Aikidoliitto

Liittotiedote 28.1.2016

Tässä tiedotteessa:

  • Tekninen valiokunta
  • Vuoden 2016 tasoleirit
  • Vuoden 2016 dan-graduointitilaisuudet
  • Aikidoliiton lisenssi
  • Hinnankorotus kyu-graduointimaksuihin

Tekninen valiokunta

Uusi tekninen valiokunta piti aloituskokouksensa 11.1.2016. Teknisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tiina Manderbacka (6. dan) ja varapuheenjohtajaksi Kustaa Ylitalo (5. dan). Muut liittovalmentajat ovat Juhani Laisi (7. dan, shihan), Miranda Saarentaus (6. dan), Harri Rautila (6. dan) ja Timo Kiviharju (6. dan). Tiina toimii myös yhteyshenkilönä liiton hallitukseen ja Kustaa koulutusvaliokuntaan. Teknisen valiokunnan tärkeimpinä tehtävinä ovat alkuvaiheessa dan-graduointien vastaanottaminen, dan-graduointitilaisuuksien ajallinen ja maantieteellinen rytmittäminen järkeväksi kokonaisuudeksi, uusien tasoleirien sisällön ja rakenteen suunnittelu sekä toteutus, dan-graduointien yleisten tasovaatimusten eli kriteerien määrittely sekä valiokunnan toiminnan läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen muihin liiton toimijoihin, jäsenseurojen valmentajiin ja kyu-graduointituomareihin. Tekninen valiokunta on nyt saanut tasoleiri- ja dan-graduointikalenterin tälle vuodelle sovittua. Helmikuussa valiokunta kokoontuu suunnittelemaan tasoleirien rakennetta ja sisältöä ja tarkoituksena on myös käynnistää mahdollisimman pian keskustelu jäsenistön kanssa dan-graduointien kriteereistä.

Ensimmäinen keskustelumahdollisuus tulee, kun Endo Shihan pitää lyhyen alustuksen ’dan-graduointiin liittyvistä periaatteista’ helmikuun dan-leirillä Järvenpäässä tiistaina 2.2.2016 klo 15.30-15.45. Paikka on Lukionkatu 3, Järvenpää, Akebonon Sali. Kaikki dan-harjoittelijat ovat tervetulleita tilaisuuteen osallistumaan keskusteluun.

Vuoden 2016 tasoleirit

Tekninen valiokunta käsitteli ensimmäisessä kokouksessaan Liittoon tulleet tasoleirihakemukset. Todettiin, että on tarpeen katsoa, että tasoleirit ja graduoinnit jakautuvat järkevästi pitkin vuotta ja eri puolille maata. Tärkeää on myös varmistaa, että seurat saavat tilaisuuksiinsa ne liittovalmentajat, jotka kukin seura haluaa.

Tasoleirit voivat olla yksi- tai kaksipäiväisiä ja niihin voi sisältyä tai olla sisältymättä graduointi järjestävän seuran tarpeista riippuen.

Vuonna 2016 tasoleirit ovat:

  • 2-3.4. Ylöjärvi/ Hiroshi ry
  • 11.6. Pietarsaari/ Kenshukan
  • 17.12. Vantaan/ Jukara

Tarkemmat tiedot liiton tasoleireistä päivittyvät liiton tapahtumakalenteriin.

Vuoden 2016 dan-graduointitilaisuudet

Vuosi 2016 on Aikidoliitossa ylimenokausi uuteen graduointijärjestelmään. Liiton hallituksen päätöksellä vuoden 2016 alusta toimitaan ½ vuotta vanhalla järjestelmällä. Tämän jälkeen ½ vuotta niin, että 1 tasoleiri+ 1 vähintään 5dan opettajan vetämä leiri riittää graduointikelpoisuuteen. Vuoden 2017 alusta toiminnassa on uusi järjestelmä.

Vuonna 2016 on seitsemän dan-graduointitilaisuutta. Tasoleirien yhteydessä pidettävien graduointitilaisuuksien lisäksi pidetään tälle (ylimenokauden) vuodelle joitakin viime vuoden puolella sovittuja leirien yhteydessä olevia tilaisuuksia.

AIKALEIRIPAIKKAHAKEMUS LIITOSSA
6.2.2016 Endo sensein leiri Vantaa 4.1.2016
3.4.2016 Tasoleiri/Hiroshi Ylöjärvi 1.3.2016
11.6.2016 Tasoleiri/Kenshukan Pietarsaari 6.5.2016
16.7.2016 Akarin kesäleiri Hanko 3.6.2016
17.9.2016 Juhani Laisin leiri Tampere 12.8.2016
22.10.2016 Akebono Järvenpää 16.9.2016
17.12.2016 Tasoleiri/ Jukara Vantaa 11.11.2016

 Päivitetyt tiedot löytyvät liiton sivuilta täältä: https://www.aikidoliitto.fi/palvelut/erapaivat

ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin täältä: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/graduointiin-liittyvat-hakemukset/dan-koehakemus

Aikidoliiton lisenssi

Liiton toimisto muistuttaa, että lisenssimaksu on vuoden alusta tullut pakolliseksi kaikille liiton palveluita käyttäville.

Lisenssi on liittojen tapa hoitaa rekisteröintitarvetta. Lisenssituloilla ylläpidetään myös liiton tarjoamia palveluja jäsenseuroille ja jäsenille mm. koulutus- ja valmennustoimintaa, leiritoimintaa, junioritoimintaa, tiedotustoimintaa sekä kansainvälistä toimintaa.

Jäsenseurojen ei ole mahdollista kiertää lisenssimaksun pakollisuutta esimerkiksi jättämällä kirjaamatta graduointisuorituksia sporttirekisteriin.

Hinnankorotus kyu-graduointimaksuihin

Liiton toimisto pyytää huomioimaan, että vuonna 2016 kyu-arvojen rekisteröintimaksu on 15€

Muut Liittoon suoritettavat maksut voi tarkistaa liiton sivuilta täältä:https://www.aikidoliitto.fi/palvelut/maksut

Arkisto