Aikidoliitto

OPM:n tukea Lahti Yuko Aikikaille

Lahti Yuko Aikikai on saanut opetusministeriön jakamaa seuratoiminnan tukea aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen.

Opetusministeriö jakoi tänä keväänä suoraan seuroille kohdistuvaa tukea seuratoiminnan kehittämiseen lähes 8 miljoonaa euroa. Seuroilla oli mahdollisuus hakea tukea päätoimisen seuratyöntekijän palkkaamiseen, lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen sekä aikuisten terveyttävä edistävän liikunnan kehittämiseen.

Päijät-Hämeen alueella aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea haki  16 seuraa, joista viidelle myönnettiin tukea. Suurin myönnetty tuki oli 2000 euroa. Lahti Yuko Aikikaille myönnettiin tukea 1500 euroa, mikä oli seuran pieni koko huomioonottaen hyvä saavutus.

Tuki tullaan käyttämään ohjaajien kouluttamiseen sekä uusien chi kung- ja kuntoaikido-päiväryhmien perustamiseen.

Lisätietoa seuratuesta löytyy täältä: www.seuratuki.fi

Arkisto