Aikidoliitto

Liittotiedote 24.4. 2018

Tässä tiedotteessa:

  • Tasoleirien pakollisuus poistuu 1.5. alkaen 3. ja 4.dan -kokelaille
  • Japanilaisten opettaja-arvojen, fukushidoin ja shidoin, haku
  • Aloittelevan aikidokan opas ruotsiksi
  • Sportteri, uusi liikunnan hakupalvelu

I den här infon:

  • Obligatoriska nivåläger för 3. och 4.dan kandidater upphör från och med 1.5.
  • Ansökan om japanska instruktörstitlar, fukushidoin och shidoin
  • Aloittelevan aikidokan opas översätts till svenska
  • Sportteri, ny söktjänst för idrott

Tasoleirien pakollisuus poistuu 1.5. alkaen 3. ja 4.dan -kokelaille

Aikidoliiton hallitus on päättänyt teknisen valiokunnan esityksestä, että 3. ja 4.danin kokelaiden osalta tasoleireillä käynti ei ole enää pakollista 1.5. alkaen. Tekninen valiokunta kehittää vapaaehtoisen korvaavan koulutuksen 3. ja 4.dan -kokelaille, jotta liitto palvelee myös heitä. Kaikki ovat edelleen tervetulleita tasoleireille!

Japanilaisten opettaja-arvojen, fukushidoin ja shidoin, haku

Kansalliset opettaja-arvohakemukset, fukushidoin ja shidoin, käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Eräpäivät ovat 31.5. ja 30.11. Liiton hallitus käsittelee hakemukset eräpäivää seuraavassa kokouksessaan. Hakuohjeet löytyvät täältä. Opettaja-arvojen hakulomake löytyy täältä.

Aloittelevan aikidokan opas ruotsiksi

Liiton hallitus on päättänyt, että Aloittelevan aikidokan opas käännetään ruotsin kielelle. Joakim Borgmästars vastaa käännöstyöstä.

Sportteri, uusi liikunnan hakupalvelu

Aikido on mukana uudessa, tällä viikolla julkaistavassa valtakunnallisessa liikuntaharrastusten hakupalvelussa, Sportterissa. Palvelun ideana on, että liikuntaharrastusta etsivä löytää sieltä oman paikkakuntansa mahdollisuudet. Sportterin ylläpitäjät toivovat, että seurat käyvät rekisteröitymässä palveluun ja tekevät sinne seuraprofiilin.

Förbundsinfo

Obligatoriska nivåläger för 3. och 4.dan kandidater upphör från och med 1.5.

Aikidoförbundets styrelse har på basen av tekniska sektionens förslag beslutat att nivålägren för kandidater till 3. och 4.dan inte längre är obligatoriska från och med 1.5. Tekniska sektionen utvecklar frivillig ersättande utbildning för 3. och 4.dan kandidater. På så vis betjänas också de. Alla är fortsättningsvis välkomna på nivåläger!

Ansökan om japanska instruktörstitlar, fukushidoin och shidoin

Ansökningarna om nationella instruktörstitlarna fukushidoin och shidoin, behandlas två gånger per år. Förfallodagarna är 31.5. och 30.11. Förbundets styrelse behandlar ansökningarna på nästa möte efter förfallodagarna. Ansökningsinstruktioner finns här. Ansökningsblankett för instruktörstitlar finns här.

Aloittelevan aikidokan opas översätts till svenska

Förbundets styrelse har beslutat att Aloittelevan aikidokan opas översätts till svenska. Joakim Borgmästars ansvarar för översättningsarbetet.

Sportteri, ny söktjänst för idrott

Aikido är med i nya Sportteri, som publiceras den här veckan i den statliga söktjänsten för idrott. Idén med tjänsten är att idrottsintresserade kan söka efter möjligheter till idrott i den egna kommunen. Underhållet för Sportteri önskar att föreningarna registrerar sig i tjänsten och skapar sin föreningsprofil.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto