Aikidoliitto

Avustukset

Koulutusavustus

(Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.12.2023)

Suomen Aikidoliiton myöntämien koulutusavustusten tarkoituksena on tukea jäsenseurojen aikidoharrastajien osaamisen syventämistä ja kehittämistä.

Avustushakemus on lähetettävä kirjallisessa muodossa pääsihteerille, ja siitä on käytävä ilmi kaikki näissä ohjeissa vaaditut asiat ja perusteiden täyttyminen. Hakemus on lähetettävä hyvissä ajoin, vähintään kaksi kuukautta ennen matkan alkua. Avustus on harkinnanvarainen ja sen myöntämisestä päättää Aikidoliiton hallitus.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että henkilö toimittaa Aikidoliitolle matkakertomuksen jäljempänä olevien ohjeiden mukaisena. Lisäksi avustusta saaneen on tuotettava Aikidoliitolle erikseen sovittava määrä kuva- ja/tai videosisältöä Aikidoliiton viestintäkanavissa käytettäväksi.

Aikidoliiton myöntämän koulutusavustuksen perusteita ovat:

 1. hakijalla tulee olla voimassaoleva aikidolisenssi
 2. vähintään 1. danin vyöarvo, joka on rekisteröity Suomen Aikidoliittoon
 3. avustus myönnetään vain matkoihin, joiden pääasiallinen tarkoitus on aikidon harjoittelu ja joiden kesto on vähintään kuukauden
 4. hakijan tulee olla Suomessa vakituisesti asuva aktiivinen aikidon harrastaja
 5. avustus voidaan myöntää vain kerran samalle henkilölle
 6. hakemuksen korvausperusteita ovat pääasiassa harjoittelumaksut ja mahdollisesti muut välittömästi harjoitteluun liittyvät kulut

Muita huomioita:

 • hakemukset käsittelee Aikidoliiton hallitus kokouksissaan
 • hakemukset tulee toimittaa Aikidoliittoon riittävän ajoissa ennen matkaa
 • avustus maksetaan joko matkaennakkona ennen matkaa tai jälkikäteen matkakertomusta ja kuitteja vastaan
 • matkan jälkeen Aikidoliittoon on toimitettava matkakertomus kuitteineen viimeistään 14 vuorokautta matkan jälkeen. Mikäli kertomusta kuitteineen ei toimiteta liittoon, voidaan avustus periä takaisin
 • mikäli avustettavan matka peruuntuu, on avustus palautettava välittömästi täysimääräisenä Aikidoliitolle
 • mikäli avustettavan matka keskeytyy, on avustettavan otettava yhteyttä Aikidoliittoon. Hallitus käsittelee hakemuksen uudestaan ja päättää mahdollisesti palautettavan avustuksen määrän

Matkakertomuksen sisältö on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi seuraavaa:

 • matka-avustuksen saaja ja hänen harjoitteluseuransa
 • matkan kohde ja ajankohta
 • harjoittelupaikka/-paikat
 • opettajat, joiden alaisuudessa on harjoitellut matkan aikana (opettajan esittely)
 • matkaohjelma
 • liitteenä kuitit sähköisessä muodossa

Seura-avustus

Suomen Aikidoliitto voi tukea jäsenseurojaan yllättävissä ja ennalta-arvaamattomissa kustannuksissa, jotka vaarantavat seuran toiminnan jatkuvuuden. Avustus on kertaluontoinen, minkä avulla seura pystyy jatkamaan toimintaansa ja tarvittaessa mukauttamaan toimintaansa muuttuneeseen tilanteeseen. Tukea ei ole tarkoitettu seuran perustoiminnan rahoittamiseen eikä uuden seuran perustamiseen.

 1. Tuki voi olla enintään tuhat (1000) euroa.
 2. Seuralla tulee olla edellytykset jatkaa toimintaa tuen saannin jälkeen.
 3. Samalle asialle voidaan myöntää tukea vain kerran

Avustus haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, jossa tulee olla mainittuna ainakin seuraavat asiat: hakija, haettava summa ja tuen käyttökohde.
Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintasuunnitelma, josta käy ilmi suunnitelma ahdingon ratkaisemiseksi, talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös edellisvuodelta.