Aikidoliitto
suomisport

Lisenssit 2019 avataan myyntiin 23.12.2018

Lisenssit vuodelle 2019 ovat ostettavissa Suomisportista 23.12. alkaen. Aikidoliiton jokaisen jäsenseuran jokaisella harrastajalla tulee olla aikidolisenssi.

Liitto tarjoaa myös vuonna 2019 uusille yli 18-vuotiaille harjoittelijoille tutustumislisenssin.

Tutustumislisenssin Sporttiturva eli tapaturmavakuutus on voimassa Suomessa järjestettävillä kursseilla, jotka kestävät enintään kolme kuukautta tai siihen asti, kun menet ensimmäiseen vyökokeeseesi. Sinun tulee hankkia Aikidoliiton A-lisenssi ennen ensimmäistä, 6. kyu:n, vyökoetta. Peruskurssin vakuutusturva sisältää vain kurssiohjelman mukaisen harjoitustoiminnan (ei kilpailuja eikä leirejä). Vakuutus on voimassa vain niillä kursseilla, joita varten se on otettu. Vakuutus päättyy viimeistään 31.12.2019. Aikidoliitto maksaa vakuutuksen puolestasi. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa tietosi liittoon, jotta vakuutuksesi on voimassa.

Licenserna för år 2019 kan köpas via Suomisport från och med 23.12. Alla som tränar i en förening som är medlem i Aikidoförbundet måste ha aikidolicens.

Förbundet erbjuder också en introduktionslicens år 2019 för nya tränande över 18-år.

Introduktionslicensens Sporttiturva, eller olycksförsäkring, är i kraft på kurser som ordnas i Finland, vars längd är minst tre månader eller tills dess du graderar första gången. Du måste skaffa Aikidoförbundets A-licens innan första, 6.kyu, bältesgradering. Grundkursens försäkring täcker endast träningsaktivitet enligt kursprogrammet (inte tävlingar eller läger). Försäkringen är ikraft endast på de kurser för vilka den är tecknad. Försäkringen upphör senast 31.12.2019. Aikidoförbundet betalar försäkringen åt dig. Du måste ändå skicka din information till förbundet för att din försäkring ska vara ikraft.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto