Aikidoliitto

Liittotiedote 24.11.2015

Tässä tiedotteessa:

 • Syysliittokokous
 • Liittovalmentajien haku
 • Tasoleirien haku
 • Dan-arvot

Syysliittokokous

Suomen aikidoliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidettiin Helsingissä VALO- talossa 7.11.2015. Paikalle saapui 66 aikidon harrastajaa joista 45:lla oli hallussaan jäsenseuran valtakirja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Mäki, sihteerinä Tarja Kämppi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Nevala ja Saku Ohtonen.

Kokous hyväksyi Aikidoliiton tulevan vuoden budjetin sekä toimintasuunnitelman pienin korjauksin.  

Hallitus esitteli Teknisen Valiokunnan uudet säännöt sekä uuden dan-graduointikäytännön yhtenäisemmän linjan saavuttamiseksi muiden urheilu- ja liikuntajärjestöjen kanssa. Kummatkin tulevat voimaan 1.1.2016, mutta dan-graduointikäytännössä vuosi 2016 on siirtymäkausi.

Aikidoliiton lisenssi on tähän asti ollut pakollinen junioreille. Vuoden 2016 alusta lähtien myös  A-lisenssi tulee pakolliseksi kaikille, jotka käyttävät liiton palveluja kuten esimerkiksi kyu- ja dan-graduointeihin osallistumiset.

Hallitus tiedotti Aikidoliiton tarvikevälityksen uudistumisesta jatkossa niin, että seurat ostavat tarvikkeet suoraan tavarantoimittajilta, joiden kanssa Aikidoliitolla on yhteistyösopimus.

Kokouksessa toimitettiin Liiton puheenjohtajan vaalit seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Aikidoliiton puheenjohtajaksi valittiin Auno Mäkinen.

Erovuoroisten hallituksenjäsenten Kaisa Mikkolan, Teemu Kurjen sekä Jenny Tervakarin tilalle valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle Veli-Matti Jantunen, Mikko Kurkela ja Mikael Salakka.

Kokouksessa käsiteltävät aiheet herättivät paljon keskustelua. Historiallisen suuren osanottajamäärän lisäksi myös ajallisesti saavutettiin jonkinlainen ennätys; kokous kesti 4 ja ½ tuntia.

Kiitos kaikille tilaisuudessa mukana olleille ja isot onnittelut liiton puheenjohtajalle Auno Mäkiselle ja hallituksen uusille jäsenille!

Liittovalmentajien haku

Aikidoliiton hallitus päätti kokouksessaan 19.11.2015 muuttaa graduointikäytäntöjä ja teknisenvaliokunnan sääntöjä syysliittokokouksessa 7.11.2015 esitellysti.

Liittokokouksessa esitettiin sääntöluonnokseen muutos ja tämä muutos on siis huomioitu uusissa säännöissä. Muita muutosesityksiä ei hallituksen kokoukseen mennessä ole esitetty.

Tekninen valiokunta toimii Suomen Aikidoliiton hallituksen asiantuntijaelimenä. Valiokunta edustaa korkeinta asiantuntemusta ja kokemusta lajin teknisistä asioista. Sen jäsenet toimivat graduointituomareina Suomessa järjestettävissä dan–graduoinneissa ja esittävät vyöarvojen myöntämistä Hombu–dojolle. Lisäksi valiokunta vastaa dan–graduointi koulutuksesta ja järjestää koulutus- sekä graduointitilaisuuksia.

Tekninen valiokunta koostuu 6-8 jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Teknisen valiokunnan jäsenestä käytetään nimitystä liittovalmentaja.

Uusien sääntöjen mukaisesti Aikidoliiton hallitus julistaa Liittovalmentajan tehtävät (nyt 6 paikkaa) hakuun alkaen 24.11.2015. Hakuaika päättyy 8.12.2015.  Hakemus on vapaamuotoinen ja se tehdään sähköisesti Liittoon osoitteeseen aikido@aikidoliitto.fi

Liittovalmentajalta edellytetään

 • Jäsenyys Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa 
 • Toimii aktiivisesti valmennustehtävissä Suomen aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 • Pitkäaikainen ja laaja-alainen valmennuskokemus aikidosta
 • Vyöarvovaatimus 5. dan ja riittävä valmentajakoulutus
 • Graduointituomarikokemus
 • Sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin periaatteisiin
 • Voimassaoleva lisenssi.  

Uuden teknisen valiokunnan järjestäydyttyä, käydään läpi vielä kerran uudet graduointimenettelyt sekä teknisen valiokunnan säännöt, joten niihin saattaa tulla vielä muutoksia.

Mahdollisista siirtymäkauden säännöksistä lähetään tietoja myöhemmin, kuitenkin ennen vuoden vaihdetta saadun palautteen ja uuden teknisen valiokunnan valinnan jälkeen.

Tasoleirit

Aikidoliiton hallitus julistaa jäsenseuroilleen hakuun uusien sääntöjen mukaiset tasoleirit/graduointitilaisuudet.

Haku alkaa 24.11.2015. ja päättyy 14.12.2015. Hakemus on vapaamuotoinen ja se tehdään sähköisesti Liittoon osoitteeseen aikido@aikidoliitto.fi

Tasoleiriä järjestettäväkseen hakevalta seuralta vaaditaan:

 • Riittävän iso ja hyvänlaatuinen tatami
 • Hyvät kulkuyhteydet ja kohtuullinen majoittumismahdollisuus
 • Kassanhoitaja, joka hoitaa maksuliikenteen leirin aikana
 • Seura lähettää osallistujalistat sähköpostitse liittoon ja tilittää rahat liiton tilille
 • Järjestävä seura hoitaa tilakustannukset 

Dan-arvot

Uudet dan-arvot 4.4.2015 lähtien

Helsingissä pääsiäisleirillä 4.4.2015 hyväksyttiin seuraavat arvot:

 • 1.dan: Laura Grishina, Jari Huhtala, Ismo-Antti Husso, Timo Kujamäki, Julian Leslie, Jussi Niskanen, Kari Tolonen, Artur Velemzon
 • 2.dan: Timo Glasgow, Vuokko Kurki
 • 3:dan: Ollipekka Kangas

Jyväskylässä 11.4.2015 hyväksyttiin seuraavat arvot:

 • 1.dan: Kari Järviö
 • 2.dan: Sanna Joutsela, Petri Myllärinen
 • 3.dan: Ismo Huhtiniemi, Raija Maula

Hangossa 11.7.2015 hyväksyttiin seuraavat arvot:

 • 1.dan: Anna Kangas, Mikael Salakka
 • 3.dan: Kyösti Pyysalo

Vantaalla kesäleirillä 25.7.2015 hyväksyttiin seuraavat arvot:

 • 1.dan: Marjaana Larpa, Jukka Matero

Tampereella 19.9.2015 hyväksyttiin seuraavat arvot:

 • 2.dan: Janne Henriksson, Veli-Matti Jantunen, Meira Jokinen, Marko Lyytikäinen, Jani Setälä

Lisäksi Jyri Vilokkinen graduoi Ranskassa Franck Noël Sensein leirillä 4.danin

Arkisto