Aikidoliitto

Liittotiedote 26.2.2016

Aikidoliiton tasoleirit

Aikidoliiton tasoleirien keskeisenä tavoitteena on tukea jäsenseurojen dan-tasoisten harjoittelijoiden kehittymistä ja dan-graduointeihin valmistautumista. Tasoleirillä valmentajina toimii aina vähintään kaksi liittovalmentajaa. Useampi valmentaja mahdollistaa yksilöllisen opetuksen sekä erilaisten opetusmenetelmien käyttämisen kannustavassa ilmapiirissä. 

Tasoleirit on suunnattu erityisesti dan-koetta lähiaikoina suunnitteleville sekä 1. kyu – dan-tasoisten jäsenseurojen ohjaajille. Osallistujilta toivotaan vähintään 3. kyu:n vyöarvoa. Osallistujille suositellaan, että he ottavat leirille mukaan omia dan-kokeen ukejaan.

Tavoitteet:

  • osallistuja saa selkeän käsityksen eri dan-arvojen osaamistasosta ja arviointikriteereistä
  • osallistuja saa palautetta omasta tekemisestään ja ohjeita dan-kokeeseen valmistautumiseen ja harjoitteluun
  • osallistuja tietää, miten graduointitilaisuudessa toimitaan muodollisesti oikein
  • leirille osallistuminen lisää harjoittelijoiden motivaatiota tavoitteelliseen harjoitteluun
  • tasoleirit lisäävät vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista eri seurojen harjoittelijoiden välillä

Tasoleirille osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen ja ilmoittautuminen sitoo osallistumaan leirin kaikkiin harjoituksiin.

Leiriin liittyy ennakkotehtävä, joka palautetaan sähköpostilla teknisen valiokunnan sähköpostiin.

Ennakkotehtävä: Lyhyt kuvaus omasta treenihistoriasta. Milloin ja missä aloittanut, missä harjoittelee, nykyinen vyöarvo, milloin seuraava vyökoe, mitkä asiat erityisesti askarruttavat dan-graduointia ajatellen, omat odotukset tulevasta leiristä.

Leiristä kerätään osallistujapalaute kirjallisen palautelomakkeen muodossa. Palautteet käydään kootusti läpi valiokunnassa ja niiden perusteella kehitetään tasoleirejä edelleen eteenpäin.

Tekninen valiokunta ottaa mielellään vastaan palautettaja sekä rakentavia ideoita koskien tasoleirejä dan-graduointeja osoitteeseen tekninen.valiokunta@aikidoliitto.fi

Vuoden 2016 ensimäinen tasoleiri

Aikidoliiton vuoden ensimmäinen tasoleiri pidetään 2.-3.4. Hiroshi ry:n isännöimänä Ylöjärvellä. Tasoleirin liittovalmentajina ja dan-graduoinnin vastaanottajina toimivat Miranda Saarentaus 6. dan ja Timo Kiviharju 6.dan.

Lisätietoja leiristä löytyy Liiton tapahtumakalenterista: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/details/1504-aikidoliiton-tasoleiri-hiroshi-ry?xref=1471:aikidoliiton-tasoleiri-hiroshi-ry

Dan-graduointiin voi ilmoittautua Liiton sivuilla: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/graduointiin-liittyvat-hakemukset/dan-koehakemus

Jäsenseuroja pyydetään huomioimaan, että dan-graduointiin ilmoittautumista on jatkettu niin, että viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.3.2016.

Vuoden 2016 dan-graduoinnit

AIKALEIRIPAIKKAHAKEMUS LIITOSSAGRAD.TUOMARIT
6.2.2016Endo sensein leiriVantaa4.1.2016Saarentaus, Manderbacka
3.4.2016Tasoleiri/HiroshiYlöjärvi7.3.2016Saarentaus, Kiviharju
11.6.2016Tasoleiri/KenshukanPietarsaari6.5.2016Manderbacka, Ylitalo
16.7.2016Akarin kesäleiriHanko3.6.2016Laisi, Saarentaus
17.9.2016Juhani Laisin leiriTampere12.8.2016Laisi, Kiviharju
22.10.2016AkebonoJärvenpää16.9.2016Laisi, Saarentaus
18.12.2016Tasoleiri/ JukaraVantaa11.11.2016Manderbacka, Kiviharju 

Päivämäärät voivat muuttua ja tilaisuuksia voi tulla lisää; ajantasaiset tiedot löytyvät liiton sivuilta.

Lisätietoja Aikidoliiton toimistolta puhelimitse 040-573 8166 tai sähköpostitse aikido@aikidoliitto.fi  

Aikidoförbundets nivåläger

Det centrala målet med Aikidoförbundets nivåläger är att stöda medlemsföreningarnas utveckling av dan-nivå träningar och förberedandeinför dan-graderingar. På nivålägren fungerar åtminstone två förbundsinstruktörer som instruktörer. Flera instruktörer möjliggör individuellhandledning och olika undervisningsmetoder i en stödjande atmosfär. 

Nivålägren är speciellt inriktade på de som inom kort ska delta i dangraderingsamt för instruktörer i medlemsföreningar som instruerar 1.kyu -dan-nivå tekniker. Det är önskvärt att deltagarna har minst 3.kyu:s bältesgrad.

Det rekommenderas att de tar med sina egna graderingsuke till lägret. 

Mål:

  • deltagaren får en klar uppfattning om dan-nivåernas kunskapskrav ochbedömningskriterier
  • deltagaren får respons på egna genomförandet och instruktioner införförberedandet och träningen inför dan-graderingen
  • deltagaren vet, hur graderingstillfället tekniskt går rätt till• lägerdeltagandet ökar motivationen och målen för träningen
  • nivålägren ökar interaktionen och kunskapsutbytet mellan olika föreningarsdeltagare

Deltagandet i nivålägren kräver förhandsanmälan och anmälan förbinder deltagaren att delta i alla träningspass i lägret.Till lägret hör en förhandsuppgift, som skickas via epost till tekniska sektionens adress.

Förhandsuppgift: kort beskrivning av egen träningshistoria. När och var började man, var tränar man, nuvarande bältesgrad, när sker nästabältesprov, vilka saker vill man speciellt träna inför dan-graderingen, egna förväntningar på det kommande lägret.

En skriftlig responsblankett över lägret samlas in av deltagarna. Responserna gås igenom kollektivt i sektionen och på basen av demutvecklas nivålägren vidare.

Tekniska sektionen tar gärna emot feed-back samt konstruktiva idéer gällande nivålägrens dan-graderingar via eposten tekninen.valiokunta@aikidoliitto.fi 

Första nivålägret 2016

Aikidoförbundets första nivåläger i år hålls 2-3.4. Värd är Hiroshi rf i Ylöjärvi.

Som nivålägrets förbundsinstruktörer och dan-graderingens mottagarefungerar Miranda Saarentaus 6. dan och Timo Kiviharju 6.dan.

Tilläggsuppgifter finns på förbundets händelsekalender: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/details/1504-aikidoliiton-tasoleiri-hiroshi-ry?xref=1471:aikidoliiton-tasoleiri-hiroshi-ry

Anmälan till dan-gradering via Förbundets sidor: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/graduointiin-liittyvat-hakemukset/dan-koehakemus

Medlemsföreningarna uppmanas observera, att anmälan till dan-graderingenär förlängd. Sista anmälningsdagen är 7.3.2016.  Datumen kan ändra och flera tillfällen kan komma; aktuell informationfinns på förbundets hemsidor.

Tilläggsuppgifter fås av Aikidoförbundet per telefon 040-573 8166 eller perepost aikido@aikidoliitto.fi 

Ruotisinkielisen käännöksen tehnyt Joakim Borgmästars

Arkisto