Aikidoliitto

Suomen Aikidoliiton kannanotto Ukrainaan kohdistuvista sotatoimista

Suomen Aikidoliitto on huolestuneena seurannut Ukrainaan ja sen väestöön kohdistuvia sotatoimia, jotka aiheuttavat mittaamatonta inhimillistä kärsimystä, tarpeettomia uhreja sekä pysyvää vahinkoa. Tuomitsemme oikeudettoman väkivallan jyrkästi sekä vaadimme sen välitöntä lopettamista. Ristiriidat ja erimielisyydet tulee aina ratkaista ilman väkivaltaa tai sillä painostamista.

Suomen Aikidoliitto jatkaa arvojensa mukaista toimintaa, jonka tärkeimpiä periaatteita ovat väkivallattomuus, keskinäinen kunnioitus ja yhdenvertaisuus riippumatta kansallisuudesta tai vakaumuksesta. Aikidon tehtävä on ylläpitää rauhaa ja tuoda ihmiset yhteen. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen harjoittelija taustastaan riippumatta on nyt ja tulevaisuudessa tervetullut dojoillemme.

Kehotamme jäsenistöämme toimimaan arvojemme mukaisesti rauhan, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ilmaisemme täyden myötätuntomme Ukrainan kansalle.

3.3.2022

Suomen Aikidoliitto – Finland Aikikai

A statement from Finland Aikikai about the military aggression against Ukraine

Finland Aikikai has been following with deep concern the military aggression against Ukraine and its people. It is causing immeasurable human suffering, unnecessary casualties and permanent damage. We strongly condemn the unlawful violence and demand immediate end to it. Conflicts and disagreements must always be resolved without violence, without threatening with it.

Finland Aikikai continues to operate in accordance with its values, which are most importantly non-violence, respect for others and equality regardless of nationality or belief. The purpose of aikido is to uphold peace and bring people together. This means, for example, that every aikido practitioner, regardless of their background, is welcome to our dojos now and in the future.

We encourage our members to follow our values and promote peace, justice and equality. For Ukrainian people we share our full compassion in these difficult times.

3.3.2022

Finland Aikikai

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto