Aikidoliitto

Suuri Budoleiri, liittovalmentajahaun eräpäivä ym.

Tässä tiedotteessa:

  • Suuri Budoleiri
  • Liittovalmentajahaun eräpäivä
  • Musiikin julkinen esittäminen
  • Antidopingohjelma
  • Viime vuonna uudistetut kyu-tuomarivaatimukset

I den här infon:

  • Suuri Budoleiri
  • Förfallodag för ansökan till förbundsinstruktör
  • Offentlig musik
  • Antidopingprogram
  • Förra årets förnyade kyu-domarkrav

Suuri Budoleiri

8-14 -vuotiaiden junioreiden Suuri Budoleiri järjestetään Varalan urheiluopistolla 7.-9.6. Leirille ilmoittaudutaan Suomisportissa ja ilmoittautuminen on käynnissä. Leirin ohjaajat Miska Laakso ja Minna Oikola ovat liiton juniorivaliokunnasta. Leirin tiedot löytyvät liiton tapahtumakalenterista. Kannustakaa junioreita vanhempineen innostumaan tapahtumasta!

Liittovalmentajahaun eräpäivä

Liittovalmentajahaun (teknisen valiokunnan jäseneksi haun) virallinen vuosittainen eräpäivä on 15.5. Lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi liiton toimistolle aikido@aikidoliitto.fi viimeistään sunnuntaina 19.5. Jäsenkriteerit löytyvät liiton sivuilta.

Musiikin julkinen esittäminen

Tiedoksi seuroille, että liitto on edelleen mukana Olympiakomitean neuvottelemassa musiikin julkisen esittämisen sopimuksessa (Gramex ja Teosto). Musiikkia saa soittaa seurojen tilaisuuksissa ja tapahtumissa ilman erillistä lupaa tai jälkikäteistä raportointia.

Antidopingohjelma

Viime vuonna Aikidoliitolle tehtiin ensimmäinen oma antidopingohjelma. Se löytyy liiton sivuilta materiaalisalkusta. Jäsenistöllä on mahdollisuus liittyä Suomen eettinen keskus SUEK ry:n postituslistalle. Postituslistan kautta saa SUEKin uutiskirjeen ja tiedon Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa -luettelon muutoksista suoraan sähköpostiin.

Viime vuonna uudistetut kyu-tuomarivaatimukset

Tekninen valiokunta on saanut päätökseen kyu-graduointiuudistuksen, jonka siirtymäaika päättyy 31.7.2019.

Hallitus on viime vuonna uudistanut kyu-tuomarivaatimukset. Nykyään on käytössä pysyvä A-lisenssi, kolmeksi vuodeksi kerrallaan myönnettävä B-lisenssi sekä niin ikään toistaiseksi voimassa olevaksi myönnettävä juniorigraduointilisenssi C. Lue lisää graduoijalisensseistä täältä.

Japanilaisen opettaja-arvon omaavalla on graduointioikeudet. Hallitus käsittelee japanilaisten opettaja-arvojen hakemukset kaksi kertaa vuodessa pääsihteerin esittelystä. Japanilaisen opettaja-arvon graduointioikeudet eivät pidä sisällään juniorigraduointioikeutta. Lue lisää täältä.

Suuri Budoleiri

Suuri Budoleiri (Stora Budolägret) för 8-14 åriga juniorer ordnas på Varala idrottsinstitut 7.-9.6. Anmälning till lägret sker via Suomisporti och anmälningen är öppnad. Lägrets instruktörer är Miska Laakso och Minna Oikola från förbundets juniorutskott. Info om lägret finns på förbundets händelsekalender. Uppmana juniorernas föräldrar om händelsen!

Förfallodag för ansökan till förbundsinstruktör

Förbundsintruktörsansökans (tekniska utskottets medlemsansökan) officiella årliga förfallodag är 15.5. Sänd fritt formulerad ansökan till förbundets kansli aikido@aikidoliitto.fi senast på söndagen 19.5. Medlemskriterierna finns på förbundets sida.

Offentlig musik

Som information till föreningarna är förbundet fortfarande med i en diskussion om ett avtal tillsammans med Olympiakommittén för offentlig musik (Gramex och Teosto). Musik får spelas i samband med föreningarnas händelser och utan skilt tillstånd eller rapportering i efterskott.

Antidopingprogram

Förra året gjordes första egna antidopingprogrammet för Aikidoförbundet. Det finns på förbundets sidor via materialportföljen. Medlemsföreningarna har möjlighet att ansluta sig till Finlands etiska centrals (SUEK) postningslista. Via postningslistan får man SUEKs nyhetsbrev och fakta om Förbjudna läkemedel och processen i ändringarna i sport-katalogen direkt till eposten.

Förra årets förnyade kyu-domarkrav

Tekniska utskottet har fått beslutet om de förnyade kyu-graderingarna, vars övergångstid slutar 31.7.2019.

Styrelsen har förnyat kyu-domarkraven förra året. Nu är i praktiken A-licensen bestående, B-licensen godkänns tre år åt gången samt juniorgraderingslicensen som beviljas i kraft tillsvidare. Läs mera om graderingslicenserna här.

De som har Japansk instruktörstitel har graderingsrättigheter. Styrelsen behandlar av generalsekreteraren presenterade ansökningar om japanska instruktörstitlar två gånger per år. Japanska instruktörstitlars graderingsrättigheter inneåller inte juniorgraderingsrättigheter. Läs mera här.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto