnan jatkumisesta viimeistään edellä mainittuna päivänä poistetaan yhdistysrekisteristä.

Kannattaa siis käydä kurkistamassa, ettei oman seuran nimi ole jostain syystä eksynyt mukaan.

Arkisto