Aikidoliitto
covid-19

Tiedote liikunnan ajankohtaisista rajoituksista

Suomen Aikidoliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen, ja seuraamme heidän suosituksiaan ja linjauksiaan seuratoiminnasta koronatilanteessa. Olympiakomitea noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön linjauksia.

Suomen Olympiakomitean ajankohtaiset suositukset seuratoiminnasta löytyvät heidän sivuiltaan: https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Seurojen harjoitustoiminta järjestetään 31.5.2020 asti ulkoliikuntapaikoilla lähikontakteja välttäen. Harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 10 hengen ryhmissä. Avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia ei saa järjestää ennen kesäkuun alkua.

Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.

Seurojen harjoitustoimintaa voi järjestää sisäliikuntapaikoilla 1.6. alkaen lähikontakteja välttäen. Ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.

Aikidoliitto tiedottaa lisää, kun saamme uutta tietoa. Eri viranomaistahojen yhteistyönä haetaan parhaillaan yhtenäisiä tulkintoja rajoitusten käytännön soveltamiseen liikunnassa ja urheilussa. Odotamme linjauksia lähikontaktilajeille, joita on kuitenkin paljon.

Finlands Aikidoförbund är medlem i Olympiakommittén och följer deras rekommendationer och riktlinjer för föreningsverksamheten i coronasituationen. Olympiakommittén följer Finlands regerings, Institutet för hälsa och välfärds, social- och hälsoministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och utrikesministeriets riktlinjer.

Finlands Olympiakommittés aktuella rekommendationer för föreningsverksamhet finns på Olympiakommitténs hemsidor: https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/23/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Föreningarnas träningsverksamhet ska till och med 31.5.2020 ordnas som utomhusidrott och närkontakt undvikas. Träningen ska ske i grupper under 10 personer. Tävlingar och andra öppna allmänna tillfällen med över 10 personer får inte ordnas till och med 31.5.2020.

Det är speciellt viktigt att uppmärksamma handhygienen i träningsverksamheten. Händerna måste tvättas noggrant före och efter träningen. Handdesinfektion rekommenderas finnas tillgängligt under träningen.

Idrottstävlingar och -serier kan inledas som specialarrangemang från och med 1.6.

Föreningarnas träningsverksamhet kan ordnas inomhus från och med 1.6 bara man undviker närkontakt. Träningsverksamheten på utomhus- och inomhusidrottsplatser ska ske i grupper under 50 personer.

Aikidoförbundet informerar mera när vi får ny information. Enhetliga tolkningar av den praktiska tillämpningen av restriktioner inom idrott och sport söks för närvarande i samarbete mellan olika myndigheter. Vi väntar på riktlinjer för grenar med närkontakt, vilka det ändå finns många av.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto