Aikidoliitto

Juniorivaliokunnan säännöt

 1. Juniorivaliokunta on Suomen Aikidoliiton hallituksen asettama toimikunta, joka toimii liiton hallituksen alaisena junioritoimintaan liittyvänä neuvonantajana.
 2. Valiokunnan tehtävänä on lasten ja nuorten aikidon kehittäminen. Valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat seuraavat tehtävät:
  • Budoleirin kehittäminen
  • junioritoiminnan tiedotuksen kehittäminen
  • junioritoimijaseminaarin järjestäminen
  • yhteistyö seurojen, lajiliittojen ja Nuori Suomi ry:n kanssa
  • liiton sinettiseuratoiminta ja sen kehittäminen
  • junioristrategian mukainen toiminta ja strategian päivittäminen
  • yhteistyö liiton hallituksen, toiminnanjohtajan ja muiden valiokuntien kanssa
 3. Liiton hallitus nimittää valiokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi jäsentä. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä. Valiokunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vuosittain valiokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa. Toimikausi on kalenterivuosi.
 4. Valiokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai kaksi (2) valiokunnan jäsentä. Valiokunta on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Liiton hallituksen edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa. Valiokunta ilmoittaa kokouksistaan etukäteen liiton hallitukselle. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle ja arkistoitavaksi Aikidoliittoon. Valiokunta voi perustaa tarvittaessa työryhmiä, joihin se voi kutsua valiokunnan ulkopuolisia henkilöitä.