Aikidoliitto

Avustukset

Aikidoliitto tukee jäseniään ja jäsenseurojensa harrastajia taloudellisesti muutamissa erityistapauksissa, jotka on lueteltuna alla. Näiden lisäksi liitolta voi tiedustella taloudellista tukea muihinkin hankkeisiin, mutta on varsin suositeltavaa olla etukäteen yhteydessä liittoon ja tiedustella asiasta. Kannattaa myös muistaa, että hyvin laadittu hakemus on aina vakuuttavampi kuin vasemmalla kädellä hutaistu. Kaikki avustukset harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

Matka-avustus (koulutusavustus)

(Hyväksytty 03.06.1995 hallituksen kokouksessa 5/95, korjaus v. 2004)

Suomen Aikidoliiton myöntämien koulutusavustusten tarkoituksena on:

 • luoda mahdollisuus aikidoharrastajien ja -opettajien tieto-taidon syventämiseen ja kehittämiseen
 • luoda taloudelliset mahdollisuudet harrastajille ja opettajille hakea aikido-oppia Japanista ja muista maista

Aikidoliiton myöntämän koulutusavustuksen perusteita ovat:

 1. Shodan-vyöarvo (poikkeustapauksissa 1.kyu)
 2. etusija matka-avustuksia haettaessa on Suomessa dan-graduoinnin suorittaneilla
 3. avustus myönnetään vain matkoihin, joiden pääasiallinen tarkoitus on aikidon harjoittelu
 4. hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva aktiivinen aikidon harrastaja
 5. hakija edustaa Suomen Aikidoliittoa ulkomaanmatkallaan
 6. hakijan tulee lupautua olemaan tarvittaessa Aikidoliiton opetusohjelman käytettävissä opintomatkan päättymisen jälkeen
 7. hakemuksia ei hyväksytä enempää kuin yksi vuodessa hakijaa kohti
 8. hakemuksen korvausperusteita ovat harjoittelumaksut, matka- ja majoituskulut
 9. hakijan on oltava perillä matkakohteessa aktiivisessa aikido-opetuksessa (min. 4/7 pv) vähintään kuukauden ja korkeintaan vuoden
 10. hakijalla tulee olla voimassaoleva aikidolisenssi

Muita huomioita:

 • Suomen Aikidoliiton suosittelemien opetusohjelmien puitteissa
 • muiden budolajien rahallinen tukeminen ei ole mahdollista
 • ulkomailla suoritettu dan-arvo tulee rekisteröidä Aikidoliittoon 3 kk:n kuluessa Hombun leiman päiväyksestä. Mikäli rekisteröintiä ei ole em. ajan kuluessa suoritettu, on matka-avustuksen karenssi 1 vuosi Aikidoliittoon rekisteröinnin jälkeen
 • avustukset myönnetään ainoastaan kirjallista hakemusta vastaan
 • hakemukset käsittelee Aikidoliiton hallitus kokouksissaan
 • hakemukset tulee toimittaa Aikidoliittoon riittävän ajoissa ennen matkaa
 • avustus maksetaan joko matkaennakkona ennen matkaa tai jälkikäteen matkakertomusta ja kuitteja vastaan
 • matkan jälkeen Aikidoliittoon on toimitettava matkakertomus kuitteineen (harjoittelu-, matka- ja majoituskuluista) 14 vrk matkan jälkeen. Mikäli kertomusta kuitteineen ei toimiteta liittoon, voidaan avustus periä takaisin
 • mikäli avustettavan matka peruuntuu, on avustus palautettava välittömästi täysimääräisenä Aikidoliitolle
 • mikäli avustettavan matka keskeytyy, on avustettavan otettava yhteyttä Aikidoliittoon. Hallitus käsittelee hakemuksen uudestaan ja päättää mahdollisesti palautettavan avustuksen määrän
 • matka-avustus on hallituksen harkinnanvarainen

Matkakertomuksen sisältö on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi seuraavaa:

 • matka-avustuksen saaja ja hänen harjoitteluseuransa
 • matkan kohde ja ajankohta
 • harjoittelupaikka/-paikat
 • opettajat, joiden alaisuudessa on harjoitellut matkan aikana (opettajan esittely)
 • matkaohjelma
 • liitteenä alkuperäiset kuitit lentolipusta, harjoittelu- ja majoituskuluista

Seura-avustus

Suomen Aikidoliitto voi tukea jäsenseurojaan yllättävissä ja ennalta-arvaamattomissa kustannuksissa, jotka vaarantavat seuran toiminnan jatkuvuuden. Avustus on kertaluontoinen, minkä avulla seura pystyy jatkamaan toimintaansa ja tarvittaessa mukauttamaan toimintaansa muuttuneeseen tilanteeseen. Tukea ei ole tarkoitettu seuran perustoiminnan rahoittamiseen eikä uuden seuran perustamiseen.

 1. Tuki voi olla enintään tuhat (1000) euroa.
 2. Seuralla tulee olla edellytykset jatkaa toimintaa tuen saannin jälkeen.
 3. Samalle asialle voidaan myöntää tukea vain kerran

Avustus haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, jossa tulee olla mainittuna ainakin seuraavat asiat: hakija, haettava summa ja tuen käyttökohde.
Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintasuunnitelma, josta käy ilmi suunnitelma ahdingon ratkaisemiseksi, talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös edellisvuodelta.

Tutkimusavustus

Tutkimusavustuksella on tarkoitus tukea ja edistää aikidoon liittyvää tutkimustoimintaa Suomessa. Tuen piiriin kuuluvat vähintään keskiasteen opinnäytteen tasoiset työt ja tuki maksetaan vasta tutkimuksen valmistuttua. Liittoon tulee myös lähettää yksi kappale tutkimuksesta ja perusteltu hakemus avustuksen saamisesta.

Jos olet suunnittelemassa opinnäytetyön laatimista aikidosta, kannattaa olla yhteydessä liittoon jo etukäteen, jotta voimme mahdollisuuksien mukaan auttaa jo alkuvaiheessa. Liitosta voit myös saada vinkkejä mahdollisista aiheista.