Aikidoliitto

Syysliittokokous 2016

Lauantaina 29.10.2016 klo 10 Valo-talossa, Helsingissä.

Kokouskutsut syysliittokokoukseen on lähetetty sähköpostitse seurojen yhteyshenkilöille.

Jäsenseuroja pyydetään huomioimaan, että Liiton sääntöjen mukaisesti:

Liiton varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni Liiton kokouksissa. Jäsenyhdistysten edustajalla on oltava edustamansa yhdistyksen antama valtakirja. Kukin edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Jäsenen edustajalla ei ole äänioikeutta Liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan sääntöjen 8 § mainitulla tavalla.

Lisäneuvoja ja valtakirjoja saa ottamalla yhteyttä toimistolle aikido@aikidoliitto.fi / 040 5738166.

Tervetuloa osallistumaan yhteisiin asioihin!

Arkisto