Aikidoliitto

Liittotiedote 2.5.2016

Tässä tiedotteessa:

  • Kevätliittokokous
  • Tasoleirit
  • Liiton pukuvälitys
  • Valokuvauskilpailu
  • Suuri Budoleiri
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki

Aikidoliiton kevätliittokokous

Suomen aikidoliiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin Helsingissä VALO- talossa 9.4.2016. Paikalle saapui 17 aikidon harrastajaa joista 8:lla oli hallussaan jäsenseuran valtakirja.

Kokous hyväksyi Liiton toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. Lisäksi Liiton hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Liiton puheenjohtaja käytti puheenvuoron liiton nykytilasta ja tulevista uudistuksista. Tekninen valiokunnan toiminta on viety onnistuneesti valmennuksellisempaan suuntaan. Jatkossa alkaa muiden rakenteiden tarkastelu ja muuttaminen tarkoitusta paremmin vastaaviksi. Palvelu-periaatteen jalkauttaminen kaikkiin toimintoihin jatkuu.

Parhaillaan työnalla ovat japanilaiset opettaja-arvot, joiden sisältöä ja myöntämisen perusteita on jo työstetty hallituksessa ja työskentely jatkuu valiokunnissa.

Lisäksi työvaliokunta aloittaa toimintansa tänä keväänä erityisesti tiedon kulun varmistamiseksi. Valiokunnan jäseneksi tulevat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valiokuntien puheenjohtajat tai heidän ollessa estyneenä muut edustajat.  

Kokouksen keskusteluosuudessa pohdittiin vuoden alusta voimaan tullutta lisenssipakkoa ja sitä, miten seurat ovat ottaneet käytännön vastaan. Läsnä olevien seurojen edustajat eivät olleet kokeneet lisenssin pakollisuuden aiheuttaneet ongelmia, koska lisenssien maksaminen on ollut jo näissä tapana aiemminkin, eikä maksamiselle ole annettu vuoden vaihteesta alkaen vaihtoehtoja.

Todettiin että urheiluseuratoiminnassa unohtuu usein, että seuran hallitus on viime kädessä vastuussa järjestetystä toiminnasta ja järjestäjänvastuu kohdistuu kaikkiin hallituksen jäseniin tasapuolisesti. Näin maksumieheksi murtuneelle nilkalle saattavat päätyä seuran hallituksen jäsenet. Koska järjestäjänvastuun näkökulma on merkittävä, lisenssin pakollisuus on seuratoimintaa tukevaa ei haittaavaa – kuten mm sosiaalisessa mediassa on väitetty. 

Vaikka valtaosalla seuroista lisenssipakon käyttöönotto on mennyt ongelmitta, poikkeuksiakin on. Vastakkaista esimerkkiä edustaa seura, jonka päätösten vastaisessa mallissa mm kierretään lisenssien pakollisuus aloittelijoiden osalta aina kolmanteen kyuhun saakka.

Läsnä olevat olivat yksimielisiä siitä, että liittyessään Liiton jäseneksi, seura sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä. Tallaisten omien ratkaisujen kehittäminen katsottiin vahingolliseksi toiminnaksi ja jättävän kustannukset muiden kannettaviksi. Vastaaviin sääntörikkomuksiin palataan tarvittaessa tulevassa syyskokouksessa.

Kevätliittokokouksessa kuultiin myös Teknisen valiokunnan jäsenen Timo Kiviharjun terveiset Aikidoliiton ensimmäiseltä tasoleiriltä. Lisäksi Jaana Kokko kertoi leiristä kokemuksia osallistujan näkökulmasta. 

Timo Kiviharju toivoi, että Aikidoliiton jäsenseuroille vielä korostettaisiin, että tasoleirit eivät ole varsinaisesti leirejä vaan ensisijaisesti koulutus- ja valmennustapahtumia. Vuoden 2016 lopussa kerätään eri tasoleireistä saadut kokemukset yhteen ja kehitetään toimintaa niiden perusteella.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Mari Wiklund ja sihteerinä Tarja Kämppi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana kokko ja Jami Korkalainen.

Kiitos kaikille tilaisuudessa mukana olleille!

Tasoleirit

Aikidoliiton seuraava tasoleiri pidetään Kenshu-kan ry:n isännöimänä Pietarsaaressa.

Tasoleirin liittovalmentajina ja dan-graduoinnin vastaanottajina toimivat Tiina Manderbacka 6. dan ja Kustaa Ylitalo 5.dan.

Lisätietoja leiristä löytyy Liiton tapahtumakalenterista:  https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/details/1512-aikidoliiton-tasoleiri-kenshukan-ry?xref=1479:aikidoliiton-tasoleiri-kenshu-kan-ry

Leirin yhteydessä pidettävään dan-graduointiin ehtii vielä ilmoittautua tässä osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/graduointiin-liittyvat-hakemukset/dan-koehakemus

Tulevista tasoleireistä kannattaa huomioida, että tapahtumakalenterista löytyy yksi uusi alkusyksyyn sijoittuva leiri Nurmijärvellä!

Liiton pukuvälitys

Aikidoliitto ei vuoden 2016 alusta ole enää välittänyt pukuja. Varastosta löytyy kuitenkin vielä 4 kpl 130 cm ja 2 kpl 140 cm pukuja ja niitä kannattaa pienikokoisten aikidokien kysellä Liiton toimistolta. 

Muutoin pukutarpeessa voi kääntyä esimerkiksi Petlastech oy:n (Liiton tähän asti välittämien pukujen maahantuoja) tai Meijin Budoshopin puoleen.

Valokuvakilpailu

Aikidoliitto julistaa tulevien uusien kotisivujensa kunniaksi valokuvakilpailun. Kilpailun tarkoituksena on ennen kaikkea tuottaa kuvamateriaalia sivustoille. 

Suuri Budoleiri

Budoleiri on kamppailulajien 8-14-vuotiaille harrastajille tarkoitettu lajileiri, joka järjestetään Tampereella, Varalan Urheiluopistolla.

Perinteeksi muodostunut leiri järjestetään jo 18. kerran. Vuosien varrella mukana olevien lajien kokoonpano on vaihdellut, ja tämän vuoden leirillä mukana ovat aikidon, taidon, WTF taekwondo ja ITF taekwondo.

Leireillä on vauhdikkaan lajiharjoittelun ja lajikokeilujen lisäksi myös yllätysohjelmaa. Sisältö on kuitenkin vielä salaisuus.

Ilmoittautuminen leirille on avattu osoitteessa: http://budoleiri.sporttisaitti.com/

Leirin juliste, dojojen seinille tulostettavaksi, löytyy täältä:juliste

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki 2016 liikunta- ja urheiluseuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 4 miljoonaa euroa seuratukea lasten liikunnan harrastamisen kustannusten laskemiseksi

Linkki tiedotteeseen: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/04/seuratuki.html?lang=fi

Aikidon puolelta tukea haki ja sai Lappeenrannan aikidoseura Asahi ry junioritoiminnan käynnistämiseen.

Onneksi olkoon!

Arkisto