Aikidoliitto

Toimisto tiedottaa

Liittokokous lähestyy! Toimisto pyytää huomioimaan Liiton sääntöjen mukaisesti, että:

Liiton varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni Liiton kokouksissa. Jäsenyhdistysten edustajalla on oltava edustamansa yhdistyksen antama valtakirja. Kukin edustaja voi kokouksessa edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Jäsenen edustajalla ei ole äänioikeutta Liiton kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan sääntöjen 8 § mainitulla tavalla.

Lisäneuvoja ja valtakirjoja saa ottamalla yhteyttä toimistolle puh. 040 573 8166

Arkisto