Aikidoliitto

Tuplaturvavakuutus

Seurat ovat liiton kautta ilmaiseksi mukana Olympiakomitean ja Pohjola Vakuutuksen yhteisessä vakuutussopimuksessa, joka kattaa toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutukset. Seuran ei siis kannata hankkia omia vastaavia vakuutuksia.

Sopimuksessa mukana olevien liittojen sekä niiden alaisten seurojen, piirien ja alueiden kaikki vapaaehtoiset toimijat on vakuutettu mahdollisen tapaturman ja vastuuvahinkojen varalta.

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus korvaa liittojen, alueiden, piirien ja seurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä – esimerkiksi kilpailujen ja tapahtumien järjestämistä, valmennusta, koulutusta, varainhankintaa sekä luottamusmies- ja toimistotyötä tekeville sattuvia tapaturmia.

Toiminnanvastuuvakuutus puolestaan korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vakuutusmaksut hoidetaan niin, että Olympiakomitea kerää sopimuksessa mukana olevilta lajiliitoilta maksut liittojen saaman valtionavun määrään suhteutettuna ja maksaa vakuutuksen. Tämäkin sopimus osoittaa mikä merkitys on sillä, että urheilujärjestöt toimivat yhdessä. Kokonaishinta ei ole edes kymmenesosaa siitä, mitä se olisi ollut, jos kaikki liitot olisivat erikseen maksaneet vastaavan vakuutusturvan.