Aikidoliitto

Hallitus

Aikidoliiton hallitus on liiton toimeenpaneva elin, joka hoitaa liittokokouksen sille antamin valtuuksin Aikidoliiton hallinnon ja siihen liittyvän päätöksenteon. Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi.

Liiton säännöissä hallituksen tehtävät on määritelty seuraavasti:

 1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin Liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. edustaa Liittoa, hoitaa sen juoksevia asioita ja esiintyä Liiton puolesta kantajana ja vastaajana
 3. kutsua koolle Liiton kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt lailliset päätökset
 4. hoitaa Liiton varoja sekä periä jäseniltä perittävät jäsenmaksut
 5. huolehtia Liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä
 6. laatia ehdotukset Liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi
 7. päättää jäsenten hyväksymisestä Liiton jäseneksi ja erottamisesta Liitosta
 8. antaa valtakirjat Liiton edustajille kansainvälisiin tapahtumiin
 9. pitää jäsenluetteloa
 10. hyväksyä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja ottamaan vastaan kyu-tasoiset vyösuoritukset
 11. vahvistaa vyökoevaatimukset
 12. pitää luetteloa kaikista Liiton hyväksymistä kyu- ja dan-arvon saaneista henkilöistä
 13. myöntää Suomen Aikidoliiton hallituksen jäsenen tai jäsenseuran hallituksen esityksestä kriteerit täyttävälle henkilölle Liiton kunniamerkin
 14. palkata tarpeelliset toimihenkilöt
 15. asettaa tarvittaessa toimikuntia, valiokuntia ja jaostoja, jotka Liitto toimintaansa varten tarvitsee ja valita niiden jäsenet ja toimikaudet. Hallitus hyväksyy valiokuntien johtosäännöt, poikkeuksena Oikeusvaliokunta
 16. hoitaa muut Liitolle kuuluvat asiat.