Aikidoliitto

Hae markkinointiavustusta syyskaudelle 2023

Aikidoliitto jakaa jäsenseuroilleen markkinointiavustusta syyskaudelle 2023. Avustuksen tarkoituksena on tukea seuran omaa mainontaa jäsenhankinnassa ja kannustaa markkinointiin. Seura voi saada avusta enintään 150 euroa.

Täytä alla oleva hakulomake 15.8.2023 mennessä. Avustus maksetaan seuran ilmoittamalle tilille pian hakuajan päätyttyä. Älä lähetä kuitteja liittoon, mutta säilytä ne varmuuden vuoksi vuoden 2024 loppuun asti.

Rajoitukset

  • Avustusta ei voi käyttää monilajiseuran yleismainontaan, vaan mainonnan tulee kohdistua aikidotoimintaan painottuen uusien jäsenten hankintaan.
  • Avustusta voivat hakea seurat, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksuvelvoitteensa liitolle.

Liitto tekee loppusyksyllä 2023 kyselyn hakemuksen yhteyshenkilölle, jossa kysytään

  • Toteutuivatko markkinointitoimenpiteet suunnitelman mukaisesti
  • Saatiinko markkinointitoimenpiteiden johdosta uusia jäseniä seuraan

Arkisto