Aikidoliitto

Liittotiedote 12.9.2018

Tässä tiedotteessa:

 • Aikidoliiton syksyn koulutukset: I tason ohjaajakoulutus, Graduointituomarikoulutus ja II tason Junioriohjaajakoulutus
 • Peruskurssilisenssi
 • Elokuva Aikidomies

I den här infon:

 • I nivå instruktörsutbildning (VOK 1)
 • Graderingsdomarutbildning
 • II nivå juniorinstruktörsutbildning (VOK 2)
 • Filmen Aikidomies

I tason ohjaajakoulutus (VOK 1)

Aikidoliitto järjestää I tason ohjaajakoulutuksen yhteistyössä Kajaanin Aiki-Jo:n ja Kustaa Ylitalon kanssa. Ensimmäinen osa, 21.-22.9., suoritetaan aluejärjestöjen VOK-koulutuksena. Se on mahdollista suorittaa joko Lahdessa tai Kajaanissa. Toinen viikonloppu, 10.-11.11., järjestetään Kajaanissa Aiki-Jo:n salilla. Kouluttajana toimii Kustaa Ylitalo. Koulutukseen kuuluu lisäksi 7h verkko-opintoja. Lisätiedot liiton tapahtumakalenterista. Ilmoittautumisen eräpäivä on 16.9.

Graduointituomarikoulutus

Koulutus järjestetään Vantaalla Jukaran salilla lauantaina 29.9. klo 11-17. Kouluttajana toimii Erkki Ylimäki Aikidoliiton koulutusvaliokunnasta. Koulutuksen hinta on 40 euroa. ilmoittautumisen eräpäivä on 23.9. Lisätietoja.

II tason junioriohjaajakoulutus (VOK 2)

Koulutuksen laajuus on 100 h ja hinta 595 euroa sisältäen:

 • Ennakko- väli- ja lopputehtävät
 • Kaksi viikonloppua Pajulahden Urheiluopistolla: 19.-21.10. ja 23.-25.11.
 • Junioritoimijaseminaarin Tampereella 19.1.2019
 • Lajipäivän Kirkkonummen Kinoumilla lauantaina 1.12.

Lisätiedot.

Peruskurssilisenssi yli 18-vuotiaille

Aikidoliitto tarjoaa aloittelijoille maksuttoman peruskurssilisenssin lajiin tutustumista varten. Muistutattehan aloittelijoita tästä mahdollisuudesta! Lisätiedot ja lisenssilomake löytyvät täältä.

Elokuva Aikidomies

Kari Pohjasniemestä ja aikidosta kertova elokuva Aikidomies on julkaistu. Elokuvan pääsee katsomaan tästä linkistä.

Förbundsinfo

I nivå instruktörsutbildning (VOK 1)

Aikidoförbundet ordnar I nivå instruktörsutbildning tillsammans med Aiki-Jo i Kajana och Kustaa Ylitalo. Första delen, 21-22.9, genomförs som områdesförbundens VOK-utbildning. Den kan genomföras antingen i Lahti eller i Kajana. Andra veckoslutet, 10-11.11, genomförs i Aiki-Jo salen i Kajana. Som utbildare fungerar Kustaa Ylitalo. Till utbildningen hör även 7h nätstudier. Tilläggsinfo via förbundets händelsekalender. Anmälning senast 16.9.

Graderingsdomarutbildning

Utbildningen ordnas i Jukara salen i Vanda lördag 29.9 kl. 11-17. Som utbildare fungerar Erkki Ylimäki från Aikidoförbundets utbildningssektion. Utbildningen kostar 40 euro. Anmälan senast 23.9. Tilläggsinfo.

II nivå juniorinstruktörsutbildning (VOK 2)

Utbildningen inneåller 100 h och priset är 595 euro. I det ingår:

 • För- mellan- och slutarbete
 • Två veckoslut i Pajulahti Idrottsinstitut: 19-21.10 och 23-25.11
 • Juniorinstruktörsseminarium i Tammerfors 19.1.2019
 • Grenspecifik dag i Kyrkslätt Kinoumi lördag 1.12

Tilläggsinfo.

Grundkurslicens för över 18-åringar

Aikidoförbundet erbjuder nybörjare gratis grundkurslicens för att bekanta sig med Aikido. Påminn nybörjarna om den här möjligheten! Tilläggsinfo och licensblankett finns här.

Filmen Aikidomies

Filmen Aikidomies som handlar om Kari Pohjasniemi och aikido har publicerats. Man kan titta på filmen via den här länken.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto