Aikidoliitto

Liittotiedote 2.8.2016

Tässä tiedotteessa:

 • Loppukauden lisenssi
 • Suositusvyöarvot
 • Vuoden 2017 tasoleirit
 • Valon ja Olympiakomitean fuusio
 • Dan-arvoja
 • Kari Tamminen in Memoriam
 • Förbundsinfo

Loppukauden lisenssi

Loppukauden (1.8.-31.12.2015) lisenssit ovat myynnissä. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta https://www.aikidoliitto.fi/lisenssi.

Suositusvyöarvot

Toimisto muistuttaa, että suositusdan-anomukset tulee toimittaa 15.09. mennessä Aikidoliittoon Tekniselle valiokunnalle.

Tekninen valiokunta suosittelee arvoasteet, jotka ovat 5.dan tai yli ja esittää ne hallitukselle vahvistettaviksi ja edelleen Aikikai Hombu Dojolle esitettäväksi. Myönnetyt arvot julkaistaan tammikuussa Hombu dojon vuotuisessa Hombun Kagamibiraki-seremoniassa.

Vuoden 2017 tasoleirit

Vuoden 2017 tasoleirit ja muille leireille järjestettävät graduoinnit haussa 15.9.2016 mennessä. Lisätietoa osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/45-aikidoliitto/379-20-6-vuoden-2017-tasoleirit-ja-muilla-leireilla-jarjestettavat-graduoinnit-haussa-15-9-2016-mennessa

Valon ja Olympiakomitean fuusio – uusi Olympiakomitea aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta

Valon ja Olympiakomitean ylimääräiset kokoukset päättivät 20.06.2016 fuusioida järjestöt. Käytännössä tämä tarkoittaa Olympiakomitean sääntöjen muuttamista niin, että jatkossa järjestö vastaa koko liikuntakulttuurin sisällöistä. Valon toiminta lopetetaan ja Valon vastuut ja varat siirtyvät Olympiakomiteaan. Kokoukset hyväksyivät myös menestyssuunnitelman, joka linjaa suomalaisen liikunnan ja urheilun sisältöjä ja toimintaa jatkossa.

Uuden Olympiakomitean vastuulla on suomalaisen huippu-urheilun kehittäminen sekä elämänkulkuun liittyvän arjen fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen. Uuden Olympiakomitean merkittävänä tehtävänä on myös liikunnan kansalaistoiminnan sekä liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen.

Dan-arvoja

Uudet dan-arvot 1.1.2016 lähtien

Vantaalla 6.2.2016

 • 1 dan: Laakso Miska, Simons Patrik, Viitala Jyri, Hunt Rika
 • 2 dan: Kämppi Tarja, Petelius Anne, Borgmästars Joakim, Tuomala Tommi
 • 3 dan: Manninen Erkko, Selamo Kaisa, Kleiman Nikolai, Siltala Sami
 • 4 dan: Lappalainen Kari

Ylöjärvellä 3.4.2016

 • 1 dan: Westerlund Jan-Anders
 • 2 dan: Laiho Lasse, Makurin Arto
 • Pietarsaaressa 11.6.2016
 • 1 dan: Grankulla Sune, Olin Frida, Nygård Lucas, Valjus Jari
 • 2 dan: Lillhonga Anders

Kari Tamminen in Memoriam 

Suomalainen aikidoyhteisö vietti juhannusta surullisissa merkeissä, kun viesti pidetyn aikido-opettajan Kari Tammisen menehtymisestä kotonaan 23.6. tavoitti julkisuuden.

Kari Tamminen oli merkittävä ja tunnettu opettaja aikidossa. Nuoruudessaan hän harrasti telinevoimistelua, nyrkkeilyä ja karatea. Aikidon hän aloitti 1971 Meidokan-seurassa Helsingissä. Hän oli yksi harvoista lajin pioneereista, jotka toimivat aktiivisesti ohjaustyössä vielä 2000-luvulla. Hänelle myönnettiin vuonna 2007 6.danin arvo ja opettaja-arvoltaan hän oli shidoin. Kari oli myös Sisäasiain ministeriön asetuksen mukainen voimankäyttökouluttaja, joka turvasi myös työkseen mm. TYKSin henkilökuntaa.

Kari Tamminen oli aktiivinen yhdistystyössä ja edesauttoi monella paikkakunnalla aikidon harrastuksen leviämistä. Hän oli mukana perustamassa Sandokai-seuraa Keravalle ja toimi seuran pääohjaajana 35 vuotta. Hän aloitti aikidotoiminnan Salossa ja siirtyi 2008 Turun seudulle Turku Aikikain pääohjaajaksi. Hänellä oli oma harjoitussali Hokuto-dojo kotinsa yhteydessä Littoisissa Kaarinassa, johon lukuisat suomalaiset aikidon harrastajat kerääntyivät heinäkuussa Dojoviikko-tapahtumaan. Suomen Aikidoliiton toimintaan Tamminen antoi merkittävä panoksen. 1970-luvulla hän toimi talouspäällikkönä ja myöhemmin Teknisen valiokunnan pitkäaikaisena jäsenenä ja puheenjohtajana vuonna 2008. Hän oli myös Aikidoliiton kunniajäsen.

Kari Tamminen toimi innoittavana ja kannustavana opettajana nuorille ja myös kokeneille aikidon harrastajille. Hänen persoonallinen opetustapansa ja värikäs luonteensa innostivat monia suomalaisia ja myös ulkomaisia harjoittelijoita jatkamaan pitkään aikidon parissa. Häntä kaipaamaan jäivät läheiset ja aikido-oppilaat ympäri Suomea.

Muistokirjoituksen kirjoittanut Petteri Silenius Shihan

Slutperiodens licens

Slutperiodens (1.8 – 31.12.2016) licenser är till salu. Noggrannare information hittas
via adressen https://www.aikidoliitto.fi/lisenssi.

Bältesgrader på rekommendation

Kansliet påminner om att annhållan om dangrader på rekommandation ska vara
inlämnade till Aikidoförbundets Tekniska sektion senast 15.09.
Tekniska sektionen rekommenderar graderna, som är 5.dan eller högre, och presenterar
dem för styrelsen för bekräftande och presenterar dem för Aikikai Hombu Dojo. Godkända
grader offentliggörs i januari på Hombu dojos årliga Hombu Kagamibiraki ceremoni.Nivålägren år 2017


Ansökan om ordnande av nivåläger och andra läger som ordnar gradering under år 2017
Ansöks senast 15.9.2016. Tilläggsinformation via adressen: https://www.aikidoliitto.fi/45-aikidoliitto/379-20-6-vuoden-2017-tasoleirit-ja-muilla-leireilla-jarjestettavat-graduoinnit-haussa-15-9-2016-mennessa


Valos och Olympiakommitténs fusion

Valos och Olympiakommitténs extra möten beslöt 20.06.2016 att fusionera
organisationerna. I praktiken betyder det här att Olympiakommittténs regler ändrar
så, att den i fortsättningen ansvarar för hela idrottskulturens innehåll. Valos funktion

upphör och Valos ansvar och medel överlyttass till Olympiakommittén. Mötena

godkände också verksamhetsplanen som riktlinje för finländska motionen och
sportens innehåll och verksamhet i fortsättningen.
Nya Olympiakommitténs ansvar är utveckling av den finländska toppidrotten och
vardagens fysiska aktivitet och främjande av idrott som hör till livsförloppet. Nya
Olympiakommitténs viktiga uppgift är också att socialt förstärka ställningen mellan
medborgerlig motion och fysisk kultur.


Dan-grader

Nya dan-grader från 1.1.2016
Vanda 6.2.2016

 • 1 dan: Laakso Miska, Simons Patrik, Viitala Jyri, Hunt Rika
 • 2 dan: Kämppi Tarja, Petelius Anne, Borgmästars Joakim, Tuomala Tommi
 • 3 dan: Manninen Erkko, Selamo Kaisa, Kleiman Nikolai, Siltala Sami
 • 4 dan: Lappalainen Kari

Ylöjärvi 3.4.2016

 • 1 dan: Westerlund Jan-Anders
 • 2 dan: Laiho Lasse, Makurin Arto

Jakobstad 11.6.2016

 • 1 dan: Grankulla Sune, Olin Frida, Nygård Lucas, Valjus Jari
 • 2 dan: Lillhonga Anders

Kari Tamminen in Memoriam

Finländska aikidogemenskapen firade midsommar i sorgens tecken, när

meddelandet om att den långtida aikidoinstruktören Kari Tamminen hade avlidit i sitt
hem 23.6, blev känt.
Kari Tamminen var en betydande och känd instruktör i aikido. I sin ungdom utövade
han redskapsgymnastik, boxning och karate. Han började med aikido 1971 i 
föreningen Meidokan i Helsingfors. Han var en av de få pionjärer inom grenen, som
fungerade aktivt som instruktör ännu på 2000-talet. Han beviljades 6.dan år 2007
och han hade lärartiteln shidoin. Kari var också utbildare inom användning av våld
för ministeriet för inrikesfrågor, som säkrade honom en arbetsplats bl.a. inom TYKS
personal.
Kari Tamminen var aktiv i förbundsarbetet och bidrog till att aikidointresset spred sig
på många orter. Han var med och grundade föreningen Sandokai i Kerava och
fungerade som föreningens huvudinstruktör i 35 år. Han inledde
aikidoverksamheten i Salo och flyttade 2008 till Åbo föreningen Turku Aikikai som
huvudinstruktör. Han hade en träningssal i Hokuto-dojo i anslutning till sitt hem i
Littoinen Kaarina, som samlade otaliga finländska aikidoutövare till Dojovecka i juni.
Till verksamheten inom Finlands Aikidoförbund gav Tamminen ett betydande
avtryck. På 1970-talet fungerade han som ekonomichef och senare en lång tid som
Tekniska sektionens medlem och ordförande år 2008. Han var också
Aikidoförbundets hedersmedlem.
Kari Tamminen fungerade som en inspirerande och stödjande instruktör för unga
och också mera erfarna aikido utövare. Hans personliga lärstil och färgrika karaktär
inspirerade många finländska och också utländska utövare att fortsätta med aikido.
Han saknas av anhöriga och aikido utövare runtom i Finland.


Minnesorden skrivna av Petteri Silenius Shihan

Liittotiedotteen ruotsinkielinen käännös Joakim borgmästars

Arkisto