Aikidoliitto

Sportti työllistää

Seuroilla on mahdollista hakea Sportti työllistää -tukea, jonka avulla voi palkata nuoren työttömän tai työttömyysuhan alaisen 2 – 9 kuukaudeksi.

Jos puolestaan olet itse kiinnostunut työskentelemään Your Move -kampajan kanssa Aikidoliitossa ja täytät Sportti työllistää hakuehdot, niin ota suoraan yhteyttä Aikidoliittoon. Alla tarkemmat tiedot.

Liikunnan ja urheilun veikkausvoittovaroja on käytettävissä nuorten työllistämiseen. Tukikelpoisia työntekijöitä ovat vähintään 16-vuotiaat – alle 29-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, jotka työn alkamishetkellä eivät ole täyttäneet 30 vuotta. Nuorelta ei edellytetä työttömyyttä hakuhetkellä.

Kyseessä on kaikilla työntekijöillä lähtökohtaisesti määräaikainen työsuhde. Perusteena on harjoittelu. Työsuhde on kokoaikainen (ei osa-aikainen).

Tuen suuruus alue- ja piirijärjestöille, seuroille ja yksityisille yrityksille on maksimissaan 1500 euroa kuukausi. Tuen kesto on työntekijää kohden 2 – 6 kuukautta per työllistämisjakso. Tuki voi olla 100 % palkkakuluista (sis. työnantajan sivukulut), jos palkka on pieni.

Tukea voi saada haun kautta neljä työnantajaryhmää:

  1. Lajiliitot: Your Move hankkeen edistämiseen
  2. Urheiluopistot: Opistojen omiin liikuntaa laajasti edistäviin tehtäviin
  3. Urheiluseurat, SLU-alueet sekä muut piirijärjestöt: Aatteellisen toiminnan tehtäviin laajasti
  4. Yritys: Liikunnan ohjauksen ja suunnittelun tehtäviin

Tuen haku ja tukiaika

Tuen haku on jatkuva prosessi (15.3.2011 asti).  Tuki on haettavissa www.sporttityollistaa.fi -osoitteesta. Seuraavaksi käsitellään 19.9.2010 mennessä tulleet hakemukset.

Lisätietoa asiasta: www.sporttityollistaa.fi

Arkisto